Danh sách các đề tài nghiên cứu – Bộ môn Chế tạo máy

Hoạt động nghiên cứu nổi bật trong 05 năm gần nhất

TT Tên đề tài, năm kết thúc Chủ trì/Tham gia
1 Nghiên cứu thiết kế máy phân loại hạt điều bằng công nghệ xử lý ảnh, 2018 TS. Trần Anh Sơn, Chủ trì
2 Nghiên cứu công nghệ thiết kế chế tạo thiết bị sản xuất bún dạng mini dùng gạo lứt trang bị cho các nhà hàng khách sạn trong và ngoài nước nhằm quảng bá thương hiệu ẩm thực Việt nam trên toàn thế giới, 2020  PGS.  TS. Trần Doãn Sơn, Chủ trì