Tuyển sinh 2016

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2016

1. KHOA CƠ KHÍ

Là một trong những Khoa lớn nhất và lâu đời nhất của Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM, được thành lập từ năm 1957, đi đầu trong công tác đào tạo và nghiên cứu cơ khí ở Phía Nam, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực cơ khí để đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, hội nhập vào môi trường làm việc toàn cầu cũng như tiến hành nghiên cứu đổi mới công nghệ áp dụng vào sản xuất.

2. NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

3. CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO