Danh sách cán bộ – Bộ môn KT máy XD và nâng chuyển

  1. Nhân sự cơ hữu
Họ tên Học hàm/Học vị Trách nhiệm Liên lạc (email, Điện thoại) Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu
Lưu Thanh Tùng Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chủ nhiệm BM Email: luuthanhtung2002@gmail.com

Điện thoại: 0903 789 541

 –      Chuyên môn chính: Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng – Nâng chuyển

–      Dao dộng cơ học

–      Thiết bị sản xuất vật liệu.

–      Tự động hóa sản xuất.

–      Hệ thống cơ khí.

–      Kỹ thuật rung trong máy xây dựng nâng chuyển.

–      Kết cấu thép thiết bị nâng.

Nguyễn Hồng Ngân Phó Giáo sư

Tiến sĩ

GV Email: ngan.ng.h@gmail.com

Điện thoại: 0984 198 424

 –      Chuyên môn chính: Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng – Nâng chuyển

–      Dao dộng cơ học

–      Thiết bị sản xuất vật liệu.

–      Tự động hóa sản xuất.

–      Hệ thống cơ khí.

–      Kỹ thuật rung trong máy xây dựng nâng chuyển.

–      Hệ thống giám sát và lắp đặt thiết bị nâng vận chuyển.

–      Hệ thống cáp nâng vận chuyển.

Huỳnh Công Lớn Thạc sĩ Tổ trưởng Công đoàn Email: huynhlon@gmail.com

Điện thoại:0932 694 200

–      Máy xây dựng – nâng chuyển.

–      Các loại thang máy, cầu trục, máy làm đất, Robot trong xây dựng.

–      Máy vận chuyển liên tục.

–      Thiết bị cảng biển.

–      Hệ thống cơ khí.

Lê Thanh Danh Tiến sĩ GV Email: lemimimimi@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0931 997 048

 –      Chế tạo máy

–      Dao động và điều khiển.

–      Hệ thống điều khiển thủy lực.

–      Tự động hóa trong máy xây dựng.

–      Ứng dụng kỹ thuật rung trong máy xây dựng và nâng chuyển.

Lương Văn Tới Thạc sĩ GV Email: luongtoitt@yahoo.com

Điện thoại:0977 792 338

–      Máy xây dựng nâng chuyển, thang máy, cầu trục, máy làm đất.

–      Thiết bị cảng biển

–      Hệ thống cơ khí.

–      Máy vận chuyển liên tục.

–      Máy làm đất

–      Hệ thống cáp nâng vận chuyển.

–      Ứng dụng tin học trong thiết kế máy xây dựng.

Nguyễn Vũ Anh Duy Tiến sĩ GV Email: nvaduy@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0949 112 157

–      Máy xây dựng – nâng chuyển.

–      Các loại thang máy, cầu trục.

–      Thiết bị cảng biển.

–      Hệ thống GAV.

–      Tối ưu hóa.

Nguyễn Hữu Thọ Tiến sĩ GV Email: mr.nhtho@gmail.com

Điện thoại: 0988 523 243.

– Thiết kế Cơ khí dựa trên hệ thống CAD/CAE

– Mô hình hóa, phân tích, tối ưu và mô phỏng hệ thống sản xuất, hệ thống nâng vận chuyển.

– Kỹ thuật bảo trì máy và thiết bị

– Quản lý hệ thống nâng vận chuyển

– Quy hoạch thực nghiệm & Six Sigma

  1. Nhân sự thỉnh giảng
Họ tên Học hàm/Học vị Trách nhiệm Liên lạc (email, Điện thoại) Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu
Huỳnh Văn Hoàng PGS.TS Hưu trí Email : hoanghvsg@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0903 833 296

 

Máy xây dựng – nâng chuyển,

Động lực học máy nâng vận chuyển, Kết cấu thép

Trần Thị Hồng PGS.TS Hưu trí Email :

Điện thoại: 08-38652015

Máy xây dựng – nâng chuyển, máy làm đất.
Lê Hồng Sơn Kỹ sư Hưu trí Email: lhsbk@yahoo.com

Điện thoại: 0913 134 085

–      Máy xây dựng – nâng chuyển; các loại thang máy, cầu trục, thang máy.

–      Khai thác và bảo dưỡng máy xây dựng.