Đào tạo – Bộ môn Cơ Điện Tử

  • Hệ cao học: Thạc sĩ chuyên ngành “Kỹ thuật cơ điện tử”.
  • Hệ đại học chính qui: Việt Pháp, Kỹ sư tài năng, chính quy.
  • Hệ đại học không chính qui:  Nha Trang, Bách Khoa.