Cơ cấu tổ chức

Nhân sự

Khoa hiện nay có khoảng 95 cán bộ – công nhân viên, bao gồm giảng viên, giảng viên chính, Phó giáo sư, Giáo sư.

Ngoài ra Khoa cũng có những cộng tác viên tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn, các nghiên cứu sinh làm việc theo các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi chính phủ và công nghiệp.

Facilities

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Khoa Cơ khí được trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, xuởng, thư viện, các phòng hỗ trợ như các phòng máy tính, phòng chuyên đề.

Phòng thí nghiệm trực thuộc các bộ môn

 • Phòng thí nghiệm CADCAM
 • Phòng thí nghiệm Đo lường
 • Thư viện Khoa
 • Các xưởng cơ khí
 • Phòng hỗ trợ
 • Phòng chuyên đề
 • Phòng máy tính
 • Phòng thí nghiệm tự động hóa và sản xuất

Phòng thí nghiệm trực thuộc bộ môn

 • Phòng thí nghiệm Thiết Kế Máy
 • Phòng thí nghiệm Chế Tạo Máy
 • Phòng thí nghiệm Thiết Bị & Công Nghệ Vật Liệu Cơ khí
 • Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Dệt May
 • Phòng thí nghiệm Công Nghệ Nhiệt Lạnh
 • Phòng thí nghiệm Cơ giới hoá Xí nghiệp & Xây Dựng
 • Phòng thí nghiệm Cơ Điện Tử
 • Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp

TT Họ tên HH / HV Trách nhiệm Liên lạc
Ban chủ nhiệm Khoa
1 Nguyễn Hữu Lộc PGS.TS. Trưởng Khoa nhloc@hcmut.edu.vn
nhlcad@yahoo.com
2 Phạm Công Bằng GVC.TS. P.Trưởng Khoa phụ trách Academics các hệ và đào tạo thường xuyên, Triển khai chương trình CDIO, Thực hành – thí nghiệm, đảm bảo chất lượng cbpham@hcmut.edu.vn
3 Trần Đại Nguyên GVC.ThS. P.Trưởng Khoa phụ trách quản lý sinh viên, GVCN, website Khoa, Công tác đoàn thể, quan hệ doanh nghiệp, Văn phòng khoa trandainguyen@hcmut.edu.vn
4 Trần Anh Sơn GV.TS P.Trưởng khoa phụ trách quản lý khoa học, công nghệ, quan hệ quốc tế tason@hcmut.edu.vn
Ban chủ nhiệm Bộ môn
1 Đỗ Ngọc Hiền GV.TS. Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
2 Nguyễn Quốc Chí PGS.TS. Chủ nhiệm Bộ môn Cơ điện tử
3 Nguyễn Thanh Hải GVC.TS Chủ nhiệm bộ môn Thiết bị & Công nghệ Vật liệu cơ khí
4 Nguyễn Thanh Nam GS.TS Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế máy
5 Bùi Mai Hương GV.TS Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật dệt may
6 Hà Anh Tùng GV.TS Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh
7 Lưu Thanh Tùng GV.TS Chủ nhiệm bộ môn Cơ giới hóa xí nghiệp & xây dựng cghxn@hcmut.edu.vn
8 Hồ Triết Hưng GV.TS Chủ nhiệm bộ môn Chế tạo máy
Trưởng Phòng Ban
1 Võ Tường Quân GV.TS Trưởng phòng thí nghiệm Đo lường vtquan@yahoo.com
2 Tôn Thiện Phương GV.TS Trưởng phòng thí nghiệm CAD/CAM/CNC tonphuong@hcmut.edu.vn

tonphuong@yahoo.com

3  Nguyễn Quốc Chí GV.TS Trưởng phòng thí nghiệm Tự động hóa và sản xuất
4 Đỗ Huỳnh Nhật GV.ThS Trưởng ban giảng dạy thực hành
5 Trần Anh Sơn GV.TS Trưởng xưởng C1 tason@hcmut.edu.vn