Cơ cấu tổ chức

Nhân sự

Khoa hiện nay có khoảng 95 cán bộ – công nhân viên, bao gồm giảng viên, giảng viên chính, Phó giáo sư, Giáo sư.

Ngoài ra Khoa cũng có những cộng tác viên tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn, các nghiên cứu sinh làm việc theo các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi chính phủ và công nghiệp.

Cơ sở vật chất

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Khoa Cơ khí được trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, xuởng, thư viện, các phòng hỗ trợ như các phòng máy tính, phòng chuyên đề.

Phòng thí nghiệm trực thuộc các bộ môn

 • Phòng thí nghiệm CADCAM
 • Phòng thí nghiệm Đo lường
 • Thư viện Khoa
 • Các xưởng cơ khí
 • Phòng hỗ trợ
 • Phòng chuyên đề
 • Phòng máy tính
 • Phòng thí nghiệm tự động hóa và sản xuất

Phòng thí nghiệm trực thuộc bộ môn

 • Phòng thí nghiệm Thiết Kế Máy
 • Phòng thí nghiệm Chế Tạo Máy
 • Phòng thí nghiệm Thiết Bị & Công Nghệ Vật Liệu Cơ khí
 • Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Dệt May
 • Phòng thí nghiệm Công Nghệ Nhiệt Lạnh
 • Phòng thí nghiệm Cơ giới hoá Xí nghiệp & Xây Dựng
 • Phòng thí nghiệm Cơ Điện Tử
 • Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp

Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo

TT Họ tên HH / HV Trách nhiệm Liên lạc
Ban chủ nhiệm Khoa
1 Nguyễn Hữu Lộc PGS.TS. Trưởng Khoa nhloc@hcmut.edu.vn
2 Phạm Công Bằng GVC.TS. P.Trưởng Khoa phụ trách các hệ đào tạo, Triển khai chương trình CDIO, Thực hành – thí nghiệm, đảm bảo chất lượng cbpham@hcmut.edu.vn
3 Trần Đại Nguyên GVC.ThS. P.Trưởng Khoa phụ trách quản lý sinh viên, GVCN, website Khoa, Công tác đoàn thể, quan hệ doanh nghiệp, Văn phòng khoa trandainguyen@hcmut.edu.vn
4 Trần Anh Sơn GV.TS P.Trưởng khoa phụ trách quản lý khoa học, công nghệ, quan hệ quốc tế tason@hcmut.edu.vn
Ban chủ nhiệm Bộ môn
1 Đỗ Ngọc Hiền PGS.TS. Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp  hienise@hcmut.edu.vn
2 Nguyễn Quốc Chí PGS.TS. Chủ nhiệm Bộ môn Cơ điện tử  nqchi@hcmut.edu.vn
3 Nguyễn Thanh Hải GV.TS Chủ nhiệm bộ môn Thiết bị & Công nghệ Vật liệu cơ khí  haint@hcmut.edu.vn
4 Nguyễn Thanh Nam GS.TS Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế máy  thanhnam@hcmut.edu.vn
5 Bùi Mai Hương PGS.TS Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật dệt may  bmhuong@hcmut.edu.vn
6 Hà Anh Tùng GVC.TS Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh  xingau2000@yahoo.com
7 Lưu Thanh Tùng PGS.TS Chủ nhiệm bộ môn  KT Máy xây dựng & Nâng chuyển ttluu@hcmut.edu.vn
8 Hồ Triết Hưng GV.TS Chủ nhiệm bộ môn Chế tạo máy  hthung@hcmut.edu.vn
Trưởng Phòng thí nghiệm cấp Khoa  và  Trưởng Ban, Xưởng
1 Trần Nguyên Duy Phương GV.  TS Trưởng phòng thí nghiệm Đo lường tndpctm@gmail.com
2 Huỳnh Hữu Nghị GV.ThS Trưởng phòng thí nghiệm CAD/CAM hhnghi@hcmut.edu.vn

 

3 Nguyễn Hải Đăng GV.TS Trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ tạo hình và Xử lý vật liệu vnnhdang@gmail.com
4  Phùng Trí Công TS Trưởng phòng thí nghiệm Tự động hóa và sản xuất ptcong@hcmut.edu.vn
5 Đỗ Huỳnh Nhật GV.KS Trưởng ban giảng dạy thực hành  nhat04299@gmail.com
6 Trần Anh Sơn GV.TS Trưởng xưởng C1 tason@hcmut.edu.vn