Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Bộ môn Cơ giới hóa XN - Máy XD
 I. GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN, PTN 
  Bộ môn Cơ giới hoá xí nghiệp và xây dựng được thành lập từ năm 1976 tại khoa Cơ Khí, trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. Bộ môn là đơn vị đầu tiên trong các trường đại học ở miền Nam đào tạo bậc đại học, thạc sỹ và tiến sỹ ngành máy xây dựng - nâng chuyển. Học chuyên ngành này, sinh viên sẽ hiểu về nguyên lý, sữa chữa và thiết kế các thiết bị nâng vận chuyển như thang máy, thang cuốn, băng tải, xe nâng, xe cẩu, … Ngoài đào tạo đại học, và sau đại học, bộ môn còn đào tạo hàng trăm công nhân trong các lĩnh vực lái cẩu, xáng guồng, giám sát bảo trì sửa chữa thiết bị xây dựng nâng chuyển  …. 

Kỷ niệm 20/11 Bộ môn Cơ giới hóa XN – XD
Phòng thí nghiệm xưởng C3 có một diện tích phù hợp với các thiết bị cho các sinh viên thực tập cho chuyên ngành thiết bị nâng và vận chuyển  cũng như thiết bị xây dựng. Tại đây có phòng thí nghiệm dành riêng cho sinh viên và sinh viên có thể tham gia các dự án nghiên cứu của bộ môn và các đề tài của chính các sinh viên.
II. NHÂN SỰ

1.      Nhân sự cơ hữu

Hình chân dung

Họ tên

Học hàm/Học vị

Trách nhiệm

Liên lạc (email, Điện thoại)

Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu


Lưu Thanh Tùng

Tiến sĩ

Chủ nhiệm BM

Email:luuthanhtung2002@gmail.com

 

Chuyên môn chính: Kỹ thuật máy và Thiết bị xây dựng - Nâng chuyển, dao dộng cơ học, thiết bị sản xuất vật liệu.


Nguyễn Hồng Ngân

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

GV

Email: ngan.ng.h@gmail.com

 

Chuyên ngành về: Kỹ thuật máy và Thiết bị xây dựng - Nâng chuyển, dao dộng cơ học, thiết bị sản xuất vật liệu.

 


Lê Hồng Sơn

Kỹ sư

GV

Email: lhsbk@yahoo.com


Máy xây dựng – nâng chuyển; các loại thang máy, cầu trục, thang máy.


Huỳnh Công Lớn

Thạc sĩ

Tổ trưởng Công đoàn

Email: huynhlon@gmail.com

 

Máy xây dựng – nâng chuyển; các loại thang máy, cầu trục, thang máy, máy làm đất, Robot trong xây dựng.


Lê Thanh Danh

Tiến sĩ

GV

Email:lemimimimi@yahoo.com.vn

 

Chế tạo máy, dao động và điều khiển.

 


Vũ Như Phan Thiện

Thạc sĩ

GV

Email:thienvnp@yahoo.com.vn


Nguyên lý-chi tiết máy, kỹ thuật thiết kế tích hợp hệ thống CAD/CAE, Ứng dụng tin học trong máy xây dựng – nâng chuyển, truyền động máy xây dựng & nâng chuyển, Kỹ thuật thiết kế thuỷ lực.


Lương Văn Tới

Kỹ sư

GV

Email: luongtoitt@yahoo.com

 

Máy xây dựng nâng chuyển, thang máy, cầu trục, máy làm đất.


Nguyễn Vũ Anh Duy

Thạc sĩ

GV

Email:

 

Máy xây dựng – nâng chuyển; các loại thang máy, cầu trục, thang máy, logistics


Nguyễn Hữu Thọ

Thạc sĩ

GV

Email:

 

Kỹ thuật nâng vận chuyển, kỹ thuật thiết kế CAD/CAE.


Lê Cao Khoa

Tiến sĩ

GV

Email:

 

Máy xây dựng – nâng chuyển; Tự động hoá điện & thuỷ lực trong MXD-NC, chuyên ngành  nghiên cứu về dòng chảy.

 


2.      Nhân sự  thỉnh giảng

Hình chân dung

Họ tên

Học hàm/Học vị

Trách nhiệm

Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu


Trương Minh Vệ

GS.TSKH

Hưu trí

Máy xây dựng – nâng chuyển


Huỳnh Văn Hoàng

PGS.TS

Hưu trí

Máy xây dựng – nâng chuyển,

Động lực học máy nâng vận chuyển, Kết cấu thép


Trần Thị Hồng

PGS.TS

Hưu trí

Máy xây dựng – nâng chuyển, máy làm đất.


III.            ĐÀO TẠO 

• Hệ cao học:

+ Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Máy xây dựng và thiết bị nâng chuyển. Các nghiên cứu sinh sẽ nghiên cứu sâu về các thiết bị nâng chuyển, động học  và động lực học.

+ Thạc sĩ chuyên ngành  Quản lý và kỹ thuật nâng vận chuyển.

• Hệ đại học chính qui:

Đào tạo kỹ sư Cơ khí, chuyên ngành Máy xây dựng và thiết bị nâng chuyển:

+ Thiết kế mới hoặc thiết kế cải tiến các máy và thiết bị xây dựng.

+ Tổ chức khai thác hiệu quả máy xây dựng.

+ Sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật máy xây dựng.

+ Đào tạo thường xuyên theo yêu cầu.

Đào tạo công nhân vận hành thiết bị nâng vận chuyển:

+ Đào tạo công nhân lái cẩu, xáng guồng, cầu trục, cổng trục, cần cẩu tháp..

+ Đào tạo công nhân bảo trì thang máy.

+ Đào tạo chuyên gia sử dụng thiết bị nâng trên công trình biển.

+ Đào tạo tư vấn giám sát các thiết bị công trình và thiết bị công nghiệp.

+ Đào tạo công nhân sử dụng máy xây dựng các loại: máy xúc, máy ủi....

+ Đào tạo công nhân sử dụng vận hành an toàn các thiết bị nâng và xây dựng

+ Nghiên cứu khoa học:Thiết kế chế tạo thiết bị phục vụ ngành xây dựng nâng chuyển

• Hệ đại học không chính qui 

 Các môn học do bộ môn quản lý và tham gia giảng dạy: 

 STT

Tên môn học 

Mã MH

Cao học

Đại học 

CQ

TC

1

Kỹ thuật nâng – vận chuyển

203003

X

X

 

2

Thang máy

203010

 

X

 

3

Máy xếp dỡ

203016

 

X

 

4

Máy làm đất

203005

 

X

 

5

Máy vận chuyển liên tục

203001

 

X

 

6

Khai thác và sữa chữa  MXD

203013

 

X

 

7

Kết cấu thép

203008

 

X

 

8

Máy sản xuất vật liệu & cấu kiện xây dựng

203011

 

X

 

9

Kỹ thuật rung trong MXD

203006

 

X

 

10

Ứng dụng tin học trong MXD

203018

 

X

 

11

Truyền động MXD

203009

 

X

 

12

Động lưc học MXD

203017

 

X

 

13

Đồ án máy xây dựng

203015

 

X

 

14

Đồ án máy nâng chuyển

203012

 

X

 

15

Đồ án truyền động cơ khí

200028

 

X

  

 IV.  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Bộ môn tham gia các chương trình nghiên cứu trọng điểm mang tính chất chuyên ngành. Tập trung phát triển các đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển ngành máy xây dựng và nâng chuyển trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

IV.1  Hướng nghiên cứu 

Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng của bộ môn theo các hướng sau:

- Nghiên cứu về những vấn đề trong điều khiển tối ưu hoá trong máy xây dựng và nâng chuyển.

- Nghiên cứu về công nghệ và thiết bị gia cố nền móng bằng phương pháp rung va, cọc ép, cọc nhồi.

- Nghiên cứu về kỹ thuật rung và các thiết bị ứng dụng rung động trong máy xây dựng.

- Nghiên cứu về thiết bị cỡ nhỏ để nạo vét, đào mới kinh rạch phục vụ nuôi trồng thủy sản, thủy lợi nội đồng.

- Nghiên cứu về công nghệ chế tạo máy trục, thang máy, thang cuốn ở trong nước.

- Nghiên cứu về các máy và thiết bị vận chuyển liên tục, dụng cụ làm hàng để cơ giới hóa công tác bốc xếp hàng ở các bến cảng và xí nghiệp.

- Nghiên cứu về khai thác và bảo trì nâng cao hiệu quả sử dụng máy.

- Nghiên cứu xây dựng các phần mềm về thiết kế chế tạo cầu cổng trục các loại.

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo cần cẩu tháp.

- Nghiên cứu kỹ thuật rung động trong vấn đề giảm chấn cho thiết bị.

- Nghiên cứu kỹ thuật và điều khiển trong các thiết bị làm hàng.

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy phân ly.

- Nghiên cứu thiết kế khả năng chế tạo các thiết bị nâng trong nước với giá thanh hạ như các loại cầu trục, cổng trục, cần cẩu cỡ nhỏ, các lọai cần trục tháp.

- Ứng dụng kỹ thuật rung trong các thiết bị xây dựng như các thiết bị đóng cọc.

- Nghiên cứu những vấn đề về dao động để ứng dụng trong máy xây dựng, các thiết bị  rung trong chế tạo vật liệu xây dựng, trong tạo hình cấu kiện.

          - Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị san, rải, đầm lèn và làm phẳng bề mặt bê tông.

          - Nghiên cứu khả năng thiết kế chế tạo một số thiết bị trong dây chuyền sản xuất xi măng thay vì nhập ngoại.

 IV.2. Các đề tài đã thực hiện

Trong thời gian qua, bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp bộ và cấp trường được nghiệm thu và đánh giá tốt.

          • Hoàn thành đúng thời hạn các đề tài NCKH đã đăng ký:

- Cấp Nhà nước : 2 - Cấp Thành phố: 2 - Cấp Bộ : 4 - Cấp Cơ sở : >10

Danh sách các đề tài:

STT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Cấp quản lý

Kinh phí duyệt (Triệu đồng)

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ngày nghiệm thu

Xếp loại

Gia hạn

Ghi chú

1

 

Nghiên cứu chế tạo máy búa rung va dùng gia cố nền móng công trình.

GS. TSKH Trương Minh Vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Dự án sản xuất thử nghiệm" Cải tiến, chế tạo và triển khai các thiết bị thi công móng công trình phù hợp với điều kiện ở phía nam Việt Nam"

GS. TSKH Trương Minh Vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Vi tính hóa mô hình thiết bị thí nghiệm đo lực và độ lún cọc của máy búa rung và rung va.

TS.Nguyễn Hồng Ngân

Cơ sở

 

 

 

1999

 

 

 

 

4

 

Nghiên cứu thiết kế máy cắt xơ dừa.

TS.Nguyễn Hồng Ngân

Cơ sở

 

 

2004

2005

 

 

 

 

5

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng thiết bị đóng cọc tràm dùng động cơ xăng.

TS.Nguyễn Hồng Ngân

ĐHQG

 

 

2003

2004

 

 

 

 

6

 

Dự án chế tạo thiết bị trong nước thay thế ngoại nhập với chi phí thấp “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, ứng dụng thực tế thiết bị cấp, rải, san, đầm lèn và hoàn thiện bề mặt bê tông mái dốc”.

TS.Nguyễn Hồng Ngân

ĐHQG

 

 

2008

2010

 

 

 

 

7

 

Đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế thiết bị phân ly dạng bánh chặn với sự trợ giúp của máy tính”.

TS.Nguyễn Hồng Ngân

Cơ sở

 

2010

2011

 

 

 

 

8

 

Nghiên cứu chế tạo bàn thí nghiệm sức cản, sức kéo  Máy xây dựng

TS Vũ Thế Lộc

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Nghiên cứu chế taọ lưỡi phay cho tàu hút bùn làm việc ở vùng đất sét cứng

TSKH Trương Minh Vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Nghiên cứu máy xạ lúa lắp trên máy kéo bánh hơi

TSKH Trương Minh Vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Nghiên cứu chế tạo máy rạch mương tiêu phèn

Nguyễn Danh Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Nghiên cứu chế tạo máy phá cây khóm sau chu kỳ kinh tế

TS  Trương Minh Vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Nghiên cứu chế tạo máy hút bùn cỡ nhỏ nạo vét kênh rạch trong thành phố

Nguyễn Danh Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Nghiên cứu chế tạo buá maý rung va cỡ nhỏ đóng cọc tràm

TS  Trương Minh Vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Nghiên cứu chế tạo và sử dụng Thang máy ở một số tỉnh phía nam

Nguyễn Danh Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống dây chuyền tự động nạp xúc xích cho máy đóng gói

PGS.TS Nguyễn Hồng Ngân

Tỉnh TP

 

2013

2014

 

 

 

 

17

 

Nghiên cứu hệ thống thiết bị san đầm trục lăn thi công mặt đường bêtông.

PGS.TS Nguyễn Hồng Ngân

ĐHQG

 

2012

2013

 

 

 

 

18

 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị thi công cọc xi măng đất cho các công trình giao thông xây dựng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Ngân

Cơ sở

 

 

2011

2012

 

 

 

 

19

 

Dự án chế tạo thiết bị trong nước thay thế ngoại nhập với chi phí thấp " Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, ứng dụng thực tế thiết bị cấp rải, san đầm lèn và hoàn thiện bề mặt bêtông mái dốc"2008-2009

PGS.TS Nguyễn Hồng Ngân

ĐHQG

 

2008

2009

 

 

 

 

20

 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đúc vỉa hè bê tông cốt pha trượt

Lưu Thanh Tùng

ĐHQG

 

2012

2013

 

 

 

 

21

 

Nghiên cứu, thiết kế máy bó vỉa hè cốt pha trượt

TS.Lưu Thanh Tùng

ĐHQG

 

 

2011

 

 

 

 

 

22

 

Xác định hư hỏng của của hộp số 1 cấp bằng phương pháp neural network

TS.Lưu Thanh Tùng

Cơ sở

 

 

2008

 

 

 

 

 

23

 

Xây dựng mô hình thí nghiệm & nội dung các bài thí nghiệm cho môn Máy vận chuyển liên tục.

ThS. Vũ Như Phan Thiện

 Cơ sở

 

 

2011

2012

 

 

 

 

24

 

Nghiên cứu ứng dụng thiết kế động, xây dựng khung dữ liệu phục vụ thiết kế thực tiễn và giảng dạy bậc Đại học ngành cơ khí (Liên kết với Công ty Cơ khí và Xây lắp công nghiệp IMECO, Công ty Cơ khí LAMICO).

ThS. Vũ Như Phan Thiện

ĐHQG

 

 

2006

2008

 

 

 

 

25

 

Xây dựng mô hình ảo các chi tiết máy, cơ cấu truyền động, sử dụng để minh họa cho các bài giảng Vẽ kỹ thuật và Nguyên lý Chi tiết máy, cho ngành Cơ khí

ThS. Vũ Như Phan Thiện

 Cơ sở

 

 

2001

 

 

 

 

 

26

 

Nghiên cứu tính toán động học, động lực học vật thể và cơ cấu trên cơ sở phần mềm MATLAB, Solid Edge, Visual Nastran Desktop

ThS. Vũ Như Phan Thiện

Cơ sở

 

 

2001

 

 

 

 

 

27

 

Thiết bị nạo vét kênh mương nuôi tôm cỡ nhỏ 

Lê Hồng Sơn

Cơ sở

 

 

1994

1995

 

 

 

 

28

 

Hệ thống thiết bị vận chuyển bằng khí áp chuyển sợi thuốc từ kho cấp cho các máy vấn điếu thuốc tại nhà máy Khánh Hội

Lê Hồng Sơn

ĐHQG

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

Thiết bị cẩu nâng ống dầu cho kho xăng các lái và Nhà bè 

Lê Hồng Sơn

ĐHQG

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Nghiên cứu thiết kế Robot quét keo đế giày.

Lương Văn Tới

Tỉnh TP

Lương Văn Tới

2013

2014

 

 

 

 

31

 

Nghiên cứu, thiết kế máy bó vỉa hè cốt pha trượt.

Lương Văn Tới

ĐHQG

 

 

2010

2011

 

 

 

 

32

 

Carbon nanotube yarn: Properties and application, Future Manufacturing Flagship

Lê Cao Khoa

ĐHQG

 

2008

2009

 

 

 

 

33

 

Mô hình thiết bị rung toàn khối cho tạo hình cấu kiện vật liệu xây dựng

Lê Cao Khoa

Cơ sở

 

 

2005

 

 

 

 

 

IV.3. Bài báo – Hội nghị 
DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

TT

Năm

Thông tin tạp chí

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tác giả chính
(corresponding or first author)

Tác giả thuộc VNU

Bài báo là sản phẩm của đề tài/ dự án*
(ghi mã số đề tài/dự án cấp ĐHQG)

Thuộc lĩnh vực

Điểm IF

Tạp chí có

Link bài báo(nếu có)

 

Tên tạp chí

Vol, No, pp

ISSN

ISBN

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

I. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K)

 

 

1

 2007

Journal of Mechanical Engineering Science 

 

 Techniques for optimizing parameters of negative stiffness. 

 

Lưu Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

2

 2007

. Journal of sound and vibration 

 

A new method for reducing the natural frequency of single degree of freedom systems 

 

  Lưu Thanh Tùng 

 

 

 

 

 

 

3

2006

Journal of Mechanical Engineering Science 

 Techniques for increasing the effectiveness of anti-vibration in Scott-Russel linkage isolators. 

Lưu Thanh Tùng

 

2013

The 3rd International Conference On Sustainable Energy "Rise Toward a Green Future"

Energy Optimization for Concrete Compaction using Vibratory Roller

Nguyễn Hồng Ngân

 

4

2001

International Symposium on Hịgh Performace of Tribosystem

Dynamic modeling ò friction characteristic between pile and soil

Nguyễn Hồng Ngân

 

5

1986

Thèse de DEA presenté à école centrale de Lyon

“Comportement vibratoire d’un système nonliéaire à n degrés de liberté” Thèse de DEA presenté à école centrale de Lyon (1986). Nguyen Hong Ngan.

Nguyễn Hồng Ngân

 

6

2013

Journal of Sound and Vibration

Active pneumatic vibration isolation system using negative stiffness structures for a vehicle seat

Lê Thanh Danh

 

2013

International journal of mechanical and science

Experimental investigation of a vibration isolation system using negative stiffness structure

Lê Thanh Danh

 

2012

Journal of Mechanical Science and Technology

Fuzzy sliding mode controller of a pneumatic active isolating system using negative stiffness structure

Lê Thanh Danh

 

2011

Journal of sound and vibration

A vibration isolation system in low frequency excitation region using negative stiffness structure for vehicle seat

Lê Thanh Danh

 

2013

The 3rd International Conference on Subtainable Energy

Energy Optimization for Concrete Compaction Using Vibratory Roller

Huỳnh Công Lớn

 

2002

automotive technology

Choosing perfectly working parameter of vibration hammer to Drive “Tram” Pile and Application

Huỳnh Công Lớn

 

2012

CMES: Computer Modelling in Engineering & Sciences, CMES: Computer Modelling in Engineering & Sciences

A high-order compact local integrated-RBF scheme for steady-state incompressible viscous flows in the primitive variables

Lê Cao Khoa

 

2011

Structural Longevity

Discretisation of the velocity-pressure formulation with integrated radial-basis-function networks

Lê Cao Khoa

 

2011

Computer & Fluids Journal,

Numerical study of stream-function formulation governing flows in multiply-connected domains by integrated RBFs and Cartesian grids

Lê Cao Khoa

 

2010

CMES: Computer Modelling in Engineering & Sciences

Towards the analysis of shear suspension flows using radial basis functions

Lê Cao Khoa

 

2009

Numerical Heat Transfer

An effective integrated-RBFN Cartesian-grid discretisation to the stream function-vorticity-temperature formulation in non-rectangular domains

Lê Cao Khoa

 

2008

International Journal for Numerical Methods in Fluids

A Cartesian grid technique based on one-dimensional integrated radial basis function networks for natural convection in concentric annuli

Lê Cao Khoa

 

 

II. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI-Expanded (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SSCI (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J )

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Bài báo trên tạp chí Quốc tế NGOÀI ISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Bài báo trên tạp chí Trong nước (ghi rõ ISSN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 2013 

Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ - Đại học quốc gia Tp.HCM

 

Nghiên cứu vị trí của đầm dùi trong máy bó vỉa hè cốp pha trượt

 

  Lưu Thanh Tùng

Lương Văn Tới

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2013

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà nội

Nghiên cứu những  thông số chính  ảnh  hưởng đến chất lượng bê  tông  của máy bó  vỉa hè bê tông  cốp   pha trượt

Lưu Thanh Tùng

Lương Văn Tới

 

3

 2009  

. Tạp chí KH&CN các Trường Đại học Kỹ thuật 

 

Ứng dụng mạng nơron không giám sát vào việc chẩn đóan hư hỏng của bánh răng trụ răng thẳng 1 cấp. 

 

  Lưu Thanh Tùng

   

 

4

2008 

  Tạp chí phát triển KHCN – ĐHQG

 

“Phân tích chuyển động của hệ cầu chuyển tải với các định luật khác nhau về điều khiển cơ cấu máy trục

 

  TS.Nguyễn Hồng Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2005

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQGTPHCM

“Nghiên cứu , thiết kế , chế tạo cần cẩu giá thành thấp cho lắp dựng nhà đúc sẵn”

Nguyễn Hồng Ngân

Hồ Minh Đạo

 

6

2002

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQGTPHCM

“Mô phỏng quá trình đóng cọc bằng mô hình búa rung cỡ nhỏ” Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQGTPHCM tập 5, tháng 7 và 8 năm 2002, tr 28- 34 (2002).

Nguyễn Hồng Ngân,

 Nguyễn Chí Nghĩa.

 

7

2002

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHQGTPHCM

“Nghiên cứu các thông số làm việc tối ưu cho máy búa rung va cỡ nhỏ thông qua mô hình”Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHQGTPHCM, tập 5, tháng 7 và 8 năm 2002, tr 20-26 (2002)

Nguyễn Hồng Ngân,

Nguyễn Chí Nghĩa

 

8

1996

Tạp chí lao động và xã hội , số chuyên đề “Thiết bị nâng và thang máy”

“Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu thép của thiết bị nâng’ Tạp chí lao động và xã hội , số chuyên đề “Thiết bị nâng và thang máy” Tr 26-27 (1996)

Nguyễn Hồng Ngân

 

9

1996

Tuyển tập cơ học ứng dụng

“Va chạm một vật rắn và một thanh đàn nhớt tựa trên nền đàn hồi” Tuyển tập cơ học ứng dụng lần thứ sáu , ngày 25/4/1996, Trường ĐHBK Tp HCM, (1996)

Nguyễn Thành Long,

Trần Văn Lăng

Nguyễn Hồng Ngân

 

10

1998

Tuyển tập cơ học ứng dụng lần thứ bảy

“Một số giải pháp để giảm tác dụng lên công trình lân cận trong việc hạ cọc bằng búa rung va”, Tuyển tập cơ học ứng dụng lần thứ bảy, ngày 20/5/1998, Trường ĐHBK Tp HCM, tr 6.1-6.5

Nguyễn Hồng Ngân

 

11

2012

Cơ Khí Việt Nam

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thí nghiệm để xác định các đặc tính cơ lý của vật liệu rời và các thông số làm việc của thiết bị trong quá trình vận chuyển liên tục.

Vũ Phan Như Thiện

 

12

2008

Hội thảo Cơ khí toàn quốc

Nghiên cứu tổng quát đặc trưng tiếp xúc truyền động bánh răng, trong đó mặt răng dẫn động là một mặt xoắn vít.

Vũ Phan Như Thiện

 

13

2004

Electromechanics, HoChiMinh City, Vietnam

Design and simulate a robotic arm system for exchange tools of CNC center - in Proceedings of 2nd - National Conference

Vũ Phan Như Thiện

 

14

2003

Tập san Sư phạm Kỹ thuật số 13

Static and Dynamic analysis for three dimensional body with the reproducing kernel particle method (RKPM).

Vũ Phan Như Thiện

 

15

2001

Project of University of Technical Education HoChiMinh City, in Viet nam – 2001

Studying and Calculating for Dynamics of Mechanism based on Matlab, Solid-edge, Visual Nastran Softwares

Vũ Phan Như Thiện

 

16

2001

Proceedings of the national conference on engineering mechanics, Hanoi.

Static – Dynamic analysis for the three-dimension body L-shape with the finite element method

Vũ Phan Như Thiện

 

17

2000

Mechanics of Solids, Fluids, Structures and Interactions –Vietnam

Studying contact characteristics of 3D toothed gear set where the surface of the driving tooth is determined by a two-parameter plane curve equation – in Proceedings of International colloquium

Vũ Phan Như Thiện

 

18

1997

Journal of Science & Technology, VietNam

The general computer program is built to study the contact characteristics of tridimensional gear transmission

Vũ Phan Như Thiện

 

19

2012

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

Phân tích kết cấu bộ phận công tác của thiết bị khoan – phun – trộn cọc xi măng đất.

Huỳnh Công Lớn

 

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TOÀN VĂN TRÊN KỶ YẾU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

 

 

TT

Năm

Thông tin Hội nghị

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tác giả thuộc VNU

Bài báo là sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số đề tài/dự án)

Thuộc lĩnh vực

 

Tên Hội nghị

Thời gian, nơi tổ chức

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

I. Hội nghị Quốc tế

 

1

 2011

IEEE 

 

  Con. On Control, Automotive and Systems (ICCAS)

 

 

 

 

 

2

 2010

IEEE  

 

  Con. On Control, Automotive and Systems (ICCAS)

 

 

 

 

 

II. Hội nghị trong nước

 

1

 2014

Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc

Hà nội - (2014) 

 An Optimization Analysis of shape of a propeller using Hyperworkssóng âm. 

Lưu Thanh Tùng

.

 

 

 

 

2

 2012

 Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6

Hà nội - (2012) 

 Nghiên cứu phát hiện vết nứt của trứng cút bằng sóng âm. 

Lưu Thanh Tùng

 Lê Hồng Phương.

 

3

Hội nghị KH&CN lần 9

“Độ cứng âm và ứng dụng trong thực tế”

Nguyễn Hồng Ngân,

Lưu Thanh Tùng.

 

4

Hội nghị KH&CN lần 9

“ Máy cắt xơ dừa” Hội nghị KH&CN lần 9 (trang 9-14)

Nguyễn Hồng Ngân, Huỳnh Công Lớn.

 

5

Hội nghị cơ khí toàn quốc

2013

Nghiên cứu - hợp lý hóa các thông số làm việc của máy san đầm trục lăn trong quá trình đầm bêtông

Nguyễn Hồng Ngân

 

6

Cơ Khí Việt Nam

2012

Phân tích kết cấu bộ phận công tác của thiết bị khoan-phun-trộn cọc xi măng đất

Nguyễn Hồng Ngân

 

7

Phát triển khoa học & công nghệ

2010

Nghiên cứu thiết kế máy cắt xơ sợi làm cốt liệu cho các loại vật liệu composit

Nguyễn Hồng Ngân

 

8

Cơ Khí Việt Nam

2010

Thiết bị hoàn thiện bề mặt bêtông mái kênh

Nguyễn Hồng Ngân

 

9

Cơ khí Việt Nam

2010

Phân tích chuyển động của máy trục dựa trên các định luật điều khiển

Nguyễn Hồng Ngân

 

10

Hội nghị khoa học lần thứ 19 kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐHBK Hà nội

2001

“Ứng dụng một số công cụ tin học để giải quyết bài toán mô hình dao động phi tuyến hệ búa cọc đất. Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị khoa học lần thứ 19 kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐHBK Hà

Nguyễn Hồng Ngân

 

11

Hội nghị khoa học lần thứ 19 kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐHBK Hà nội

2001

“Mô hình toán của hệ dao động N bậc tự do ứng dụng cho thanh đàn hồi phi tuyến” Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị khoa học lần thứ 19 kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐHBK Hà nội 1956-2001

Nguyễn Hồng Ngân

 

12

Hội nghị cơ khí toàn quốc lần thứ 3-2013

2013

Nghiên cứu - hợp lý hóa các thông số làm việc của máy san đầm trục lăn trong quá trình đầm bêtông

Huỳnh Công Lớn

 

13

Hội nghị KH&CN lần 9

2005

Máy cắt xơ dừa

Huỳnh Công Lớn

 
VII.     THÔNG TIN TRANG THIẾT BỊ


THIẾT BỊ TẠI XƯỞNG BỘ MÔN

STT

TÊN THIẾT BỊ

MÔ TẢ THIẾT BỊ

HÌNH ẢNH

1

Xe forklift

-         Xe forklift hệ thống thủy lực và vỏ đúc có độ bền cao, động cơ Diesel được chế tạo với khoảng công suất dự trữ an toàn giúp nâng cao khả năng chịu tải của xe.

 


2

Baêng taûi                   

                                

-         Thiết bị thí nghiệm vận chuyển hàng rời, hàng khối, hàng bao…


3

Máy xúc + ủi                   

-         Máy đào sấp là một máy đào cỡ nhỏ dùng trong xây dựng. Tất cả các bộ phận thủy lực và điều khiển hệt như các máy đào, xúc cỡ lớn.

 

4

Mô hình thang máy

 

-         Thang máy là thiết bị thí nghiệm có tỉ lệ 1/4 so với thang máy thực do Công ty thang máy Thiên Nam hỗ trợ chế tạo. Trong thang máy có đầy đủ các chức năng cũng như nút điều khiển của máy thực. Ngoài ra thang máy này có bộ phận ngoài điều khiển để giúp sinh viên có thể thực tập trên máy cũng như lập trình điều khiển thang máy.

     

5

Mô hình thí nghiệm làm phẳng bê tông bề mặt bằng trục lăn rung. 

-         Các thông số mô hình:

Kích thước đầm lăn đường kính 250 mm, chiều dài 1,2 m, kích thước vít san 300.

 Hệ thống động lực gồm: động cơ rung, động cơ quay trục lăn, động cơ di chuyển.

Kích thước bao bàn thí nghiệm: 1500mm x 500mm x600mm.


6  Băng chuyền rung  Các thông số:

Biên độ dao động a,m: 5mm

Tần số dao động thay đổi bằng biến tần n;

Góc nghiêng băng chuyền thay đổi:00-30-60.

Kích thước bao: 600x300x400.

 THIẾT BỊ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

STT

TÊN THIẾT BỊ

MÔ TẢ THIẾT BỊ

HÌNH ẢNH

 1  Máy bó vỉa hè  Thiết bị dùng để bó vỉa hè tự động, bê tông tươi được đổ trực tiếp vào máy. Bộ phận bó vỉa sẽ tữ động được tạo hình khi máy hoạt động. Máy có năng suất gấp 20 lần thủ công.  
 2  Dây chuyền cấp xúc xích tự động đã thiết kế và đưa vào sử dụng.

 

 Năng suất dây chuyền: 70– 120 gói/phút; 5 xúc xích/gói.

Số lượng xúc xích cấp lên dây chuyền là 550 -700 cây/phút.

Kích thước bao toàn bộ dây chuyền: 1,8mx1,5mx2m.

Các máy trong dây chuyền:

§  Xích tải nâng

§  Băng tải trung gian

§  Băng tải phân dòng

§  Phễu gom

§  Máng rung

§  Máy cấp

§  Khuôn

§  Hệ thông cảm biến và điều khiển tự động

 
 3  Thiết bị đầm sâu di động đã chế tạo và đưa vào sử dụng
  • Số đầm dùi trục mềm:17 đầm
  • Hệ thống nâng hạ đầu dùi: 0,6m
  • Hệ thống di chuyển: 1,2m/phút
  • Kích thước bao: 7,5m x 2m x 1,3m
 

4

Hệ thống cấp, rải, san, đầm và hoàn thiện bề mặt bê tông.

Năng suất: 15m3/h

Góc nghiêng bề mặt đầm theo

phương ngang: 27 

Chiều dài đầm: 11m

Vận tốc di chuyển: 0,2m/s

Vận tốc đầm: 0-30m/phút

Vận tốc quay san: 290 vòng/phút

Tần số rung trục lăn: 2800

vòng/phút

Vận tốc rải bê tông:0-0,4m/s.

IMG_0580.JPG 

 

 

5

Dự án ghế Doctor Loan

Nghiên cứu lực tác dụng lên

xương sống khi ngồi trên ghế.

 


Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn