Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Chuyển giao công nghệ

    * Khoa sẵn sàng giúp đỡ các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp khác nhau `cải tiến hoạt động, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm thông qua các việc tham gia các dự án CGCN

    *  Hàng năm, một nửa số CBCNV của khoa tham gia các dịch vụ chuyển giao công nghệ.

    * Dịch vụ chuyển giao công nghệ được thực hiện trong các ngành dệt may, giày, chế biến thực phẩm, nhựa, cơ điện tử, tự động hoá, chế tạo khuôn mẫu,..


Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn