Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

Hình 1: Mặt tiền Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh tại Tòa nhà B5

Hình 2: Đội ngũ giảng viên của Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh (Năm 2017)

Hình 3: Trang thiết bị thực hành/thí nghiệm của Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

Hình 4: Tổ chức Hội thảo Quốc tế về nghiên cứu khoa học

Hình 5: Hoạt động trao học bổng thường niên cho sinh viên

Hình 6: Hoạt động ký kết hợp tác với doanh nghiệp

Hình 7: Tham quan và tư vấn cho doanh nghiệp