Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Tổ chức học thuật
  

Đối với các tổ chức học thuật, Khoa có quan hệ trao đổi cán bộ khoa học kỹ thuật, hợp tác nghiên cứu khoa học. Một số tổ chức học thuật có quan hệ với Khoa như:  

  • Các tổ chức học thuật nước ngoài: viện KT Châu Á, ĐHKT Nanyang (NTU), ĐH Quốc gia Singapore (NUS), các đại học IUT vùng Lorraine ( Pháp ),…

 
  • Các tổ chức học thuật trong nước: Khoa Cơ khí – ĐH Bách Khoa Hà Nội, Khoa Cơ khí – ĐH Nông lâm, Khoa Công nghệ – ĐH Cần Thơ…

 

 


Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn