Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Chương trình sau ĐH Ngành Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng nâng chuyển
 
 

Nhóm chuyên ngành: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO

 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (605204)

 

KỸ THUẬT CHẾ TẠO PHÔI (605205)

 

KỸ THUẬT MÁY VÀ THIẾT BỊ XD, NÂNG CHUYỂN (605210)

 

 Phương thức đào tạo:  Giảng dạy môn học   TC: 58

 

 Nghiên cứu   TC: 58 

Mục tiêu đào tạo:

Trang bị kiến thức cơ sở nâng cao về: những kiến thức cơ bản, nòng cốt của chuyên ngành cơ khí. Thông qua khối kiến thức bắt buộc và tự chọn, HV sẽ được trang bị những khối kiến thức: Thiết kế; Quản lý KT và tổ chức sản xuất của các hướng nghiên cứu chuyên sâu về:

 - Công nghệ chế tạo máy;

 - Kỹ thuật chế tạo phôi: Vật liệu và kỹ thuật vật liệu tiên tiến; Kỹ thuật tạo hình đặc biệt;

 - Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển: giải quyết vấn đề đặt ra về vật liệu kỹ thuật, thiết kế, chế tạo trang bị kỹ thuật, công nghệ vận hành, khai thác quản lý tối ưu các máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển và các hệ thống máy

Khả năng đáp ứng nhu cầu KT – XH, hội nhập quốc tế của HV sau khi tốt nghiệp: HV sẽ đáp ứng đòi hỏi của nhu cầu KT-XH, hội nhập quốc tế.

 

 

 

TT

Môn học

TC

Khối lượng (tiết)

HK

LT

TN

BT, TL

 

Môn học chung

10

 

 

 

 

1

Anh văn

6

90

30

 

 

2

Triết học

4

60

 

30

 

A- PHƯƠNG THỨC GIẢNG DẠY MÔN HỌC

 

Cơ sở bắt buộc

12

 

 

 

 

3

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

2

30

 

15

1

4

Động lực học cơ hệ

3

45

15

 

1

5

CAD/CAM nâng cao

3

30

 

30

1

6

Qui hoạch thực nghiệm

2

30

 

15

1

7

Đo lường nâng cao

2

30

15

 

1

 

Chuyên ngành bắt buộc

14

 

 

 

 

8

Lý thuyết biến dạng tạo hình kim loại

2

15

 

30

2

9

Lý thuyết gia công kim loại nâng cao

2

15

30

 

2

10

Hệ thống sản xuất tiên tiến

2

30

 

15

2

11

Các phương pháp gia công tiên tiến

2

30

 

15

2

12

Thiết kế và phát triển sản phẩm

2

30

 

15

2

 

Chuyên ngành tự chọn

8

 

 

 

 

 

Công nghệ chế tạo máy

 

 

 

 

 

13

Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống

2

 

 

 

3

14

Điều khiển phi tuyến hệ cơ khí

2

30

12

3

3

15

Nhiệt động nâng cao

2

30

 

15

3

16

Ma Sát học

2

30

5

10

3

17

Kỹ thuật chuẩn đoán và giám sát tình trạng

2

30

 

15

3

18

Công nghệ tính toán mềm

2

30

 

15

3

19

Kỹ thuật Robot nâng cao

2

15

14

16

3

20

Các tổ hợp thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng & tạo hình cấu kiện

3

45

 

15

3

21

Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy

2

30

 

15

3

22

Công nghệ & thiết bị máy nâng vận chuyển điển hình

3

30

15

15

3

23

Thiết kế và phân tích cơ cấu nâng cao

2

30

9

6

3

24

Các pp biến dạng tạo hình tiên tiến

2

30

 

15

3

25

Kỹ thuật hàn tiên tiến

2

30

 

15

3

26

Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống

2

 

 

 

3

 

 Kỹ thuật chế tạo phôi

 

 

 

 

 

28

Vật lý vật liệu kim loại

2

30

 

15

3

20

Phương pháp phân tích đánh giá vật liệu

2

30

 

15

3

21

Kỹ thuật hàn tiên tiến

2

30

 

15

3

22

Tự động hóa trong quá trình hàn

2

30

 

15

3

23

Tính chất cơ học của vật liệu

2

30

 

15

3

24

Công nghệ xử lý vật liệu kim loại tiên tiến

2

30

 

15

3

25

Các pp biến dạng tạo hình tiên tiến

2

30

 

15

3

26

Các pp và công nghệ đúc tiên tiến

2

30

 

15

3

27

Biến dạng tạo hình kim loại bột và composit

2

30

 

15

3

28

Phân tích các quá trình nhiệt trong kỹ thuật tạo hình vật liệu

2

30

 

15

3

29

Hóa lý nâng cao

2

30

 

15

3

30

Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống

2

30

 

15

3

31

Biến dạng và phá hủy vật liệu kim loại

2

30

 

15

3

 

Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển

 

 

 

 

 

32

Động lực học máy xây dựng, nâng chuyển

2

30

 

15

3

33

Các tổ hợp thiết bị sản xuất vật liệu và tạo hình cấu kiện

3

45

 

15

3

34

Công nghệ và thiết bị nâng vận chuyển điển hình

3

30

15

15

3

35

Máy làm đất và gia cố nền móng

2

30

 

15

3

36

Máy và thiết bị chuyên dùng

2

30

 

15

3

 

Các môn học/ chuyên đề bổ sung trong quá trình tổ chức đào tạo

 

 

 

 

 

 

Các môn học tự chọn thuộc chuyên ngành khác (*)

 

 

 

 

 

37

Thực hiện đề cương LV

2

 

 

 

3

38

Luận văn ThS

12

 

 

 

4

B- PHƯƠNG THỨC NGHIÊN CỨU

 

Cơ sở bắt buộc 

12

 

 

 

 

 

12 TC từ các môn học cơ sở bắt buộc của phương thức ĐT giảng dạy môn học

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành tự chọn 

6

 

 

 

 

 

6 TC từ các môn học chuyên ngành của phương thức ĐT giảng dạy môn học

 

 

 

 

 

 

Thực hiện đề cương LV

2

 

 

 

2

 

Chuyên đề LV

2

 

 

 

3

 

Luận văn ThS + Báo cáo KH

26

 

 

 

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn