Các môn học – Bộ môn Chế tạo máy

STT Tên môn học
1 Môi trường và con người
2 Kỹ thuật thủy lực và khí nén
3 Dung sai và kỹ thuật đo
4 Các phương pháp gia công
5 Nhập môn về kỹ thuật
6 Cơ khí đại cương
7 Kỹ thuật chế tạo 1
8 Kỹ thuật chế tạo 2
9 Kỹ thuật chế tạo 3
10 CAD/CAM
11 Đồ án kỹ thuật chế tạo
12 Các phương pháp gia công đặc biệt
13 Máy công cụ
14 Thiết kế dụng cụ cắt kim loại
15 Quản lý bảo trì công nghiệp
16 Công nghệ vật liệu nhựa và gia công khuôn mẫu
17 Tạo mẫu nhanh
18 Đảm bảo chất lượng
19 Các cảm biến
20 Kỹ thuật ma sát
21 Kỹ thuật mô phỏng
22 Kỹ thuật xử lý ảnh
23 Thiết kế đảm bảo khả năng chế tạo và lắp ráp
24 Kỹ thuật CNC
25 Kiểm tra không phá hủy
26 Công nghệ PLC và SCADA
27 Công nghệ và thiết bị gia công chính xác
28 Tự động hóa sản xuất
29 Phương pháp phần tử hữu hạn
30 MEMS
31 Kỹ thuật an toàn
32 Kỹ thuật đúc kim loại
33 Kỹ thuật cán kim loại
34 Lựa chọn vật liệu trong kỹ thuật cơ khí
35 Cơ sở kỹ thuật khuôn trong tạo hình kim loại
36 Kỹ thuật hàn