Đào tạo – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

  • Đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp hệ chính quy
  • Đào tạo Kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hệ chính quy
  • Đào tạo Cao học ngành Kỹ thuật Công nghiệp (Thạc sỹ) hệ chính quy
  • Chương trình đào tạo xây dựng theo cách tiếp cận tiên tiến của Mỹ
  • Đi đầu trong cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo
  • Môi trường học tập vô cùng thân thiện và thoải mái
  • Liên kết trên 150 doanh nghiệp
  • Liên kết với nhiều trường quốc tế của Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Anh, Bỉ, Nhật, Úc…