Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Danh sách đề tài, dự án

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ  
Năm 2013 - 2014
STT Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý Kinh phí
(Triệu đồng)
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú
1 107.04-2012.37 Thiết kế bộ điều khiển đa biến bền vững
cho hệ thống  vận chuyển liên tục vật liệu
mềm có tốc độ và độ chính xác cao
TS. Nguyễn Quốc Chí Nhà nước
Nghiên cứu Cơ bản
587 03/2013 03/2015  
2 B2013-20-01 Nghiên cứu thiết  kế chế tạo và điều khiển
Robot cá dạng Carangiorm 3 khớp hoạt
động trong  môi trường nước ngọt
TS. Võ Tường Quân TĐ Đại học
Quốc gia (Bộ TĐ)
350 06/2013 06/2015  
3 C2013-20-01 Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho hệ thống vận chuyển vật liệu mềm tốc độ cao TS. Nguyễn Quốc Chí Đại học Quốc gia (Bộ) 136 03/2013 03/2015  
4 C2014-20-01 Nghiên cứu xác định các thông số làm việc
tối ưu của máy xé, tách bao khoai mì lát
năng suất 50 tấn/giờ để ứng dụng trong việc
giải phóng nhanh tàu ăn hàng ở các cảng
ThS. Phùng Chân Thành  Đại học Quốc gia (Bộ) 40 05/2014 05/2015  
5 C2014-20-02 Phân tích ổn định và sau ổn định dầm hơi
chế tạo từ vải kỹ thuật trực hướng
TS. Nguyễn Thanh Trương Đại học Quốc gia (Bộ) 40 04/2014 04/2016  
6 C2014-20-28 Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng dây chuyền hàn bấm tự động thùng mui bạt của
xe tải nhỏ KIA K3000S
TS. Phùng Trí Công Đại học Quốc gia (Bộ) 40      
7 TP-2013-02 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm
robot thông đường ống trong dây chuyền
sản xuất phân bón
PGS.TS. Nguyễn Tấn Tiến Thành phố 741 06/2013 06/2014  
8 TP-2013-04 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm
hệ thống quét keo trong công nghiệp
giày sử dụng robot
TS. Lưu Thanh Tùng Thành phố 550 09/2013 09/2014  
9 TP-2013-05 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm
hệ thống sử dụng robot cấp phôi chính xác
cho máy in lụa 6 trạm trong công nghiệp giày
TS. Bùi Trọng Hiếu Thành phố 550 09/2013 09/2014  
10 TP-2013-13 Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển khử rơ
cho các hệ truyền động cơ khí
TS. Nguyễn Duy Anh Thành phố 470 12/2013 12/2014  
11 T-CK-2013-01 Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng điều khiển vi bước (Micro-Stepping) trong điều khiển chuyển động chính xác của bơm vi lượng TS. Nguyễn Duy Anh Trường 30 05/2013 05/2014  
12 T-CK-2013-02 Nâng cao sức hút ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp - Chiến lược gieo hạt (Seeding strategy) TS. Đỗ Ngọc Hiền Trường 30 05/2013 05/2014  
13 T-CK-2013-03 Tự động hóa sinh chương trình điều khiển
sản xuất nhằm giảm thời gian chuyển loạt
TS. Đinh Bá Hùng Anh Trường 25 05/2013 05/2014 Gia hạn
14 T-CK-2013-04 Nghiên cứu phân tích động lực học và
thiết kế chế tạo mô hình Robot rắn
TS. Võ Tường Quân Trường 30 05/2013 05/2014 Thanh lý HT
15 T-CK-2013-05 Thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị hỗ trợ tư thế phẫu thuật cột sống PGS. TS. Từ Diệp Thành Trường 30 05/2013 05/2014 Gia hạn
16 T-CK-2013-06 Nghiên cứu và xây dựng mô hình hoạch định định mức lao động may trong điều kiện sản xuất theo đơn đặt hàng ThS. Trần Đại Nguyên Trường 30 01/1900 05/2014 Hủy
17 T-CK-2013-07 Nghiên cứu thiết kế chiến thuật cho
nhóm robot đá banh
TS. Trần Việt Hồng Trường 30 05/2013 05/2014 Thanh lý HT
18 T-CK-2013-08 Mô phỏng quá trình tạo màng mỏng silicon
lên bề mặt silica bằng phương pháp Plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) và đề xuất các thông số công nghệ để tối ưu cho quá trình thực nghiệm
KS. Trần Ngọc Phước Thạnh
TS. Lưu Phương Minh
Trường 29 05/2013 05/2014 Nghiệm thu
19 T-CK-2013-09 Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp và
thiết kế bộ điều khiển thiết bị làm vệ sinh
đường ống vận chuyển phân NPK
TS. Lê Ngọc Bích Trường 30 05/2013 05/2014  
20 T-CK-2013-10 Nghiên cứu công nghệ hàn các kết cấu dạng
tấm từ hợp kim nhôm biến dạng theo
phương pháp hàn ma sát khuấy tự tương tác
(Self-Reacting Friction Stir Welding)
TS. Lưu Phương Minh Trường 30 05/2013 05/2014  
21 T-CK-2013-78 Thu hồi nhiệt thải từ máy điều hòa không khí
trung tâm đun nước nóng để tiết kiệm năng lượng
TS. Bùi Ngọc Hùng Trường 30 10/2013 10/2014  
22 T-CK-2013-79 Nghiên cứu qui trình tái thiết kế mặt bằng sản xuất – Áp dụng nghiên cứu tái thiết kế mặt bằng sản xuất TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam Trường 15 10/2013 10/2014  
23 T-CK-2013-80 Nghiên cứu làm nóng nước biển bằng Collector dạng máng để cung cấp cho hệ thống khử muối bằng phương pháp phun – tách ẩm GS.TS. Lê Chí Hiệp
KS. Ngô Thiên Tứ
Trường 30 10/2013 10/2014  
24 T-CK-2014-01 Nghiên cứu ứng dụng ống nhiệt mặt trời loại
trọng trưởng để cấp nước nóng trong
điều kiện Việt Nam
ThS.Huỳnh Phước Hiển Trường 25 3/2014 3/2015 Hủy
25 T-CK-2014-02 Nghiên cứu ứng xử của vật liệu thép
tấm mỏng khi dập nguội
TS. Lưu Thanh Tùng Trường 30 3/2014 3/2015  
26 T-CK-2014-03 Nghiên cứu hệ thống chuyển đổi năng lượng
gió sử dụng truyền động thủy lực
TS. Lê Thanh Danh Trường 30 3/2014 3/2015  
27 T-CK-2014-04 Hoạch Định Chuỗi Cung Ứng Lúa Gạo
Đồng Bằng Sông Cửu Long
ThS. Võ Văn Thanh  Trường 20 3/2014 3/2015  
28 T-CK-2014-88 Thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất bún tươi
công suất nhỏ phục vụ xuất khẩu và
thị trường nội địa
TS. Trần Anh Sơn Trường (Đặt hàng) 450 06/2014 11/2014  
29 T-CK-2013-66 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bàn máy
CNC 2D dẫn động bằng đai
TS. Phạm Công Bằng Trường (Đặt hàng) 200 09/2013 09/2014  
30 T-CK-2013-67 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị
chuyên dụng phục vụ nhà tang lễ
TS. Lê Thanh Hải Trường (Đặt hàng) 250 09/2013 09/2014  
31 T-CK-2013-68 Nghiên cứu giải pháp triển khai ứng dụng
thực tế mô hình hệ thống dây chuyền tự động sắp xếp đều xúc xích vào máy cấp và đưa đồng bộ tới máy đóng gói
PGS.TS. Nguyễn Hồng Ngân Trường (Đặt hàng) 200 09/2013 09/2014  
32 TNCS-2013-CK-08 Ảnh hưởng của tần số qya1 trình nung cảm ứng đến trạng thái bán lỏng của phôi hệ hợp kim nhôm trong công nghệ tạo hình THIXOFORMING Nguyễn Vinh Dự
TS. Lưu Phương Minh
Trường (Nghiên cứu sinh) 25 12/2013 12/2014  
33 TSĐH-2013-CK-01 Thiết kế và mô phỏng cơ cấu chạy dao
chính xác
KS. Phạm Minh Tuấn
PGS.TS Phạm Huy Hoàng
Trường (Hỗ trợ HV Cao học) 25 12/2013 12/2014  
Năm 2011 - 2012
STT Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý Kinh phí
(Triệu đồng)
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú
Năm 2012              
1 KC.03.03/11-15 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động mài à bôi keo đế giầy, mũ giầy trong dây chuyền sản xuất giày dép PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn Nhà nước Khoa học Công nghệ 4800 01/2012 12/2013  
2 B2012-20-01TĐ Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất tự động bánh tráng bò bía PGS.TS. Trần Doãn Sơn TĐ Đại học Quốc gia (Bộ TĐ) 450 03/2012 03/2014  
3 B2012-20-01 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy gia công kim loại bằng phương pháp điện hóa. PGS.TS. Phan Đình Huấn Đại học Quốc gia (Bộ) 40      
4 B2012-20-02 Nghiên cứu điều khiển bền vững hệ thống treo 1/4 xe PGS.TS. Nguyễn Tấn Tiến Đại học Quốc gia (Bộ) 40      
5 B2012-20-03 Nghiên cứu hệ thống thiết bị san đầm trục lăn thi công mặt đường bê tông PGS.TS. Nguyễn Hồng Ngân Đại học Quốc gia (Bộ) 40      
6 B2012-20-04 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đúc vỉa hè bê tông cốt pha trượt TS. Lưu Thanh Tùng Đại học Quốc gia (Bộ) 200      
7 TP-2012-07 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm thời gian thực Xenomai trong điều khiển robot công nghiệp TS. Phùng Trí Công Thành phố 285 12/2012 12/2013  
8 T-CK-2012-01 Nghiên cứu điều khiển nhóm robot nhỏ di chuyển theo đội hình trong môi trường phức tạp TS. Trần Việt Hồng Trường 20 02/2012 02/2013  
9 T-CK-2012-02 Nghiên cứu phân tích động lực học và phương pháp tối ưu hóa vận tốc di chuyển của Robot cá 3 khớp dạng Carangiform TS. Võ Tường Quân Trường 30 02/2012 02/2013  
10 T-CK-2012-03 Nghiên cứu triển khai thử nghiệm hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean Production) cho một công ty sản xuất thuộc nhóm các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Small and Medium Enterprise-SME) TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam Trường 30 02/2012 02/2013  
11 T-CK-2012-04 Nghiên cứu tính toán thiết kế máy lạnh hấp thụ NH3-H2O loại gián đoạn cấp nhiệt bằng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất nước đá ThS. Võ Kiến Quốc Trường 30 02/2012 02/2013  
12 T-CK-2012-05 Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết kế mô hình sản xuất bánh tráng bía tự động ThS. Phạm Quang Trung
PGS.TS. Trần Doãn Sơn
Trường 30 02/2012 02/2013  
13 T-CK-2012-06 Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng điều khiển vi bước (Micro-Stepping) trong điều khiển chuyển động chính xác của bơm vi lượng TS. Nguyễn Duy Anh Trường 30 02/2012 02/2013 Hủy
14 T-CK-2012-07 Chế tạo điện cực anode trên cơ sở hệ Fe3O4/Pb sử dụng trong hệ thống bảo vệ cathode chống ăn mòn kết cấu thép trong nước biển TS. Lưu Phương Minh Trường 30 02/2012 02/2013  
15 T-CK-2012-08 Xử lý chống nhàu vải cotton 100% bằng chất liên kết ngang không có formandehyde TS. Bùi Mai Hương Trường 11 02/2012 02/2013  
16 T-CK-2012-09 Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết kế hệ thống lắp ráp bút bút lông FP01 tự động. TS. Trần Nguyễn Duy Phương Trường 25 02/2012 02/2013  
17 T-CK-2012-10 Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp và thiết kế bộ điều khiển thiết bị làm vệ sinh đường ống vận chuyển phân NPK KS. Trương Quốc Toàn
TS. Lưu Thanh Tùng
Trường 25 02/2012 02/2013 Hủy
18 T-CK-2012-72 Tận dụng nhiệt thải từ dàn ngưng máy điều hòa không khí công suất nhỏ đun nước nóng để tiết kiệm năng lượng TS. Bùi Ngọc Hùng Trường 25 04/2012 04/2013  
19 T-CK-2012-74 Phát triển giải pháp quản lý tích hợp sản xuất theo đơn đặt hàng trong dệt may
(Textile & Apparel (T&A) total solution)
ThS. Nguyễn Trí Dũng Trường 200 5/2012 5/2013  
20 T-CK-2012-75 Nghiên cứu chế tạo động cơ gió kiểu mới qui mô gia đình TS. Hà Anh Tùng Trường 200 5/2012 5/2013  
21 T-CK-2012-76 Nghiên cứu , thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất bánh tráng rế tự động thay cho phương pháp sản xuất thủ công PGS. TS. Trần Doãn Sơn Trường 450 5/2012 5/2013  
22 TSĐH-2012-CK-01 Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến thích nghi cho cầu trục có 3 bậc tự do Trương Quốc Toàn
PGS.TS. Trần Thiên Phúc
Trường (Hỗ trợ HV Cao Học) 30 11/2012 11/2013  
23 TSĐH-2013-CK-01 Thiết kế và mô phỏng cơ cấu chạy dao chính xác KS. Phạm Minh Tuấn
PGS.TS Phạm Huy Hoàng
Trường (Hỗ trợ HV Cao học) 25 12/2013 12/2014  
Năm 2011              
1 B2011-20-01 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bó vỉa hè cốt pha trượt TS. Lưu Thanh Tùng Đại học Quốc gia (Bộ) 50 03/2011 03/2012 Thanh lý HT
2 B2011-20-02 Nghiên cứu thiết kế,chế tạo thiết bị đo hệ số ma sát có hiển thị kết quả trên màn hình để đo hệ số ma sát trượt và ma sát lăn ThS. Phùng Chân Thành Đại học Quốc gia (Bộ) 50 03/2011 03/2012  Nghiệm thu
3 B2011-20-03 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống chống rung cho hệ treo camera TS. Nguyễn Duy Anh Đại học Quốc gia (Bộ) 50 03/2011 03/2012 Gia hạn đến 9/2012
4 B2011-20-04 Hệ thống hóa các chi tiết và cụm chi tiết máy tiêu chuẩn PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc Đại học Quốc gia (Bộ) 50 03/2011 03/2012 Gia hạn đến 9/2012
5 T-CK-2011-01 Nghiên cứu căng bằng động Rotor trục mềm TS.Phạm Huy Hoàng Trường 20 03/2011 03/2012 Thanh lý HT
6 T-CK-2011-02 Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị thi công cọc xi măng đất cho các công trình giao thông xây dựng PGS.TS Nguyễn Hồng Ngân Trường 30 03/2011 03/2012  Nghiệm thu
7 T-CK-2011-03 Nghiên cứu xây dựng phần mềm tra cứu thông tin chuyên nag2nh vải không dệt ThS. Đào Duy Thái Trường       Hủy
8 T-CK-2011-04 Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế tạo mẫu xốp thay thế mẫu gỗ và kim loại, phục vụ công tác giảng dạy thực hành module đúc kim loại KS. Dụng Văn Thăng,
TS. Lưu phương Minh
Trường 22 03/2011 03/2012 Gia hạn đến 9/2012
9 T-CK-2011-05 Nghiên cứu phương pháp xác định sai số hệ thống máy CNC (Computer Numerical Control) dựa vào cách lấy mẫu tối ưu, trường hợp nghiên cứu trên máy phay 5 - tọa độ EMCO 600EM ThS. Nguyễn Văn Chung Trường 24.1 03/2011 03/2012 Gia hạn đến 9/2012
10 T-CK-2011-06 Nghiên cứu thiết kế chế tạo cơ cấu điều khiển điện cực tự động dùng cho máy tia lửa điện R-C PGS.TS. Phan Đình Huấn Trường 25 03/2011 03/2012  
11 T-CK-2011-07 Nghiên cứu thực ngiệm các thông số cho quá trình hàn ma sát khuấy TS. Trần Thiên Phúc Trường       Hủy
12 T-CK-2011-08 Nghiên cứu khả năng tạo hình tấm trên máy CNC ThS. Lê Khánh Điền Trường 20 03/2011 03/2012  
13 T-CK-2011-09 Nghiên cứu thiết kế servo bơm dùng bù khối lượng trong máy cân bằng động động cơ cỡ nhỏ TS. Nguyễn Duy Anh Trường 30 03/2011 03/2012 Gia hạn đến 9/2012
14 T-CK-2011-10 Nghiên cứu khảo sát bài toán tổng hợp
cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
PGS.TS. Nguyễn Tấn Tiến Trường 30 03/2011 03/2012 Gia hạn đến 9/2012
15 T-CK-2011-11 Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng bánh đà
có mô-men quán tính thay đổi
ThS. Nguyễn Văn Thạnh Trường 20 03/2011 03/2012 Gia hạn đến 9/2012
16 T-CK-2011-12 Xây dựng mô hình thí nghiệm và nội dung
các bài thí nghiệm cho môn Máy vận chuyển liên tục
ThS. Vũ Như Phan Thiện Trường 20 03/2011 03/2012  Nghiệm thu
17 T-CK-2011-13 Nghiên cứu môột số yếu tố thiết bị và
công nghệ ảnh hưởng tới chất lượng
bán thành phẩm sợi
ThS. Nguyễn Lệ Nga Trường       Hủy


DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ 
Năm 2014 
Chương trình Tài năng 
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Mã số SV SV tham gia Mã số SV tham gia CB hướng dẫn Bộ môn  Thời gian thực hiện  Kinh phí
(Triệu đồng)
Ghi chú 
1 SVKSTN-2014-CK-13, Hệ thống đếm người cho cửa hàng, siêu thị Lê Mộng Hải Hoàng 21001099 Phạm Trường Sơn 21002773 TS. Lê Ngọc Bích  Cơ Điện Tử 07/2014 - 11/2014 5  
2 SVKSTN-2014-CK-14, Thiết kế và điều khiển platform bánh xích Nguyễn Hoàng Tôn 21103718   PGS.TS Nguyễn Tấn Tiến  Cơ Điện Tử 07/2014 - 11/2014 5  
3 SVKSTN-2014-CK-15, Thiết kế qui trình công nghệ đúc bán liên tục titan và hợp kim titan Đào Duy Qúi 21102780 Võ Văn Toàn 21100733 TS. Lưu Phương Minh  Công nghệ vật liệu cơ khí 07/2014 - 11/2014 5  
4 SVKSTN-2014-CK-16, Thiết kế bảng quang báo không dây ứng dụng trong quảng cáo  Nguyễn Xuân Thịnh 21003218

Trịnh Hoài Nam 21002059 TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 07/2014 - 11/2014 5  
5 SVKSTN-2014-CK-17, Nghiên cứu thiết kế máy sản xuất túi vải không dệt Trịnh Hoài Nam  21002059 Phan Đình Huy 21001259 TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 07/2014 - 11/2014 5  
6 SVKSTN-2014-CK-18, Nghiên cứu điều khiển mobile Platform bốn bánh chủ động Tracking quỹ đạo Trần Đoàn Bình Dương 21100677 Nguyễn Hữu Được 21100845 PGS.TS Nguyễn Tấn Tiến  Cơ Điện Tử 07/2014 -11/2014 4,5  
7 SVKSTN-2014-CK-19, Lập trình thiết kế cơ cấu cam phẳng Nguyễn Hữu Được 21100845 Trần Duy Đỉnh
Đoàn Minh Hiếu
Ngô Quang Ngọc
21100811
21101090
21102257
PGS.TS. Phạm Huy Hoàng Thiết kế máy 07/2014 - 11/2014 4  
8 SVKSTN-2014-CK-20, Nghiên cứu điều khiển mobile robot vận chuyển hàng theo quỹ đạo mong muốn Nguyễn Châu Giang 21100909 Phạm Văn Thuân 21103487 PGS.TS Nguyễn Tấn Tiến  Cơ Điện Tử 07/2014 - 11/2014 4  
9 SVKSTN-2014-CK-21, Ứng dụng công nghệ laser trên bàn máy 2D CNC để cắt vật liệu (Application of laser technology on 2D CNC machine to cutting materials) Bùi Đức Thịnh 21103389 Vương Trung Tín 21103658 TS. Phạm Công Bằng Cơ Điện Tử 07/2014 - 11/2014 4  
10 SVKSTN-2014-CK-22, Thiết kế hệ thống hỗ trợ cân bằng xe 2 bánh khi chạy chậm Design of Low Speed Motorcycle Stabilization System Nguyễn Hữu Kỳ  21002059 Trịnh Hoài Nam 21002059 TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 07/2014 - 11/2014 4  
11 SVKSTN-2014-CK-23, Nghiên cứu giải thuật điều khiển bãi giữ xe tự động Nguyễn Xuân Hạ 21000890 Nguyễn Hồng Hiếu  21000968 TS. Nguyễn Duy Anh Cơ Điện Tử 07/2014 - 11/2014 4  
12 SVKSTN-2014-CK-24, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy bóc vỏ củ khoai mì Phạm Tâm Đăng  21100791 Nhâm Trọng Ánh 21100167 PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế máy 07/2014 - 11/2014 4  
13 SVKSTN-2014-CK-25, Ứng dụng van tuyến tính vào hệ thống điều khiển dùng thủy lực (Application of proportional valve in hydraulic control system) Phan Văn Trí 21103809 Nguyễn Kỳ Nam 21102141 PGS.TS. Phạm Huy Hoàng Thiết kế máy 07/2014 - 11/2014 3,5  
14 SVKSTN-2014-CK-26, Thiết kế và mô phỏng thiết bị quấn hương  Lê Minh Trí  21003576 Nguyễn Đức Hưng
Trần Xuân Tùng
21001384
21003902
PGS.TS Trần Đoãn Sơn Chế tạo máy  07/2014 - 11/2014 3,5  
15 SVKSTN-2014-CK-27, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mẫu khung bất động ngoài Hexapod Vũ Thành Nam 21102175     TS. Trần Nguyên Duy Phương Chế tạo máy  07/2014 - 11/2014 3,5  
16 SVKSTN-2014-CK-28, Hệ thống tái sinh dầu nhớt thải Nguyễn Duy Thịnh 21103410 Võ Văn Toàn 21103713 PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế máy 07/2014 - 11/2014 3,5  
17 SVKSTN-2014-CK-29, Xây dựng thuật toán điều khiển chuyển động cánh tay robot trét keo giầy  Nguyễn Nhật Tâm 21103044 Lai Quốc Vi 21003953 TS. Lưu Thanh Tùng Cơ giới hóa xí nghiệp  07/2014 - 11/2014 3,5  
18 SVKSTN-2014-CK-30, Nghiên cứu, thiết kế mô hình hóa và tối ưu hóa cơ cấu giường phục hồi chức năng Mai Ngọc Đại Dương 21100661 Trần Hồng Anh 21100143 PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế máy 07/2014 - 11/2014 3,5  
19 SVKSTN-2014-CK-31, Nghiên cứu cải tiến máy sấy cà phê đảo trộn tự động  Nguyễn Hồng Đoan  21100816 Nguyễn Hoài Bắc 21100256 PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế máy 07/2014 - 11/2014 3,5  
Chương trình Chất lương cao 
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Mã số SV SV tham gia Mã số SV tham gia CB hướng dẫn Bộ môn  Thời gian thực hiện  Kinh phí
(Triệu đồng)
Ghi chú 
1 SVPFIEV-2014-CK-01, Nâng cao độ chính xác cấp phôi (mũ giày) cho máy in lụa Dùng kỹ thuật xử lý ảnh. Phùng Thanh Huy  41001269 Huỳnh Xuân Quang Dũng 21000521 TS. Bùi Trọng Hiếu  Thiết kế máy 06/2014 - 11/2014 5  
2 SVPFIEV-2014-CK-02, Thiết kế, chế tạo và điều khiển mô hình xe 2 bánh tự cân bằng. Phan Hồng Thịnh 41003220 Hà Tiến Hải 21000833 TS. Phạm Công Bằng  Cơ Điện Tử 06/2014 - 11/2014 5  
3 SVPFIEV-2014-CK-03, Thiết kế và điều khiển hai tay máy phối hợp di chuyển vật thể trong không gian 3D Đàm Thành Long 21001750 Nguyễn Trí Dũng 21000540 TS. Trần Việt Hồng Cơ Điện Tử 06/2014 - 11/2014 5  
4 SVPFIEV-2014-CK-04, Nghiên cứu điều khiển robot cá trong không gian 3D. Nguyễn Lê Duy Khương 21001604 Ngô Tiến Đạt
Vũ Nguyễn Đức Trí 
21000269
21003606
TS. Võ Tường Quân  Thiết kế máy 06/2014 - 11/2014 5  
5 SVPFIEV-2014-CK-05, Thiết kế - điều khiển Robot tự hành dùng bánh đa hướng Mecanum. Nguyễn Trí Dũng 21000540 Đàm Thành Long  21001750 TS. Lê Thanh Hải  Cơ Điện Tử 06/2014 - 11/2014 5  
6 SVPFIEV-2140-CK-06, Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống quản lí kho thuốc tự động. Vũ Nguyễn Đức Trí 21003606 Nguyễn Lê D. Khương
Vũ Nguyễn Đức Trí
Ngô Tiến Đạt
21001604
21003606
21000629
TS. Võ Tường Quân  Cơ Điện Tử 06/2014 - 11/2014 5  
7 SVPFIEV-2014-CK-07, Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống chữa cháy xe ô tô. Ngô Tiến Đạt 21000629 Nguyễn Lê D. Khương
Vũ Nguyễn Đức Trí
21001604
21003606
TS. Võ Tường Quân  Cơ Điện Tử 06/2014 - 11/2014 5  
Chương trình Chính quy
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Mã số SV SV tham gia Mã số SV tham gia CB hướng dẫn Bộ môn  Thời gian thực hiện  Kinh phí
(Triệu đồng)
Ghi chú 
1 SVCQ-2014-CK-03, Thiết kế hệ thống hỗ trợ hoạt động cứu trợ nhân đạo hoạt động tại VN.  Trần Quốc Công  21000345 Phạm Phong Phú
Hà Công Trưởng
Trầm Đức Chí Cường

21002432
21003721
21000379
TS. Đỗ Ngọc Hiền  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2014 - 09/2015 5  
2 SVCQ-2014-CK-04, Thiết kế phễu rung cấp Phôi – Chi tiết tai tai giằng. Nguyễn Phan Thuận Tĩnh  21003440 Phạm Hoàng Sơn Nam
Nguyễn Tất Quyền
Nhâm Trọng Ánh
Phạm Đức Huy
21002051
21102825
21100167
21101373
PGS.TS Phạm Huy Hoàng Thiết kế máy 09/2014 - 09/2015 5  
3 SVCQ-2014-CK-05, Nghiên cứu, Thiết kế và chế tạo khung cố định ngoài HEXAPOD. Lê Sỹ Lộc 21101940 Huỳnh Võ Châu Thuận
Trương Trọng Nghĩa
Đỗ Văn Hùng
Lê Văn Công
21200911
21002131
20901061
20900276
TS. Trần Nguyên Duy Phương  Chế tạo máy 09/2014 - 09/2015 4  
4 SVCQ-2014-CK-06, Nghiên cứu, Thiết kế giải thuật điều khiển quỹ đạo đường đi cho cánh tay robot sử dụng RFID. Trần Văn Phan  Nhân  21002254 Trương Hoài Vũ Anh
Trần Bá Trung
21000122
21003679
TS. Nguyễn Duy Anh Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 4  
5 SVCQ-2014-CK-07, Nghiên cứu thiết kế sản phẩm thu gom giấy kế hoạch nhỏ trong trường đại học theo qui trình CDIO Võ Quỳnh Nhi 21302798 Trần Võ Thảo Hương
Nguyễn Nhựt Tân
21301688
21303555
TS. Đỗ Ngọc Hiền; ThS. Đặng Phi Vân Hài Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2014 - 09/2015 4  
6 SVCQ-2014-CK-08, Thiết kế và mô phỏng máy tạo hình mí ghép Võ Hồng Tân  21002920     PGS.TS Phạm Huy Hoàng Thiết kế máy 09/2014 - 09/2015 4  
7 SVCQ-2014-CK-09, Nghiên cứu sử dụng Crystal ball để dự báo nhu cầu trong thời gian chờ - Một trường hợp nghiên cứu Trần Thái Sơn 21102961 Trần Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Kim Pho
Lâm Văn Bé
21101452
21102530
21100262
KS. Võ Văn Thanh  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2014 - 09/2015 4  
8 SVCQ-2014-CK-10, Nghiên cứu thiết kế giải thuật cho robot dò đường trong mê cung
(sử dụng Matlab mô phỏng)
Lương Thanh Nhật  21002270 Phạm Quang Phú
Vy Văn Cần
21002433
21000261
TS. Nguyễn Duy Anh Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 3  
9 SVCQ-2014-CK-11, Nghiên cứu khả năng chống tia UV của một số loại thuốc nhuộm có nguồn gốc thiên nhiên  Nguyễn Đình Huy  21001229 Trần Đức Hiếu  21004520 TS. Bùi Mai Huong Dệt may 09/2014 - 09/2015 3  
10 SVCQ-2014-CK-12, Thiết kế điều khiển bàn tay rpbot gắp vật Phan Việt Trường Thương 21003339     TS. Phùng Trí Công  Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 3  
11 SVCQ-2014-CK-13, Xây dựng quy trình triển khai  5S tại Văn phòng Bộ môn Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp Nguyễn Đức Duy 21100574 Trần Quang Dũng
Lê Nhựt Thanh Liêm
Nguyễn Công Thạnh
Nguyễn Thị H.Trang
21100643
21101809
21103280
21203960
TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam;
ThS. Hồ Thị Phương Dung
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2014 - 09/2015 3  
12 SVCQ-2014-CK-14, Nghiên cứu cải tiến hoạt động giao nhận vật tư tại nhà máy ô tô Củ chi (Samco)  Tô Ngọc Hoàng Kim  21101737 Cao Giang Nam 21102109 TS. Đinh Bá Hùng Anh  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2014 - 09/2015 3  
13 SVCQ-2014-CK-15, Thiết kế chế tạo và thử nghiệm mô hình thiết bị đo lực trong phương pháp gia công SPIF Phạm Trung Dũng  21000545 Đào Nhật Chung 21000317 ThS. Huỳnh Hữu Nghị Dệt may 09/2014 - 09/2015 3  
14 SVCQ-2014-CK-16, Thiết kế robot làm việc trong vườn ươm công nghiệp  Trần Minh Thiên  21103352     TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 3  
15 SVCQ-2014-CK-17, Nghiên cứu cải tiến hoạt độngtồn kho nhà máy ô tô Củ chi (Samco)  Lê Văn Hậu  21101060 Hoàng Thiện Mỹ
Nguyễn Tường Uy
21102109
21104152
TS. Đinh Bá Hùng Anh  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2014 - 09/2015 3  
16 SVCQ-2014-CK-18, Hoạch định nhu cầu vật tư tại nhà máy ô tô Củ chi (Samco)  Nguyễn Thanh Hẹn  21101078 Nguyễn Thanh Hiếu
Trần Thị Ngọc Nga
21101109
21102182
TS. Đinh Bá Hùng Anh  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2014 - 09/2015 3  
17 SVCQ-2014-CK-19, Nghiên cứu XD mô hình thu và xử lý nước mưa phục vụ sinh hoạt Trương Ngọc Cường 21200461 Võ Hữu Bảy
Phạm Tuấn Anh
21200213
21200104
ThS. Trần Đại Nguyên Dệt may 09/2014 - 09/2015 3  
18 SVCQ-2014-CK-20, Nghiên cứu giải thuật điều khiển robot 5 bậc tự do sơn khối hình hộp  Nguyễn Ngọc Tú  21003845     TS. Phùng Trí Công  Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2,5  
19 SVCQ-2014-CK-21, Nghiên cứu điều khiển robot 2 bánh tự cân bằng bám mục tiêu di động Nguyễn Nhật Đăng Khoa 21101647     PGS.TS Nguyễn Tấn Tiến  Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2,5  
20 SVCQ-2014-CK-22, Thiết kế và mô phỏng máy ép bùn dạng khung bản  Hà Trung Quân 21002612 Nguyễn Sỹ Luân
Lê Tiến Khôi Nguyên
Trần Đức Duy
21001845
21002161
21000495
PGS.TS Phan Đình Huấn Thiết kế máy 09/2014 - 09/2015 2,5  
21 SVCQ-2014-CK-23, Nghiên cứu tính toán thiết kế và điều khiển chuyển động theo hướng cho robot cá  Bùi Duy Anh  21000029 Vũ Trần Thành Công
Phan Đình Huy
21000350
21001259
TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2,5  
22 SVCQ-2014-CK-24, Nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm máy tôi lưỡi cưa gỗ  Huỳnh Hữu Toàn 21003451     PGS.TS Nguyễn Tấn Tiến  Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2,5  
23 SVCQ-2014-CK-25, Nghiên cứu tính toán thiết kế và máy sơn dải phân cách bê tông   Dương Danh Huy  21001200     TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2,5  
24 SVCQ-2014-CK-26, Nghiên cứu tính toán thiết kế dây chuyền chiết tách màu từ thực vật Phạm Tấn Hưug 21001406 Bùi Duy Anh 21000029 TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2,5  
25 SVCQ-2014-CK-27, Nghiên cứu thiết kế trạm làm việc, chuẩn hóa công việc. Áp dụng cho một trường hợp thực tế Nguyễn Quốc Thạnh  21103281 Nguyễn Minh Sơn
Trần Nam Anh
Cao Cường
21103281
21100146
21100141
TS. Đỗ Ngọc Hiền; ThS. Nguyễn Hữu Phúc Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2014 - 09/2015 2,5  
26 SVCQ-2014-CK-28, Xây dựng giải pháp tiết kiệm điện nước áp dụng cho trường Đại Học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TPHCM Trần Thị Thu Hiền 21101148 Trầm Đức Chí Cường
Đỗ Thúy Quỳnh
21000379
21203066
TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2014 - 09/2015 2  
27 SVCQ-2014-CK-29, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của game tới kết quả học tập sinh viên của bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp  Cao Cường  21100441 Nguyễn Quốc Thạnh
Trần Nam Anh
Nguyễn Minh Sơn
21103281
21100146
21102931
TS. Đỗ Ngọc Hiền  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2014 - 09/2015 2  
28 SVCQ-2014-CK-30, Nghiên cứu cải tiến hệ thống dây chuyền lắp ráp xe ở nhà máy ô tô Củ chi (Samco)  Võ Ngọc Đức  21100890 Nguyễn Đg C.Nhân
Tô Ngọc Hoàng Kim
21102363
21101737
TS. Đinh Bá Hùng Anh  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2014 - 09/2015 2  
29 SVCQ-2014-CK-31, Nghiên cứu thiết kế cơ khí và điều khiển robot rắn  Vũ Trần Thành Công  21000350 Bùi Duy Anh 21000029 TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2  
30 SVCQ-2014-CK-32, Thiết kế và điều khiển robot nhện 6 chân di chuyển trên mặt đất gồ ghề  Nguyễn Thanh Phát 21102508     TS. Trần Việt Hồng  Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2  
31 SVCQ-2014-CK-33, Nghiên cứu tính toán thiết kế máy sản xuất phần thân khẩu trang tiệt trùng  Tống Nguyễn Hiếu Hảo  21000886     TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2  
32 SVCQ-2014-CK-34, Mô hình máy làm ghim kẹp giấy  Hồ Trọng Hòa  21001151 Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Thái Tự
21004008
21003920
TS. Phan Tấn Tùng Thiết kế máy 09/2014 - 09/2015 2  
33 SVCQ-2014-CK-35, Nghiên cứu tính toán thiết kế khâu khử trùng và đóng gói trong dây chuyền sản xuất khẩu trang tiệt trùng tự động  Nguyễn Thành Trung  21003658     TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2  
34 SVCQ-2014-CK-36, Nghiên cứu tính toán thiết kế và điều khiển chuyển động cho robot cá bằng động cơ DC Servo Phan Đình Huy  21001259 Nguyễn Hữu Kỳ 21001640 TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2  
35 SVCQ-2014-CK-37, Nghiên cứu tính toán thiết kế tạo hình chi tiết FDM Huỳnh Hữu Thịnh  21003198 Vũ Trần Thành Công 21000350 TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 09/2014 - 09/2015 2  
Năm 2013
Chương trình Tài năng 
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Mã số SV SV tham gia Mã số SV tham gia CB hướng dẫn Bộ môn  Thời gian thực hiện  Kinh phí
(Triệu đồng)
Ghi chú 
1 SV-KSTN-CK-01, Động lực học cơ cấu sử dụng tương tác Ansys-Adams (Mechanism Dynamics  using the ANSYS-ADAMS Interface) Ngô Hồng Thuận 21003284     PGS.TS. Phạm Huy Hoàng Thiết kế máy 06/2013 - 10/2013 4,8  
2 SV-KSTN-CK-02, Thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm cân bằng động Lương Văn Nhơn 20901855   TS. Bùi Trọng Hiếu Thiết kế máy 06/2013 - 10/2013 4,8  
3 SV-KSTN-CK-03, Thiết kế cảm biến đo Moment sử dụng phần tử đàn hồi (Design of Moment Sensor Based on Flexure Mechanism) Lê Vũ 21004057     PGS.TS. Phạm Huy Hoàng Thiết kế máy 06/2013 - 10/2013 4,8  
4 SV-KSTN-CK-04, Nghiên cứu, thiết kế  và mô phỏng hệ thống Spidercam 2D Trương Văn Đạt CK10KSCD     TS. Phạm Công Bằng Cơ Điện Tử 06/2013 - 10/2013 4,8  
5 SV-KSTN-CK-05, Nghiên cứu dòng chảy của nhựa gỗ trong khuôn ép đùn  Lai Quốc Vi 21003953     TS. Lưu Thanh Tùng Cơ giới hóa xí nghiệp  06/2013 - 10/2013 4,8  
6 SV-KSTN-CK-06, Nghiên cứu sử dụng mạng Neural network để nhận dạng, phân loại vết nứt trên vỏ trứng cút Lê Hồng Phương 20902041     TS. Lưu Thanh Tùng Cơ giới hóa xí nghiệp  06/2013 - 10/2013 4,8  
7 SV-KSTN-CK-07, Mô phỏng từ trường trong động cơ điện Lê Quốc Vương 21004122     PGS.TS. Phạm Huy Hoàng Thiết kế máy 06/2013 - 10/2013 4,8  
8 SV-KSTN-CK-08, Nghiên cứu phát triển mô hình hệ thống cầu trục Nguyễn Trọng Nghĩa 21002118     TS. Phạm Công Bằng Cơ Điện Tử 06/2013 - 10/2013 4,8  
9 SV-KSTN-CK-09, Thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị gia nhiệt khuôn ECAP-SPD Hoàng Hà Quốc Hiền 21001023     TS. Lưu Phương Minh Công nghệ vật liệu cơ khí 06/2013 - 10/2013 4,8  
10 SV-KSTN-CK-10, Nghiên cứu, thiết kế, điều khiển robot hút bụi di động Trần Ngọc Công Thương 21003340     PGS.TS. Nguyễn Tấn Tiến Cơ Điện Tử 06/2013 - 10/2013 4,8  
11 SV-KSTN-CK-11, Nghiên cứu thiết kế hệ thống hút bụi cho robot hút bụi di động Nguyễn Xuân Thịnh  21003218     PGS.TS. Nguyễn Tấn Tiến Cơ Điện Tử 06/2013 - 10/2013 4,8  
12 SV-KSTN-CK-12, Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển định hướng và định vị cho robot cá dạng Carangiform Võ Thanh Phát 20901920     TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 06/2013 - 10/2013 4,8  
13 SV-KSTN-CK-13, Thiết kế, chế tạo hệ thống làm nguội trong công nghệ tạo hình vật liệu ở trạng thái bán lỏng THIXOFORMING Nguyễn Hữu Thân 21003111     TS. Lưu Phương Minh Công nghệ vật liệu cơ khí 06/2013 - 10/2013 4,8  
14 SV-KSTN-CK-14, Nghiên cứu ảnh hưởng của chu trình nhiệt đới tới tổ chức & tính chất của vật liệu Anode Magnetite được chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột Lê Hồng Phúc 21002446     TS. Lưu Phương Minh Công nghệ vật liệu cơ khí 06/2013 - 10/2013 4,8  
15 SV-KSTN-CK-15, Mô phỏng ứng xuất tác động lên ghế ngồi nhằm xác định tác động lên xương sống  Trần Lê Trung  21103903     TS. Lưu Thanh Tùng  Cơ giới hóa xí nghiệp  06/2013 - 10/2013 4,8  
16 SV-KSTN-CK-16, Nghiên cứu thiết kế điều khiểu vi bước (micro-stepping) trong điều khiển chuyển động chính xác của bơm vi lượng  Lương Quý Phi Dũng  21000524     TS. Nguyễn Duy Anh  Cơ Điện Tử 06/2013 - 10/2013 4,8  
Chương trình Chất lương cao 
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Mã số SV SV tham gia Mã số SV tham gia CB hướng dẫn Bộ môn  Thời gian thực hiện  Kinh phí
(Triệu đồng)
Ghi chú 
1 SV-PFIEV-CK-01, Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng buồng phổi người Đặng Duy Cường  40900291     PGS.TS. Nguyễn Tấn Tiến Cơ Điện Tử 06/2013 - 11/2013 4,7  
2 SV-PFIEV-CK-02, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy giả lập hoạt động buồng phổi người Nguyễn Minh Sơn 20902276     PGS.TS. Nguyễn Tấn Tiến Cơ Điện Tử 06/2013 - 11/2013 4,7  
3 SV-PFIEV-CK-03, Thiết kế và điều khiển robot nhện 6 chân di chuyển trên mặt đất Đỗ Huỳnh Bảo 20900132     TS. Trần Việt Hồng Cơ Điện Tử 06/2013 - 11/2013 4,7  
4 SV-PFIEV-CK-04, Thiết kế và điều khiển robot nhện 6 chân leo cầu thang Nguyễn Tấn Lộc 20901458     TS. Trần Việt Hồng Cơ Điện Tử 06/2013 - 11/2013 4,7  
5 SV-PFIEV-CK-05, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị tập phục hồi chức năng hỗn hợp khớp cổ chân Vũ Đình Hùng P0910003     PGS.TS. Từ Diệp Công Thành Cơ Điện Tử 06/2013 - 11/2013 4,7  
6 SV-PFIEV-CK-06, Thiết kế chế tạo thử nghiệm hệ thống rèm nước kỹ thuật số  Ung Nhật Thanh  20902419     PGS.TS. Nguyễn Tấn Tiến Cơ Điện Tử 06/2013 - 11/2013 4,7  
7 SV-PFIEV-CK-07, Nghiên cứu thiết kế rèm nước kỹ thuật số Nguyễn Quang Minh 40901570     PGS.TS. Nguyễn Tấn Tiến Cơ Điện Tử 06/2013 - 11/2013 4,7  
8 SV-PFIEV-CK-08, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm lồng ấp trẻ sơ sinh Cao Đỗ Nam Tuấn 20903066     PGS.TS. Từ Diệp Công Thành Cơ Điện Tử 06/2013 - 11/2013 4,7  
9 SV-PFIEV-CK-09, Nghiên cứu nâng cao độ chính xác trong điều khiển động cơ DC Servo bằng phương pháp thời gian thực Từ Ngô Nhựt Tân 40902390     TS. Phùng Trí Công Cơ Điện Tử 06/2013 - 11/2013 4,7  
Chương trình Chính quy
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Mã số SV SV tham gia Mã số SV tham gia CB hướng dẫn Bộ môn  Thời gian thực hiện  Kinh phí
(Triệu đồng)
Ghi chú 
1 SVCQ-2013-CK-01, Nghiên cứu năng suất lao động khâu cắt có tính tới nhân trắc học và an toàn lao động Hồ Hoàng Anh 20904012     ThS. Bùi Thị Kim Dung Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2013 - 09/2014 3,8  
2 SVCQ-2013-CK-02, Thiết kế máy vặt cuống ớt - Design of Peduncle Cutting Machine for Chili Peppers Võ Hồng Tân
21002920     PGS.TS. Phạm Huy Hoàng Thiết kế máy 09/2013 - 09/2014 5  
3 SVCQ-2013-CK-03, Thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị sản xuất bánh tráng gạo dạng tròn Trần Anh Tuấn
20903126
    PGS.TS. Trần Doãn Sơn Chế tạo máy 09/2013 - 09/2014 5  
4 SVCQ-2013-CK-04, Nghiên cứu các thông số công nghệ ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt của mẫu đánh bóng bằng phương pháp điện phân Trần Trung Kiệt
21001634
    KS. Trần Ngọc Phước Thạnh Công nghệ vật liệu cơ khí 09/2013 - 09/2014 5  
5 SVCQ-2013-CK-05, Nghiên cứu tái bố trí mặt bằng sản xuất Xưởng 7 Nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất khẩu Satimex Trần Quốc Công
21000345     TS. Đỗ Ngọc Hiền Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2013 - 09/2014 3  
6 SVCQ-2013-CK-06, Nghiên cứu chế tạo máy đánh bóng, tẩm thực điện phân kim loại phục vụ làm mẫu xem tổ chức tế vi Bùi Quang
Khiêm
21001514
    KS. Trần Ngọc Phước Thạnh Công nghệ vật liệu cơ khí 09/2013 - 09/2014 5  
7 SVCQ-2013-CK-07, Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý thư viện nhỏ - triển khai thí điểm cho bộ môn KT Hệ thống CN Trần Thiên
Quế Nhung
21102449     TS. Đỗ Ngọc Hiền Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2013 - 09/2014 5  
8 SVCQ-2013-CK-08, Máy trát tường tự động Nguyễn Đức Tân 21103078     TS. Lưu Thanh Tùng Cơ giới hóa xí nghiệp  09/2013 - 09/2014 5  
9 SVCQ-2013-CK-09, Hệ thống bãi đỗ xe ô tô tự động Hồ Phi Quyền
21002664
    ThS. Huỳnh Công Lớn Cơ giới hóa xí nghiệp  09/2013 - 09/2014 5  
10 SVCQ-2013-CK-10, Nghiên cứu thiết bị cơ khí trong hệ thống thi công đặt ống không đào hở kích thước nhỏ Ngô Văn Quang 20902099     ThS. Vũ Như Phan Thiện Cơ giới hóa xí nghiệp  09/2013 - 09/2014 5  
11 SVCQ-2013-CK-11, Thiết kế cải tiến giường y tế tự động Cao Nhật Quang
20902087
    PGS.TS. Phạm Huy Hoàng Thiết kế máy 09/2013 - 09/2014 4,8  
12 SVCQ-2013-CK-12, Mô hình máy đầm trục lăn thi công bê tông xi mặng bề mặt Phạm Trường Toàn
20902834
    PGS.TS Nguyễn Hồng Ngân Cơ giới hóa xí nghiệp  09/2013 - 09/2014 5  
13 SVCQ-2013-CK-13, Máy phun thuốc bảo vệ thực vật Đặng Thị Mỹ
Hạnh
21000895
    TS. Phạm Công Bằng Cơ Điện Tử 09/2013 - 09/2014 5  
14 SVCQ-2013-CK-14, Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô phỏng Arena và phương pháp cân bằng theo Takt time vào quy trình sản xuất tủ tại Công ty WHITIER WOOD VN Trần Minh Cảnh
20900204
    TS. Đỗ Ngọc Hiền Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2013 - 09/2014 5  
15 SVCQ-2013-CK-15, Nghiên cứu xây dựng giải pháp giảm thời gian chuẩn bị sản xuất đèn Led tiết kiệm năng lượng tại công ty Đỉnh Triều Nguyễn Trường Giang
21000784     TS. Đinh Bá Hùng Anh Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2013 - 09/2014 5  
16 SVCQ-2013-CK-16, Xây dựng giải pháp giảm thời gian chuẩn bị sản xuất Lương Tiến Đạt
 
21000622
    TS. Đinh Bá Hùng Anh Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2013 - 09/2014 3  
17 SVCQ-2013-CK-17, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo nẹp dùng trong điều trị gãy xương chi dưới Võ Ngọc Anh
Tuấn
21003809
    TS. Trần Nguyên
Duy Phương
Chế tạo máy 09/2013 - 09/2014 5  
18 SVCQ-2013-CK-18, Nghiên cứu vận tải đường thủy nội địa bằng xà lan container ở miền Nam Việt Nam: Phân tích, đánh giá và kiến nghị Trần Quỳnh Lê
21001688
    TS. Đỗ Ngọc Hiền Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 09/2013 - 09/2014 4,4  
19 SVCQ-2013-CK-19, Thiết kế và chế tạo mẫu bất động ngoài Nguyễn Cao
Ngọc
21002142     TS. Bùi Trọng Hiếu Thiết kế máy 09/2013 - 09/2014 5  
20 SVCQ-2013-CK-20, Nghiên cứu ứng dụng xử lý ảnh trong điều khiển Robot bám theo quỹ đạo cho trước Đặng Thành Lập
20901359
    TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 09/2013 - 09/2014 5  
21 SVCQ-2013-CK-21, Nghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị nhận dạng nhịp tim Trịnh Bảo Xuyên
20903411
    TS. Võ Tường Quân Cơ Điện Tử 09/2013 - 09/2014 5  
22 SVCQ-2013-CK-22, Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình tạo hình gạch bê tông nhẹ bằng phương pháp cắt dây Nguyễn Tấn Danh  21000398     PGS.TS. Nguyễn Hồng Ngân Cơ giới hóa xí nghiệp  09/2013 - 09/2014 4,8  
23 SVCQ-2013-CK-23, Thiết kế và điều khiển máy bay 4 cánh quạt Quadrotor sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính INS Ngô Trần Khánh
Đăng
21000667     TS. Trần Việt Hồng Cơ Điện Tử 09/2013 - 09/2014 4,7  


DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC KHOA CƠ KHÍ 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG LẦN THỨ 13 - KHOA CƠ KHÍ (Năm 2013)
Stt Mã bài báo Tên bài báo Tác giả 
1 ISMR-01 CONTROL OF ACTIVE SUSPENSION
SYSTEM USING AND ADAPTIVE ROBUST CONTROLS
  TRONG HIEU BUI,
QUOC TOAN TRUONG
2 ISMR-02 DESIGN, KINEMATIC ANALYSIS AND
CONTROL OF A 3-DOF LEG OF SPIDER ROBOT
THIẾT KẾ, PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN CHÂN 3 BẬC TỰ DO CỦA ROBOT NHỆN TRAN VAN THAI,
PHAM TIEN DUNG,
PHAM HUY HOANG
3 ISMR-03 DESIGN AND SIMULATION OF AUTOMATIC MEDICAL BED THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG GIƯỜNG Y TẾ TỰ ĐỘNG CAO NHAT QUANG,
PHAM HUY HOANG
4 ISMR-04 TURNING CONTROL OF A 3-JOINT CARANGIFORM FISH ROBOT
USING SLIDING MODE BASED CONTROLLERS
THIẾT KẾ CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ỨNG DUNG5TRONG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG THAY ĐỔI HƯỚNG ĐI CHUYỂN CỦA ROBOT CÁ 3 KHỚP DẠNG CARANGIFORM VO TUONG QUAN
5 ISMR-05 AN APPLICATION OF GENETIC ALGORITHM TO OPTIMIZE THE
3-JOINT CARANGIFORM FISH ROBOT’ S LINKS TO GET THE DESIRED STRAIGHT VELOCITY
ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG  TỐI ƯU HÓA KÍCH THƯỚC DÀI CÁC KHÂU CỦA ROBOT CÁ 3 KHỚP DẠNG CARANGIFORM ĐỂ ROBOT CÁ CÓ THỂ DI CHUYỂN VỚI VẬN TỐC DÀI MONG MUỐN PHU DUC HUYNH,
HOANG HIEP LY,
THANH LAP DANG,
THANH PHAT VO,
TUONG QUAN VO
6 ISMR-06 IMPROVING THE ACCURACY OF
CONTROLLING DC SERVO MOTOR BY REALTIME METHOD
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC SERVO BẰNG PP THỜI GIAN THỰC TU NGO NHUT TAN,
PHAM CONG HUNG,
PHUNG TRI CONG
7 ISMR-07 TRACKING CONTROL THREE-WHEELED OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOT USING PI CONTROLLER
ĐIỀU KHIỂN BÁM ROBOT DI ĐỘNG ĐA HƯỚNG BA BÁNH DÙNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PI SON DUONG KHANH,
THANH TU DIEP CONG
8 ISMR-08 A STUDY ON DYNAMICS ANALYSIS AND MOVEMENT INFLUENCE FACTORS OF A BIOMIMETIC SNAKE ROBOT  NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC VÀ KHẢO SÁT YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ROBOT RẮN THUONG QUAN TRUONG,
TUONG QUAN VO
9 ISMR-09 STUDY, DESIGN AND IMPLEMENT BELT-DRIVEN 2-D CNC SYSTEMS NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG CNC HAI BẬC TỰ DO LE DINH TRUONG SON,
PHAM CONG BANG
10 CH-01 ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG THẮNG TRONG XE HƠI
SỬ DỤNG MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO
CONTROL ANTILOCK BRAKING SYSTEM USING NEURAL NETWORK TỪ DIỆP CÔNG THÀNH
11 CH-02 ĐỊNH VỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN ROBOT PIONEER 3DX DÙNG DEAD RECKONING VÀ GPS
LOCATE AND CONTROL ROBOT PIONEER 3DX USING DEAD-RECKONING AND GPS TỪ DIỆP CÔNG THÀNH,
NGUYỄN THÁI ANH TUẤN 
12 CH-03 CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TẬP THỤ ĐỘNG
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHỚP GỐI
MANUFACTURING AND CONTROL KNEE CPM DEVICE TỪ DIỆP CÔNG THÀNH 
13 CH-04 THIẾT KẾ MẠCH LẤY TÍN HIỆU BỐN
 KÊNH ĐỒNG THỜI ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ
 MẤT CÂN BẰNG ĐỘNG
CIRCUIT DESIGN OF 4 - CHANNELS SIMULANEOUSLY SAMPLING FOR DYNAMIC BALANCING LÊ QUANG NGỌC,
PHẠM HUY HOÀNG 
14 CH-05 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH, LẬP
TRINH ĐIỀU KHIỂN VÀ THỬ NGHIỆM
 BÁNH ĐÀ CÓ MOMENT QUÁN TÍNH
 THAY ĐỔI ĐƯỢC
DESIGN AND FABRICATION OF VARIABLE INERTIA FLYWHEEL NGUYỂN ĐÌNH HUY,
NGUYỄN NGỌC ĐỨC,
PHẠM HUY HOÀNG 
15 CH-06 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY BÓC VỎ CỨNG KHOAI MÌ DESIGN MANUFACTURING A CASSAVA PEELING MACHINE VĂN HỮU THỊNH,
NGUYỄN THANH THÌN 
16 CH-07 PHÂN TÍCH ĐỈNH NHIỂU XẠ TIA X MẪU KIM LOẠI (THÉP C45) TRÊN HỆ MÁY X’PERT PRO VỚI PHẦN MỀM HIGHSCORE-2007 X- RAY DIFFRACTION ANALYSIS (C45 STEEL) WITH THE SYSTEM SOFTWARE HIGHSCORE X'PERT PRO-2007 VĂN HỮU THỊNH,
TRẦN HOÀNG SƠN
17 CH-06 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY BÓC VỎ CỨNG KHOAI MÌ DESIGN, MANUFACTURE A CASSAVA PEELING MACHINE VĂN HỮU THỊNH, NGUYỄN THANH THÌN 
18 CH-07 PHÂN TÍCH ĐỈNH NHIỂU XẠ TIA X MẪU KIM LOẠI (THÉP C45) TRÊN HỆ MÁY X’PERT PRO VỚI PHẦN MỀM HIGHSCORE-2007 X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS (C45 STEEL) WITH THE SYSTEM SOFTWARE HIGHSCORE X'PERT PRO-2007. VĂN HỮU THỊNH, TRẦN HOÀNG SƠN
19 CH-08 XÂY DỰNG CHIẾN THUẬT CHO  SOCCER ROBOT THEO ĐỘI HÌNH TẤN CÔNG DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP VECTOR VÀ THUẬT TOÁN AHP
 
OFFENSIVE FORMATION STRATEGY FOR SOCCER ROBOT BASED ON VECTOR FIELD METHOD AND AHP ALGORITHM NGUYỄN MINH TÂN , TRẦN VIỆT HỒNG
20 CH-09 UỨNG DỤNG MÔ PHỎNG MONTECARLO TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU THEO ĐỘ TIN CẬY  USING MONTE CARLO SIMULATION AND RESPONSE SURFACE METHODS IN RELIABILITY–BASED DESIGN OPTIMIZATION OF STRUCTURE NGUYỂN HỮU LỘC
LÊ QUANG THÀNG 
21 CH-10 TIÊU CHUẨN & CÁC ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ MÁY    NGUYỄN HỮU LỘC
22 CH-11 DESIGNING AND FABRICATING AN ELECTROCHEMICAL (ECM) MACHINE THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY GIA CÔNG ĐIỆN HÓA  PHAN DINH HUAN 
23 CH-12 PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN CHO  CÁC LOẠI HỘP GIẢM TỐC HAI CẤP DỰA TRÊN ĐIỀU KIỆN BÔI TRƠN   NGUYỄN HỮU LỘC 
24 CT-11 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG MÁY TẠO MẪU NHANH FDM  CALCULATE AND DESIGN FDM MACHINE TRANSMISSION SYSTEM NGUYỄN MINH DƯƠNG,
THÁI THỊ THU HÀ,
TRẦN QUANG PHƯỚC
25 ID-01 RATIONALIZING MANUFACTURING
 WORK STATION: A CASE STUDY 
HỢP LÝ HÓA TRẠM SẢN XUẤT: MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU  LE NGOC QUYNH LAM
26 ID-02 A STUDY ON PRODUCTION LAYOUT
 REDESIGN PROCESS 
MỘT NGHIÊN CỨU VỀ QUY TRÌNH TÁI THIẾT KẾ MẶT BẰNG SẢN XUẤT  DO NGOC HIEN,
LE NGOC QUYNH LAM,
NGUYEN THI KIM HONG
27 ID-03 SUGGESTION TO DESIGN AN EVENT
 LOGISTICS ACTIVITIES MANAGING SYSTEM   
THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS SỰ KIỆN DO NGOC HIEN,
LE NGOC QUYNH LAM,
NGUYEN THANH TAM
28 ID-04 AUTOMATICALLY SHOP FLOOR
 CONTROL PROGRAM GENERATION
TO REDUCE CHANGE-OVER TIME
  DINH BA HUNG ANH,
HONG - SEOK PARK
29 ID-05 GRADING SEWING OPERATOR SKILL
USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)
  BUI THI KIM DUNG,
NGUYEN TRI DUNG,
LE SONG THANH QUYNH
30 ID-06 KNOWLEDGE-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR CUSTOMER ORDER MANAGEMENT IN VIETNAM GARMENT EXPORT SME:
A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR DECISION IMPROVEMENT
  BUI THI KIM DUNG,
NGUYEN TRI DUNG,
LE SONG THANH QUYNH,
HO THI MINH HUONG
31 ID-07 MODELING AND SIMULATION OF A BACKPACK PRODUCTION PROCESS
TO IMPROVE ITS PRODUCTIVITY
ÁP DỤNG KỸ THUẬT MÔ HÌNH HÓA & MÔ PHỎNG CẢI TIẾN CHUYỀN MAY BA - LÔ TẠI CTY MAY ĐĂNG KHOA VIỆT NAM TRAN QUOC CONG,
PHAM PHONG PHU,
HA CONG TRUONG,
PHAM THI THOA,
DO NGOC HIEN 
32 ID-08 THIẾT KẾ CÔNG CỤ HỖ TRỢ SẢN XUẤT TINH GỌN TRONG NGÀNH GỖ THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO   LÊ THỊ DIỄM CHÂU,
LÊ HOÀNG VĨNH KHÁNH,
LÊ NGỌC QUỲNH LAM
33 ID-09 CÂN BẰNG CHUYỀN THEO NHỊP SẢN
XUẤT TINH GỌN CHO NHÀ MÁY ORAL CỦA CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM
  TRẦN MINH CẢNH,
DƯƠNG KIM NGÂN,
NGÔ HIẾU LỘC,
ĐỖ NGỌC HIỀN
34 ID-10 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC GIEO HẠT
QUẢNG BÁ NGÀNH KỸ THUẬT
HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP
SEEDING STRATEGY IN PROMOTION OF INDUSTRIAL SYSTEMS ENGINEERING ĐỖ NGỌC HIỀN,
TRẦN QUỐC CÔNG
35 ID-11 ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ VSM TINH GỌN HỆ THỐNG SẢN XUẤT CÔNG TY CLISAL VIỆT NAM    NGUYỄN NHƯ PHONG,
VÕ VĂN THANH,
HÀ THỊ THÚY VÂN
36 ID-12 ỨNG DỤNG LEAN SIX SIGMA VÀO LINE HÀN BẤM CABIN KIA K2700II&K3000S   NGUYỄN NHƯ PHONG,
VÕ VĂN THANH,
NGUYỄN VĂN SANG,
NGUYỄN VĂN HẢI,
NGUYỄN VŨ HÒA
37 ID-13 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRẠM LÀM
 VIỆC ĐÓNG GÓI BAO BÌ TRONG
 NGÀNH GỖ
  ĐỖ NGỌC HIỀN,
PHAN THỊ NGỌC THOA
HOÀNG ANH TUẤN
38 ID-14 A REVERSE LOGISTICS COST MINIMIZATION MODEL FOR THE TREATMENT OF WEEE   ĐOÀN THỊ TRÚC LINH
NGUYỄN THỊ LỆ THỦY
TRẦN THỊ MỸ DUNG
39 ID-15 A LITERATURE REVIEW OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS APPLICATIONS IN OPERATIONS MANAGEMENT   TRẦN THỊ MỸ DUNG
ĐOÀN THỊ TRÚC LINH
NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

40 ID-16  AN INTEGRATED SUSTAINABILITY APPROACH TO NETWORK DISTRIBUTION MODEL IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT   TRẦN THỊ MỸ DUNG
ĐOÀN THỊ TRÚC LINH
NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

41 ID-17 SIMULATION TO IMPROVE MANAGEMENT OF PERISHABLE AND SUBSTITUTABLE INVENTORY   DƯƠNG NGUYỄN KHÁNH LINH
42 ID-18 VIETNAM LOGISTICS HUMAN RESOURCE SUPPLY AND DEMAND: AN ANALYSIS   KWAK KYU SEOK
 KIM HWAN SEONG
 DN HIEN
LNQ LAM
43 ID-19 SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG LOGISTICS VÀO HOẠT ĐỘNG  CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO Ở VIỆT NAM   PHAN NGỌC XUÂN DUY
LÊ NGỌC QUỲNH LAM
44 ID-20 NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN CÂN BẰNG
CHUYỀN TINH GỌN TRONG NGÀNH GỖ VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG CỤ MÔ PHỎNG
  TRAN MINH CANH
LE THI DIEM CHAU
DUONG KIM NGAN
HUYNH BINH SONG OANH
PHAN THI NGOC THOA
TRAN CHI THACH
DO NGOC HIEN
45 ID-21 NGHIÊN CỨU TÁI BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT XƯỞNG 7 NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX
  TRẦN QUỐC CÔNG,
PHẠM PHONG PHÚ,
HÀ CÔNG TRƯỞNG,
PHẠM THỊ THOA,
ĐỖ NGỌC HIỀN 
46 ID-22 DEVELOPMENT OF THE SUPPORTIVE PROGRAM TO MANAGE A SMALL LIBRARY DEPLOY EXPERIMENTALLY FOR DEPARTMENT OF INDUSTRIAL SYSTEM ENGINEERING
  TRAN THIEN QUE NHUNG,
NGO ANH PHUONG,
LE THANH TRUNG,
DO NGOC HIEN
47 CT-01 WRINKLE-RESISTANT FINISHING OF COTTON FABRIC – THE EFFECT OF CARBOXYLIC ACID AND CATALYSTS IN THE COMBINATION WITH DIMETHYLOLDIHYDROXYETHYLENEUREA (DMDHEU) XỬ LÝ CHỐNG NHÀU VẢI COTTON – ẢNH HƯỞNG CỦA CARBOXYLIC ACID VÀ CÁC CHẤT XÚC TÁC KHI SỬ DỤNG VỚI DIMETHYLOLDIHYDROXYETHYLENEUREA (DMDHEU) BÙI MAI HƯƠNG, TRỊNH THỊ KIM HUỆ 
48 CT-02 USING 2D MODELING OF SILICON THIN FILM DEPOSITION OF ARGON PLASMA ENHANCED CHEMICAL VAPOR DEPOSITION PROCESS TO DETERMINE THE OPTIMAL EXPERIMENT PARAMETERS SỬ DỤNG MÔ PHỎNG 2D QUÁ TRÌNH TẠO MÀNG MỎNG SILICON BẰNG PHƯƠNG PHÁP PECVD ĐỂ TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ THỰC NGHIỆM P.Q.TRUNG, T.N.P.THANH,
L.P. MINH, S.W. CHÂU
49 CT-03 THU HỒI NHIỆT THẢI TỪ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM ĐUN NƯỚC NÓNG ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

HEAT RECOVERY FROM CENTRAL AIR CONDITIONING FOR MANUFACTURING HOT WATER TO SAVE ENERGY BÙI NGỌC HÙNG
50 CT-04 THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẮP RÁP BÚT
 LÔNG TỰ ĐỘNG
DESIGN FO AN AUTOMATIC ASSEMBLY SYSTEM FOR BRUSH PENS LÊ VĂN LỢI,
BÙI THÀNH NGUYÊN,
TRẦN NGUYÊN DUY PHƯƠNG,
NGUYỄN THANH TÙNG,
NGUYỄN PHƯỚC HƯNG
51 CT-05 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MẪU
 KHỚP HÁNG NHÂN TẠO
DESIGN AND MANUFACTURING OF ARTIFICIAL HIP TRẦN HOÀNG PHONG,
HUỲNH PHẠM BẢO NGỌC,
TRẦN TẤN TÀI, LÊ ĐỨC TỐ,
NGÔ ANH DŨNG,
TRẦN NGUYÊN DUY PHƯƠNG,
PHẠM NGỌC TUẤN,      NGUYỄN HUY HOÀN

52 CT-06 HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG HIỆU SUẤT
 CAO SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG GIÓ
HIGH EFFICIENCY HOT WATER SYATEM USING SOLAR WIND POWER COMBINATION BÙI NGỌC HÙNG
53 CT-07 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ KHUNG CỐ
 ĐỊNH NGOÀI DẠNG HEXAPOD ĐIỀU
CHỈNH BẰNG THỦY LỰC
HEXAPOD EXTERNAL FIXATOR DESIGNING AND RESEARCH WITH FLUID SYSTEM NGUYỄN HOÀN VÂN,
TRẦN NGUYÊN DUY PHƯƠNG,
TRƯƠNG QUỐC THANH 
54 CT-08 HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GIÁ RẺ SỬ DỤNG TẤM LẤY SÁNG POLYCACBONAT SOLAR HOT WATER SYSTEM WITH LOW COST USING POLYCACBONAT PANEL BÙI NGỌC HÙNG
55 CT-09 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA  QUỸ
ĐẠO ĐẦU ĐÙN ĐẾN ĐỘ BỀN KÉO CỦA
 MẪU TRONG MÁY IN 3D-IAMI
RESEARCH EFFECTS OF EXTRUSION ORBIT TO SAMPLE TENSILE STRENGTH ON THE 3D PRINTING IAMI MACHINE NGUYỄN THANH HẢI,
ĐẶNG VĂN NGHÌN
56 CT-10 ĐỘNG HỌC DÒNG CHẢY CỦA VẬT LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH ĐÙN NHỰA NÓNG CHẢY FLOW DYNAMIC MELTING PLASTIC MATERIAL EXTRUSION PROCESS PHẠM QUANG THẮNG,
THÁI THỊ THU HÀ,
GIA XUÂN LONG,
TRƯƠNG THẾ DŨNG
57 CT-12 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐẦU ĐÙN
 KIỂU LẮC CHO MÁY TẠO MẪU NHANH FDM (FUSED DEPOSITION MODELING)
CALCULATE AND DESIGN MULTI EXTRUDING HEAD FOR RAPID PROTOTYPING FDM (FUSED DEPOSITION MODELING) NGUYỄN MINH DƯƠNG,
THÁI THỊ THU HÀ,
PHẠM QUANG THẮNG
58 CT-13 ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN TÍNH DẺO VÀ PHÁ HỦY VẬT LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG MÃNH LIỆT TẠO CẤU TRÚC SIÊU MỊN INFLUENCE OF TECHNOLOGY PARAMETERS TO PLASTICITY AND FRACTURE CONDITION IN SEVER PLASTIC DEFORMATION TO MAKE NANOSTRUCTURED NATERIALS  ĐÀO MINH NGỪNG                LƯU PHƯƠNG MINH, NGUYỄN ĐĂNG KHOA
59 CT-14 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ CHÍNH TỚI ĐỘ BỀN NÉN CỦA ĐIỆN CỰC MAGNETITE CHẾ TẠO BẰNG CÔNG NGHỆ LUYỆN KIM BỘT  STUDY EFFECTS OF SOME MAIN TECHOLOGICAL PARAMETERS TO COMPRESSIVE STRENGTH OF THE MAGNETITE ELECTRODE FABRICATED BY POWDER METALLURGY METHOD LƯU PHƯƠNG MINH, NGUYỄN HỒNG DƯ, NGUYỄN TRỌNG HIỆP
60 CT-15 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO NẸP DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ NGƯỢC (REVERSE ENGINEERING)
DESIGN, MANUFACTURING PLATES FOR BONE FRACTURE TREATMENT
 USING REVERSE ENGINEERING
HUỲNH HỮU NGHỊ, HUỲNH CHÂU TÍNH, NGUYỂN CHÍ LINH, VÕ NGỌC ANH TUẤN  
61 CT-16 NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN LÀM TĂNG ĐỘ BÓNG BỀ MẶT CỦA KÍNH QUANG HỌC N-BK7 SỬ DỤNG QUÁ TRÌNH ĐÁNH BÓNG BẰNG DUNG DỊCH HẠT MÀI  MÀI ĐƯỢC DẪN ĐỘNG BẰNG KHÍ  RESEARCH ON SURFACE FINISH OF N-BK7 OPTICAL GLASS IMPROVEMENT USING AIR-DRIVING FLUID JET POLISHING PROCESS

PHẠM HỮU LỘC, TRẦN ANH SƠN 
62 CT-17 THIẾT KẾ MÁY TẠO VIÊN TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH  DẠNG VIÊN   VU NGỌC THANH THẾ, NGUYỄN THANH NAM, NGUYỄN THIEN BINH
63 CT-18 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRONG MÁY FDM   PHAN HUỲNH LÂM , THÁI THỊ THU HÀ, VÕ TƯỜNG QUÂN, TRẦN QUANG PHƯỚC
64 CT-19 THIẾT KẾ CƠ KHÍ CHO ROBOT TỰ HÀNH PHUN THUỐC TRỪ SÂU TRÊN ĐỒNG RUỘNG   NGUYỄN THIEN BINH , NGUYỄN THANH NAM, PHAN HUỲNH LAM, LE THANH SƠN 
65 CT-20 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG MÁY QUÉT 3D   PHAN HUỲNH LÂM, NGUYỄN THANH NAM, HỒ PHẠM HUY ÁNH
66 CT-21 NGHIÊN CỨU KẾT HỢP ỐNG VENTURI - CYCLONE ƯỚT DÙNG CHO HỆ THỐNG LỌC BỤI ĐƯỜNG MÍA
  HỒ MINH KHA, NGUYỄN THANH NAM
67 CT-22 DESIGNING TEXTILE FABRIC FOR NECKTIE AND VIETNAMESE LONG-DRESS (AO DAI): A CASE STUDY  THIẾT KẾ VẢI CHO CÀ VẠT VÀ ÁO DÀI VIỆT NAM: MỘT TRƯỜNG HỢP
NGHIÊN CỨU
PHẠM HỒ MAI ANH
68 CT-23 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ & CHẾ TẠO KHUNG BẤT ĐỘNG NGOÀI DẠNG HEXAPOD DESIGN AND MANUFACTURING OF A HEXAPOD EXTERNAL FIXATOR  NGUYỄN HOÀNG VÂN
HUỲNH DÔNG GIANG
TRẦN NGUYỄN DUY PHƯƠNG
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 5 - KHOA CƠ KHÍ (Năm 2014)
Stt Mã bài báo Tên bài báo Tác giả 
1 HNCK1401 Nghiên cứu thiết bị cơ khí trong hệ thống thi công đặt ống không đào hở kích thước nhỏ    NGÔ VĂN QUANG
3 HNCK1403 Thiết kế cảm biến đo moment sử dụng phần tử đàn hồi   LÊ VŨ
NGUYỄN DUY ÁNH
PHẠM HUY HOÀNG
4 HNCK1404 Đánh giá rủi ro các quá trình sử dụng cây lỗi mờ   NGÔ ANH DŨNG
TRẦN NGUYÊN DUY PHƯƠNG
5 HNCK1405 Design and simulation of
automatic medical bed
  CAO NHẬT QUANG
PHẠM HUY HOÀNG
6 HNCK1406 Động lực học cơ cấu sử dụng tương tác ansys - adams   NGÔ HỒNG THUẬN
NGUYỄN CÔNG HƯNG
PHẠM HUY HOÀNG
7 HNCK1407 Hệ thống bãi đậu xe ôtô tự động   HỒ PHI QUYỀN
8 HNCK1408 Thiết kế chế tạo máy giả lập hoạt động buồng phổi người   NGUYỄN MINH SƠN
ĐẶNG DUY CƯỜNG
9 HNCK1409 Mô hình máy san đầm trục lăn
thi công bê tông xi măng bề mặt
  PHẠM TRƯỜNG TOÀN
NGUYỄN HỒNG NGÂN
10 HNCK1410 Mô phỏng từ trường trong động
cơ điện
  LÊ QUỐC VƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG HUÂN
PHẠM HUY HOÀNG
11 HNCK1411 Nghiên cứu các thông số công
nghệ ảnh hưởng đến chất lượng
bề mặt của mẫu đánh bóng bằng
phương pháp điện phân
  TRẦN TRUNG KIỆT
PHẠM QUỐC HÙNG
TRẦN NGỌC PHƯỚC THẠNH
12 HNCK1412 Nghiên cứu chế tạo máy đánh
bóng tẩm thực điện phân kim
loại phục vụ làm mẫu xem tổ
chức tế vi
  BÙI QUANG KHIÊM
NGUYỄN HẢI ĐĂNG
TRẦN NGỌC PHƯỚC THẠNH
13 HNCK1413 Nghiên cứu dòng chảy của nhựa
gỗ trong khuôn ép đùn
  LAI QUỐC VI
14 HNCK1414 Nghiên cứu hệ thống điều kiển
 thiết bị gia nhiệt khuôn ECAP - SPD
  HOÀNG HÀ QUỐC HIỂN
LÊ THANH SANG
LƯU PHƯƠNG MINH
15 HNCK1415 Nghiên cứu máy phun thuốc bảo
 vệ thực vật
  ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH
HUỲNH TRẦN THÔNG
16 HNCK1416 Nghiên cứu mô hình hóa và mô
phỏng buồng phổi người 
  ĐẶNG DUY CƯỜNG
NGUYỄN MINH SƠN 
17 HNCK1417 Nghiên cứu thiết kế diều khiển vi bước trong điều khiển chuyển
động chính xác của bơm vi lượng
  LƯƠNG PHI QUÝ DŨNG
NGUYỄN DUY ÁNH
VÕ CƯỜNG
NGUYỄN DUY ANH
18 HNCK1418 Nghiên cứu thiết kế hệ thống hút
bụi cho robot hút bụi di động
  NGUYỄN XUÂN THỊNH
NGUYỄN MINH SƠN
NGUYỄN QUỐC THẠNH
19 HNCK1419 Nghiên cứu thiết kế mạch điều
kiển động cơ vi bước ứng dụng
trong bơm dịch đối lưu
  NGUYỄN XUÂN HẠ
NGUYỄN HỒNG HIẾU
VÕ CƯỜNG
NGUYỄN DUY ANH
20 HNCK1420 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ
thống làm nguội trong công nghệ
tạo hình vật liệu ở trạng thái bán
lõng Thixoforming
  NGUYỄN HỮU THÂN
LƯƠNG HỮU DŨNG
PHAN QUANG AN
NGUYỄN VINH DỰ
LƯU PHƯƠNG MINH
21 HNCK1421 Nghiên cứu sử dụng mạng Nerual  để nhận dạng phân loại vết nứt trên vỏ trứng cút   LƯU THANH TÙNG
LÊ HỒNG PHƯƠNG
22 HNCK1422 Nghiên cứu thiết kế điều khiển
hệ thống Spidercam 2D
  TRẦN NGỌC HOÀNG
TRƯƠNG VĂN ĐẠT
23 HNCK1423 Thiết kế máy se bánh mì Baguette   NGÔ TRỌNG TOÀN
NGUYỄN QUANG
PHẠM MINH TUẤN
24 HNCK1424 Rèm nước kỹ thuật số    NGUYỄN QUANG MINH
UNG NHẬT THANH
NGUYỄN ĐỨC QUÝ
26 HNCK1426 Thiết kế máy vặt cuốn ớt   VÕ HỒNG TÂN
PHẠM VĂN LÊN
PHẠM HUY HOÀNG
27 HNCK1427 Thiết kế và chế tạo mẫu nẹp vít
nén ép DCS và DHS
  NGUYỄN VĂN LÝ
NGUYỄN THỊ VÂN THẮM
TRẦN NGUYÊN DUY PHƯƠNG
NGUYỄN TẤN KHÁNH
NGUYỄN VĂN DANH
LÊ ĐỨC TỐ
PHẠM NGỌC TÂN
28 HNCK1428 Lập trình thiết kế biên dạng và nội suy gia công cam phẳng   PHẠM TIẾN DŨNG
NGUYỄN HỮU TRÍ
PHẠM HUY HOÀNG
29 HNCK1429 Thiết kế quy trình gia công cho nẹp ốp lót cầu đùi Condylar Buttress Plate   VÕ NGỌC ANH TUẤN

HUỲNH HỮU NGHỊ
30 HNCK1430 Thiết kế điều khiển robot hút bụi tự động   TRẦN NGỌC CÔNG THƯƠNG
31 HNCK1431 Thiết kế chế tạo mô hình thí nghiệm cân bằng động    LƯƠNG VĂN NHƠN
BÙI TRỌNG HIẾU
32 HNCK1432 Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn cơ học máy tại trường đại học sư phạm kỹ thuật Tphcm   TRƯƠNG MINH TRÍ
33 HNCK1433 Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển định hướng và định vị cho robot cá dạng carangiform   VÕ THANH PHÁT
34 HNCK1434 Nghiên cứu tái bố trí mặt bằng xưởng sản xuất    NGUYỄN ĐẠI MINH
VŨ VĂN QUYẾT
TRẦN THỊ NGỌC NGA
NGUYỄN THANH HIẾU
NGUYỄN NHƯ PHONG
35 HNCK1435 Nghiên cứu đề xuất thiết kế mới khớp háng nhân tạo toàn phần   TRẦN NGUYÊN DUY PHƯƠNG
HÀ ĐẮC LỘC
PHAN DUY LÂN
VŨ QUỐC MINH
36 HNCK1436 Nghiên cứu thiết kế thiết bị giám sát nhịp tim không dây   BÙI MINH PHÚ
VÕ TƯỜNG QUÂN
37 HNCK1437 Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình nhiệt tới tổ chức của anode magnetite chế tạo bằng phương pháp thiêu kết bột
  LÊ HỒNG PHÚC
NGUYỄN CHÍ HIẾU
ĐÀO MỸ GIA BẢO
39 HNCK1439 Nghiên Cứu Xây Dựng Định Mức Thời Gian & Tái Thiết Kế Trạm Làm Việc Trong Sản Xuất Sản Phẩm Đồ Nhựa – Một Trường Hợp Điển Cứu   TRẦN QUỐC CÔNG
PHẠM PHONG PHÚ
HÀ CÔNG TRƯỞNG
PHẠM THỊ THOA
ĐỖ NGỌC HIỀN
40 HNCK1440 Xây dựng phòng thí nghiệm bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

  TRẦN QUỲNH LÊ
HOÀNG HUY TÙNG
PHẠM THUỲ TRANG
NGUYỄN HOÀNG THIỆN
ĐỖ NGỌC HIỀN
41 HNCK1441 Cân bằng chuyền khu vực máy hút chân không tại công ty tnhh thủy sản phương đông tp. Cần thơ   NGUYỄN TRÍ DŨNG
VÕ NGỌC ĐỨC
PHẠM HOÀNG THỊNH
NGUYỄN CHÍ TRUNG
LÊ ĐÀO TRONG NGHĨA
42 HNCK1442 Ứng dụng s.l.p trong tái bố trí mặt bằng tổng công ty và phân xương sản xuất bê tông cốt thép   PHẠM HỒNG QUÝ
LƯƠNG CÔNG TRIỆU VỸ DƯƠNG TẤN ĐẠT, NGUYỄN ĐƯỜNG CHÍNH NHÂN
43 HNCK1443 Thiết kế mặt bằng nhà máy 1 công ty siam brothers việt nam   LÊ VĂN HẬU
HOÀNG THIỆN MỸ
CAO GIANG NAM
NGUYỄN TƯỜNG UY
44 HNCK1444 Nghiên cứu cải tiến mặt bằng sản xuất công ty tnhh thép chương dương   NGUYỄN ĐỨC DUY
TRẦN QUANG DŨNG
ĐỖ NGỌC HIỀN
45 HNCK1445 Cải tiến mặt bằng khoa khám bệnh- bệnh viện 115   PHẠM THỊ NGỌC TRANG NGUYỄN THỊ KIM PHO
ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC NGUYỄN THANH HẸN.
46 HNCK1446 Ứng dụng lý thuyết mặt bằng lưu trữ thiết kế mặt bằng kho – trường hợp áp dụng ở công ty tnhh sx – tm – dv – xnk- hưng thành đạt   TÔ NGỌC HOÀNG KIM
TRẦN MẠNH HÙNG
ĐÀO THỊ THÙY LINH
TRẦN THÁI SƠN
47 HNCK1447 Ứng dụng cân bằng chuyền cải tiến chuyền sản xuất - Cho công ty cổ phần hưng vượnng
  NGÔ ANH PHƯƠNG
LÊ THANH TRUNG
ĐẶNG THANH TUẤN
TRẦN THỤY NHẬT MAI
TRẦN THIÊN QUẾ NHUNG
ĐỖ NGỌC HIỀN
48 HNCK1448 Mô Phỏng Và Mô Hình Hóa  Quy Trình Sản Xuất Gạch Bông Của Công Ty Cp Đồng Tâm-Tân Túc Bình Chánh   LƯƠNG TIẾN ĐẠT
ĐẶNG VĂN TRÂM
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
VÕ ĐĂNG TỊNH
HUỲNH TRƯƠNG LÝ
ĐỖ NGỌC HIỀN
49 HNCK1449 Xây dựng mô hình, mô phỏng và cải tiến dây chuyền sản xuất giày da công ty cổ phần 32
  LƯƠNG TIẾN ĐẠT
ĐẶNG VĂN TRÂM
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
VÕ ĐĂNG TỊNH,
HUỲNH TRƯƠNG LÝ
ĐỖ NGỌC HIỀN
50 HNCK1450 Sử dụng công cụ mô phỏng arena và spss để lựa chọn phương án tăng năng suất sản   ĐẶNG ĐỨC QUANG
TRẦN VĂN LINH
NGUYỄN HÙNG DŨNG
HỒ VĂN LẬP
PHAN HỒNG HƯỞNG
ĐINH VĂN THỚI
ĐỖ NGỌC HIỀN
51 HNCK1451 Giảm thời gian chuẩn bị sản xuất gạch bông áp dụng phương pháp
bảo trì tổng thể
  LƯƠNG TIẾN ĐẠT
ĐẶNG VĂN TRÂM
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
VÕ ĐĂNG TỊNH,
HUỲNH TRƯƠNG LÝ
ĐỖ NGỌC HIỀN
52 HNCK1452 Nghiên cứu thiết kế khung cố định ngoài dạng hexapod điều chỉnh bằng thủy lực   TRẦN NGUYÊN DUY PHƯƠNG PHẠM CÔNG DANH
HUỲNH VÕ CHÂU THUẬN
LÊ SỸ LỘC
TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA
TRẦN NGỌC HOÀNG
HUỲNH ĐÔNG GIANG
HUỲNH ĐỨC THUẬN
VŨ THÀNH NAM
53 HNCK1453 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm lồng ấp trẻ sơ sinh

  CAO ĐỖ NAM TUẤN
LÊ TRÍ DŨNG
54 HNCK1454 Nghiên cứu xây dựng giải pháp giảm thời gian chuẩn bị sản xuất
Đèn led tiết kiệm năng lượng tại công ty đỉnh triều
  LƯƠNG TIẾN ĐẠT
ĐẶNG VĂN TRÂM
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
VÕ ĐĂNG TỊNH,
HUỲNH TRƯƠNG LÝ
ĐỖ NGỌC HIỀN
55 HNCK1455 Thiết kế và chế tạo mẫu nẹp vít nén ép dcs và dhs   NGUYỄN VĂN LÝ
NGUYỄN THỊ VÂN THẮM
TRẦN NGUYÊN DUY PHƯƠNG
NGUYỄN TẤN KHÁNH
NGUYỄN VĂN DANH
LÊ ĐỨC TỐ
PHAN NGỌC TÂN
56 HNCK1457 Triển khai hệ thống hỗ trợ quản lý thư viện - Bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp
  TRẦN THIÊN QUẾ NHUNG
NGÔ ANH PHƯƠNG
LÊ THANH TRUNG
ĐỖ NGỌC HIỀN
57 HNCK1458 Tính toán động lực học và việc truyền nhận dữ liệu không dây
cho mô hình quadrotor
  NGÔ TRẦN KHÁNH ĐĂNG
58 HNCK1459 Tái tiết kế mặt bằng văn phòng chăm sóc khách hàng
Tại phú mỹ hưng
  LƯƠNG TIẾN ĐẠT
ĐẶNG VĂN TRÂM
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
VÕ ĐĂNG TỊNH,
HUỲNH TRƯƠNG LÝ
ĐỖ NGỌC HIỀN
59 HNCK1460 Nghiên cứu vận tải thủy nội địa bằng sà lan container
Ở khu vực phía nam việt nam:
Phân tích và kiến nghị
  TRẦN QUỲNH LÊ
PHẠM THÙY TRANG
TRẦN THỤY NHẬT MAI
TRẦN MINH NGUYỆT
ĐỖ NGỌC HIỀN
60 HNCK1461 Mô phỏng ứng suất tác động lên ghế ngồi nhằm xác định tác động lên xương sống   LƯU THANH TÙNG
TRẦN LÊ TRUNG
LAI QUỐC VI
61 HNCK1462 Designing And Manufacturing The 3d Model Of Round Rice Paper Production Equipment System
  TRẦN ANH TUẤN
TRẦN DOÃN SƠN
62 HNCK1463 Nghiên cứu phát triển hệ thống
 cẩu trục 
  NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
HỒ ĐỨC THỌ 

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn