NGÀNH KỸ THUẬT DỆT

Tổng quan chương trình:

Ngành Kỹ thuật dệt may dành cho các sinh viên yêu thích kỹ thuật tạo sợi vải phục vụ cho may mặc, công nghiệp và các lĩnh vực khác.

Chương trình học bao gồm các kiến thức chuyên sâu về vật liệu dệt, kỹ thuật tạo sợi, vải, in nhuộm hoàn tất, quản lý điều hành sản xuất sợi dệt nhuộm và thiết bị dệt. Ngoài ra, chương trình còn có các môn tự chọn về quản lý sản xuất hiện đại, các vấn đề thời sự trong ngành dệt may như sinh thái, môi trường và các kỹ thuật vật liệu hiệu năng cao, kỹ thuật dệt tiên tiến, ứng dụng tin học trong thiết kế và vận hành công nghiệp dệt.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
  • Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: các quá trình gia công chế biến từ xơ dệt đến vải hoàn tất và các sản phẩm dệt kỹ thuật, hệ thống sản xuất và bảo trì, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế và sản xuất trong các hệ thống sản xuất công nghiệp dệt, có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật sợi dệt nhuộm bằng kiến thức chuyên môn và các công cụ tin học hiện đại.
  • Có kỹ năng cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa và môi trường quốc tế.
  • Có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành đủ để trao đổi và làm việc chuyên môn
  • Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

Triển vọng nghề nghiệp:

Trong biểu đồ phát triển của các nền công nghiệp, công nghiệp dệt luôn giữ vị trí xuất phát điểm. Hiện nay, công nghiệp dệt từ các nước đã phát triển đang chuyển dần sang Việt nam. Nhằm tạo thế chủ động từ khâu nguyên liệu đến xuất khẩu sản phẩm may mặc cuối cùng, ngành công nghiệp dệt đang được đầu tư từ nguyên liệu cho đến sợi, vải, hoàn tất và vật liệu chức năng. Kỹ sư đào tạo cơ bản, chuyển sâu về kỹ thuật dệt còn rất thiếu, số lượng khoảng 35 kỹ sư dệt mỗi năm là không đủ đáp ứng cho nhu cầu của số lượng lớn các công ty sợi dệt nhuộm khu vực phía Nam cũng như cả nước. Các công ty thường xuyên liên hệ với bộ môn để tuyển dụng sinh viên kỹ thuật dệt.

Cơ hội nghề nghiệp bao gồm các công việc như: kỹ sư công nghệ, thiết bị trong các dây chuyền sản xuất sợi dệt nhuộm; thiết kế kỹ thuật tại các phòng kỹ thuật; quản đốc xưởng sản xuất; kỹ sư- giám đốc kinh doanh cho các công ty thương mại về ngành dệt; chuyên viên tại các viện nghiên cứu- phòng thí nghiệm-kiểm định; đại diện cho các công ty dệt may nước ngoài ở Việt Nam

Các công ty thường tuyển dụng các kỹ sư Kỹ thuật dệt may tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa: Các công ty thuộc Tập đoàn dệt may Vinatex, các công ty sản xuất vốn đầu tư nước ngoài như Texhong, Bros-tex, Kondo các công ty cổ phần-liên doanh như Công ty cổ phần dệt may Thành Công, Tổng công ty cổ phần Phong Phú, Tổng công ty 28, các công ty thương mại như Timtex, Tri-Union, C.Illies &Co và nhiều công ty khác.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

 

a Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
b Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích các dữ liệu trong lĩnh vực kỹ thuật.
c Khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực kỹ thuật để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn, có thể sản xuất được, và có tính bền vững.
d Khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm đa ngành
e Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lỉnh vực kỹ thuật
f Có hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp
g Có khả năng giao tiếp hiệu quả.
h Được trang bị kiến thức đủ rộng để hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu
i Nhận thức về sự cần thiết và có khả năng học trọn đời.
j Có kiến thức về các vấn đề đương đại
k Có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật.

 

Khung chương trình đào tạo: Khóa 2018, Khóa 2017, Khóa 2016, Khóa 2015, Khóa 2014 Từ khóa 201420132012201120102009, 2008,

Chương trình đào tạo chi tiết:

http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=59_62&tid=473