Bộ môn Chế tạo máy

Hình Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Bộ môn chế tạo máy

Hình Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm