Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Chương trình sau ĐH Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
 
 

KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP (605206)

 

 Phương thức đào tạo: Giảng dạy môn học TC : 58 

Mục tiêu đào tạo:

 Trang bị kiến thức cơ sở và nâng cao của chuyên ngành kỹ thuật HTCN. Tương thích với CTĐT các đại học tiên tiến trên thế giới.

Học viên tốt nghiệp có khả năng:

 - Giải quyết trọn vẹn các vấn đề trong sản xuất, dịch vụ về thiết kế mới và tái thiết kế hệ thống công nghiệp.

 - HV có khả năng phân tích hiện trạng, đánh giá, thành lập mô hình cho các hệ thống công nghiệp (sản xuất, dịch vụ) xác định lời giải tối ưu trong điều kiện đa mục tiêu. Sử dụng các kỹ thuật tối ưu, mô phỏng và định lượng nhằm đề xuất những thay đổi cần thiết để cải thiện HTCN.

 - HV có khả năng vận dụng các kỹ thuật định lượng, các pp khảo sát đánh giá khoa học để điều hành hiệu quả các HTCN trong sản xuất, dịch vụ, các cơ quan nhà nước, tư nhân. Việc điều hành đảm bảo: chất lượng cao, giảm giá thành, sử dụng hiệu quả nguồn lực, thời gian, tài nguyên; đáp ứng nhu cầu cạnh tranh gay gắt của công nghiệp Việt Nam khi vào WTO.


 

TT

Môn học

TC

Khối lượng (tiết)

HK

LT

TN

BT, TL

 

Môn học chung

10

 

 

 

 

1

Anh văn

6

90

30

 

 

2

Triết học

4

60

 

30

 

 

Cơ sở bắt buộc

12

 

 

 

 

3

Vận trù học nâng cao 1 – Các mô hình tất định

2

30

 

15

1

4

Vận trù học nâng cao 2 – Các mô hình ngẫu nhiên

2

30

 

15

1

5

Phương pháp luận NCKH và kỹ thuật TKTN

2

30

 

15

1

6

Quản lý vật tư tồn kho nâng cao

3

45

 

15

1

7

Kỹ thuật ra quyết định cho người quản lý

3

45

 

15

2

 

Chuyên ngành bắt buộc

14

 

 

 

 

8

Phân tích, thiết kế công việc và đo lường lao động trong SX & DV

2

30

 

15

1

9

Các kỹ thuật điều độ trong SX & DV

3

45

 

15

2

10

Kỹ thuật kiểm soát và quản lý chất lượng trong SX & DV

3

45

 

15

2

11

Đánh giá kinh tế và quản lý dự án CN

3

45

 

15

2

12

Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng các HTCN

3

45

 

15

3

 

Chuyên ngành tự chọn

8

 

 

 

 

 

Hướng chuyên sâu Quản lý nhân sự

 

 

 

 

 

13

Quản lý chiến lược

2

30

 

15

3

14

Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức công việc

2

30

 

15

3

15

Kỹ thuật kiểm soát và quản lý chất lượng trong SX&DV

2

30

 

15

3

16

Quản lý bảo dưỡng công nghiệp nâng cao

2

30

 

15

3

17

Kỹ thuật và Quản lý Hậu cần

2

30

 

15

3

18

Thiết kế mặt bằng cho hệ thống SX & DV

2

30

 

15

3

 

Hướng chuyên sâu Kỹ thuật hệ thống

 

 

 

 

 

19

Lý thuyết logic mờ và ứng dụng trong sản xuất & dịch vụ

2

30

 

15

3

20

Lý thuyết độ tin cậy và ứng dụng trong sản xuất & dịch vụ

2

30

 

15

3

21

Kỹ thuật kiểm soát và quản lý chất lượng trong SX & DV

2

30

 

15

3

22

Quản lý bảo dưỡng công nghiệp nâng cao

2

30

 

15

3

23

Kỹ thuật và Quản lý Hậu cần

2

30

 

15

3

24

Thiết kế mặt bằng cho hệ thống SX & DV

2

30

 

15

3

 

Các môn học/ chuyên đề bổ sung trong quá trình tổ chức đào tạo

 

 

 

 

 

 

Các môn học tự chọn thuộc chuyên ngành khác (*)

 

 

 

 

 

25

Thực hiện đề cương LV

2

 

 

 

3

26

Luận văn ThS

12

 

 

 

4

 

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn