Các môn học – Bộ môn Chế tạo máy

 

STT Tên môn học Mã MH Bậc học
1 Các quá trình chế tao ME Đại học
2 Cơ khí đại cương ME Đại học
3 Kỹ thuật chế tạo 2 ME
4 Kỹ thuật chế tạo 3
5 Máy công cụ
6 Kỹ thuật lắp ráp
7 Các quá trình gia công tiên tiến
8 Đồ án môn học KTCT
9 Dung sai và kỹ thuật đo
10 Kỹ thuật thủy lực khí nén
11 Nhập môn kỹ thuật
12 Môi trường và con người
13 Cơ sở quá trình chế tạo Sau đại học
14 Đo lường nâng cao
15 CAD-CAM nâng cao
16 Hệ thống thủy lực nâng cao