Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Bộ môn Kỹ thuật dệt may

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Bộ môn Kỹ thuật Dệt may có tiền thân là bộ môn Cơ Dệt thuộc Khoa Cơ Khí, được thành lập vào năm 1977. Nhiệm vụ của bộ môn Kỹ thuật Dệt may là đào tạo nhân lực có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao cho ngành Dệt May tại thành phố Hồ Chí Minh và các cụm công nghiệp Dệt May phía Nam.

Về đội ngũ cán bộ giảng dạy, Bộ môn kỹ thuật Dệt may có tổng cộng 16 GV. Trong đó số GV có trình độ sau đại học chiếm 75% (4 Tiến sỹ,  9 Thạc sỹ)

 

 

 


Dệt may Hội ngộ, sự kiện nổi bật của Bộ môn Kỹ thuật Dệt may năm 2013

Bộ môn Kỹ thuật dệt may đã và đang sẵn sàng đón chờ cơ hội đào tạo và phát triển mới khi đầu tư dệt may vào Việt Nam đang tăng nhanh đón chờ Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức, là niềm tin của cán bộ và sinh viên vì sự phát triển bền vững của ngành trong tương lai.

II. NHÂN SỰ 

Hình chân dung

Họ tên

Học hàm

Học vị

Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu

   Bùi Mai Hương

(Email: bmhuong@hcmut.edu.vn

 Tiến sỹ  - Công nghệ kéo sợi, Cấu trúc sợi, Vải không dệt và vải kỹ thuật

- Vật liệu dệt hiệu năng cao

- Biến tính vật liệu  tự nhiên và nhân tạo gốc cellulose và biến tính

 


 

Trần Nguyễn Hoài An

Email:tnhoaian@yahoo.de;

tran@ipfdd.de


Thạc Sỹ

-Vật liệu dệt

- Kỹ thuật kéo sợi nóng chảy (Kéo sợi nóng chảy truyền thống, Electrospinning, Melt blown...)

- Phân tích lý thuyết và mô hình hóa quá trình hình thành xơ, sợi trong kéo sợi nóng chảy.

- Công nghệ dệt và không dệt

 

 


Phạm Hồ Mai Anh

Email:phmanh@hcmut.edu.vn

Tiến sĩ

- May mặc và Thời trang


Nguyễn Dương Quỳnh Anh

Email: dqanh_Vn@yahoo.com.vn

Cử nhân

- Thiết kế công nghiệp


Vũ Hồng Đức

Email: vuhongduc81@gmail.com

Cử Nhân

- Thiết kế thời trang


Nguyễn Thị Mộng Hiền

Email: ntmhien528@yahoo.com

Thạc sỹ

-Giảng dạy: Các môn học thuộc lĩnh vực Thiết kế trang phục; CAD/CAM chuyên ngành may

- Hướng nghiên cứu: Các phần mềm liên quan đến Thiết kế trang phục;  Xây dựng hệ thống cỡ số.

 

 

 


Trịnh Thị Kim Huệ

Email: kimhue249@yahoo.com;        

ttkhue@hcmut.edu.vn

Thạc sỹ

 

- Hóa học thuốc nhuộm

- Nghiên cứu nhuộm tự nhiên và hoàn tất chức năng sản phẩm dệt

 

 


Hồ Thị Minh Hương

Email: huonghtm@gmail.com

Tiến sĩ

- Công nghệ may

 


Nguyễn Thị Như Lan

Email:nguyenthinhulan@hcmut.edu.vn   nguyenthinhulan@gmail.com

Kỹ sư

- Công nghệ may


Nguyễn Lệ Nga

Email: nguyenlenga2002@gmail.com

Thạc sỹ

- Công nghệ dệt

- Công nghệ kéo sợi


Nguyễn Thị Nghĩa

Email: ntnghia@hcmut.edu.vn

Thạc sỹ

- Thiết kế trang phục

  Trần Đại Nguyên 
Email: trandainguyen@hcmut.edu.vn

 Thạc sỹ  - CAD/CAM trong Dệt May

- Vẽ Cơ Khí

- Tối ưu hóa
 


Vũ Khánh Nguyên

Email: vukhanhnguyen@hcmut.edu.vn

Thạc sỹ

- Biến tính bề mặt vải

- Vải kỹ thuật

- Vải chức năng

- Composite


Lê Song Thanh Quỳnh

Email: songquynh87@gmail.com  

Thạc sỹ

- Đo lường và đảm bảo chất lượng trong ngành Dệt May.

- Các biện pháp cải tiến và nâng cao năng suất trong ngành May.

- Thống kê và xử lý số liệu thực nghiệm trong ngành Dệt May.


Đào Duy Thái

Email: duythaidm@hcmut.edu.vn

Thạc sỹ

- Công nghệ nhuộm – hoàn tất vật liệu dệt

          HÀ DƯƠNG XUÂN BẢO
Email: 
hdxbao@hcmut.edu.vn
 Tiến Sĩ Hoá công nghệ thuộc da và lông thú 
Hoá học - Môi trường 

CÁC CÁN BỘ ĐÃ CÔNG TÁC CỦA BỘ MÔN

  III. ĐÀO TẠO  

Là một bộ môn của khoa Cơ khí, nhưng hiện nay bộ môn đảm nhiệm đào tạo 4 chuyên ngành đại học, bao quát các lĩnh vực của dệt may, từ nguyên liệu ban đầu tới sản phẩm cuối cùng, bao gồm các chuyên ngành sau:

-  Kỹ thuật Dệt

-  Kỹ thuật Hóa Dệt (In nhuộm, hoàn tất)

-   Công nghệ May

        -  Công nghệ thiết kế thời trang

Ngành Thiết kế thời trang là ngành đang được xây dựng cụ thể và sẽ được mở trong tương lai gần. Quy mô đào tạo (bao gồm hệ đại học và hệ vừa học vừa làm) hiện là 400 sinh viên.

Ngoài ra, bộ môn cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để mở đào tạo cao học Kỹ thuật dệt may.

Nhằm gắn bó hoạt động đào tạo với chuyển giao công nghệ và sản xuất, Bộ môn đã và đang thực hiện các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp như:

Đào tạo chuyền trưởng cho ngành may

Đào tạo nâng cao cho cán bộ kỹ thuật trong xưởng sợi-dệt-nhuộm-may.

Đào tạo cán bộ quản lý chất lượng cho ngành sợi-dệt-nhuộm-may.  

 -  Các môn học do bộ môn quản lý và tham gia giảng dạy: 

 

STT

TÊN MÔN HỌC

MSMH

Cao học

Đại học

CQ

TC

1

Cad cam trong dệt may

202084

X

2

PP nghiên cứu khoa học

200003

X

3

Cơ sở CN tạo sợi & vải

204001

X

4

Cơ sở công nghệ may

204002

X

5

Cơ sở công nghệ hoàn tất

204003

X

6

Công nghệ sợi

204004

X

7

Cấu trúc sợi

204005

X

8

CN sơ chế nguyên liệu dệt

204006

X

9

Thiết bị sợi dệt

204007

X

10

Công nghệ dệt thoi

204009

X

11

Công nghệ dệt kim

204010

X

12

Khoa học vật liệu dệt

204011

X

13

Kiểm tra & PT vật liệu dệt may

204012

X

14

Mỹ thuật công nghiệp trong dệt may

204017

X

15

Kỹ thuật đo lường trong dệt may

204019

X

16

Cấu trúc vải dệt thoi

204021

X

17

CN gia công xơ nhân tạo

204029

X

18

ĐAMH Công nghệ sợi

204030

X

19

ĐAMH Công nghệ dệt

204033

X

20

Công nghệ may 1

204034

X

21

Công nghệ may 2

204035

X

22

Cơ sở thiết kế trang phục

204036

X

23

Thiết kế chuyền may

204037

X

24

ĐAMH công nghệ may

204038

X

25

Mỹ thuật trang phục

204039

X

26

Hóa học thuốc nhuộm

204041

X

27

TN nhuộm - in bông

204042

X

28

ĐAMH thiết kế trang phục

204044

X

29

Lý thuyết thời trang

204045

X

30

Vẽ mỹ thuật trang phục

204046

X

31

TT kỹ thuật ngành May - Thời trang

204055

X

32

Thực tập kỹ thuật ngành Sợi - Dệt

204056

X

33

Thực tập kỹ thuật ngành In - Nhuộm

204057

X

34

Kỹ thuật thông gió công nghiệp

204102

X

35

Thiết kế trang phục 1

204103

X

36

Thiết bị may

204104

X

37

Thiết bị nhuộm

204105

X

38

CN chuẩn bị vật liệu in nhuộm

204106

X

39

QT & TB CN hóa học

204107

X

40

Công nghệ không dệt

204108

X

41

Cấu trúc vải dệt kim

204109

X

42

TK & CNSX trang phục hàng dệt kim

204110

X

43

Thiết kế trang phục 2

204111

X

44

Hoàn tất & kiểm tra sản phẩm

204112

X

45

ĐAMH công nghệ nhuộm

204113

X

46

Công nghệ in - nhuộm

204114

X

47

Kỹ thuật trang trí trang phục

204115

X

48

TK trang phục trẻ em

204116

X

49

Thiết kế trang phục nam

204117

X

50

Thực tập tốt nghiệp

204302

X

51

Luận văn tốt nghiệp

204303

X

52

Tổ chức sản xuất trong dệt may

214116

X

53

Quản lý chất lượng trong dệt may

701144

X

 IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

4.1. Nhóm nghiên cứu vật liệu mới từ xơ gốc cellulose

- Vật liệu composite gốc cellulose thực vật (composite tre, aerogel), nanocellulose từ cellulose thực vật

- Vật liệu composite chức năng (chống thấm dầu, chống tia UV)

4.2. Nhóm nghiên cứu vật liệu dệt chức năng và biến tính vật liệu dệt

- Xử lý biến tính chức năng và cải thiện tính chất vật liệu bằng các công nghệ hiện đại: vải chống thấm, chống cháy, chống nhàu

- Thuốc nhuộm tự nhiên có khả năng kháng khuẩn, kháng UV…

- Vải giảm khả năng giữ nước sau giặt

- Ứng dụng vật liệu nano trên vải

- Ứng dụng xử lý plasma biến tính vật liệu dệt

4.4 Nhóm nghiên cứu nhuộm màu tự nhiên

- Nhuộm màu tự nhiên từ thực vật, tối ưu hóa các phương pháp chiết màu, phương pháp nhuộm và cầm màu cho nhuộm tự nhiên

4.3. Nhóm nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ mới trong dệt may

- Cải tiến quy trình sản xuất trang phục và tổ chức quản lý sản xuất ngành may

- Cải tiến quy trình sản xuất trong kéo sợi, dệt thoi, dệt kim

- Các dãy thuật cân bằng và bố trí chuyền may

- Kỹ thuật thiết kế các loại trang phục nam, nữ, trẻ em

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các kiểu trang phục sử dụng phần mềm Gerber, Lectra

- Nghiên cứu kỹ thuật thiết kế Tranformational Reconstruction – TR cutting trên trang  phục nữ

- Nghiên cứu kỹ thuật nhảy size trên trang phục nam, nữ, trẻ em

- Ứng dụng CAD-CAM và kỹ thuật chế tạo

- Kỹ thuật lập trình trong dệt may

  4.4. Các đề tài đã thực hiện

 Danh sách các đề tài:

STT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Cấp quản lý

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1

T-CK-2012-08

Xử lý chống nhàu vải cotton 100% bằng chất liên kết không có formandehyde

Bùi Mai Hương

Trường

1-3-2012

29-8-2013

2

2011-CNHH-11

"Nghiên cứu tính hòa tan của bông Việt Nam và các nguồn bông khác trong các hệ dung môi khác nhau sử dụng để tạo aerogel"

Bùi Mai Hương

Trường

4-2011

10-2012

3

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin chuyên ngành dệt kim

Hồ Minh Hương

Trường

4/2009

2/2010


 V. Bài báo – Hội nghị 


Năm 2014

 

Huong Mai Bui * and Kim Hue thi Trinh  , Effect of acetylation and alkali treatment on the oil sorption behavior of Vietnamese kapok fibres, International Symposium on Fiber Science and Technology 2014 (ISF 2014) ~ September 28 to October 1, 2014 Tokyo, Japan

 Năm 2013

- 2013,N. H. An Tran, H. Brünig, C. Hinüber, G. Heinrich, Melt spinning of nano fibrillary structures from poly (lactic acid) and poly (vinyl alcohol) blends, Macromol. Mater. Eng, IF 2.338 (2012) DOI: 10.1002/mame.201300125. (In press)

- Bùi Mai Hương, Trịnh thị Kim Huệ, A practical review of wrinkle-resistant of finishing of 100% cotton fabric with limited formaldehyde content, Tạp chí Khoa học Công nghệ Các trường Đại học số 96, 2013, ISSN 0868-3980.

- Bùi Mai Hương, Trịnh thị Kim Huệ, Wrinkle- Resistant Finishing of cotton fabric- The effect of carborxylic acid and catalyst in the combination with dimethylonldihydroxy ethylene-urea (DMDHEU), Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 13, ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, 31/10 – 01/11/2013,ISBN 978-604-73-1971-8

- Phạm Hồ Mai Anh, Designing Textile Fabric for Necktie and Vietnamese Long-Dress (Ao dai): A Case Study, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 13, ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, 31/10 – 01/11/2013, ISBN 978-604-73-1971-8

- Bùi Thị Kim Dung Nguyễn Trí Dũng Lê Song Thanh Quỳnh, Grading Sewing Operator Skill Using Analytic Hierarchy Process (AHP), Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 13, ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, 31/10 – 01/11/2013, ISBN 978-604-73-1971-8

- Bùi Thị Kim Dung, Nguyễn Trí Dũng, Lê Song Thanh Quỳnh, Hồ Thị Minh Hương, Knowledge-Based Decision Support System For Customer Order Management In VietNam Garment Export SME: A conceptual Framework For Decision Improvement,Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 13, ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, 31/10 – 01/11/2013, ISBN 978-604-73-1971-8

- 2013, N. H. An Tran, H. Brünig, C. Hinüber, G. Heinrich, Melt spinning of nano fibrillary structures from immiscible poly (lactic acid) and poly (vinyl alcohol) blends, Oral presentation for the 29th International Conference of the Polymer Processing Society, July 15-19, 2013 Nürnberg, Germany

- 2013, N. H. An Tran, H. Brünig, C. Hinüber, G. Heinrich,. Melt spinning of biodegradable nanofibrillary structures from poly (lactic acid) and poly (vinyl alcohol). -  Proceeding of 29th International Conference of the Polymer Processing Society. - Nürnberg, Deutschland, 15.07.2013 - 19.07.2013. - S02-379.

Năm 2012

- Huong Mai Bui, Vu Anh Doan, “A Physical and Thermoanalytical Study of Vietnamese Gossypium Hirsutum”, The 10th Asian Workshop on Polymer Processing, August 2012 ,Kyoto, Japan: 275-276

- Liebner, F.; Schimper, C.; Pircher, N.; Bui, H. M.; Potthast, A.; Rosenau, T.,”Cellulosic aerogels: state of research and potential applications”, The 3rd International Cellulose Conference, Sapporo, Oct 2012, Tokyo, Japan, O-15

- N. H. An Tran, H. Brünig, C. Hinüber, G. Heinrich, Melt spinning of nano fibrillary structures based on biodegradable polymer blends, Poster for 6th Aachen-Dresden International Textile Conference, 29- 30 Nov.2012 Dresden, Germany

- Trần Đại Nguyên, Tính toán thiết kế lực kế trong gia công SPIF. Hội nghị Cơ học Toàn quốc 12/2012,Hà Nội

- Trần Đại Nguyên Thiết kế lực kế cho quá trình gia công tạo hình gia tăng đơn điểm. Hội nghị Cơ Điện tử Toàn quốc 12/2012, Hà Nội

- Trần Đại Nguyên, Cải tiến kết cấu dụng cụ spif để nâng cao chất lượng sản phẩm. Hội nghị Cơ Điện tử Toàn quốc 12/2012,Hà Nội

Năm 2010

- Anelise Ehrhardt, Huong Mai Bui, Heinz Duelli, Thomas Bechtold, NaOH/Urea aqueous solutions improving properties of regenerated cellulosic fabrics, (Doi 10. 1002/app. 31262), Journal of Applied Polymer Science, Volume 115(5): 2865-2874, IF 1.3, Print ISSN: 0021-8995. Online ISSN: 1097-4628.

- Trần Đại Nguyên, Xây dựng đường mút trong sơ đồ sắp xếp chi tiết cắt từ vật liệu dạng tấm trong ngành giày dép. Tạp chí Phát triển KH&CN số: 13, phát hành tháng 01/2010

Arunee Kongdee, Huong Mai Bui, Innovation of  cotton fabric as the combination with hydrolized fibroin, Proceeding of The 9th Asian Workshop on Polymer Processing, Hanoi, Vietnam, December 2010 : 45-48.

Năm 2009

- Trần Đại Nguyên, Gia công khuôn đúc cho mảnh cấy ghép y học trên máy phay cnc từ dữ liệu chụp hình cắt lớp Tạp chí Phát triển KH&CN ĐHQG-Tp.HCM, số: 4/2009 tháng 5/2009

- Trần Đại Nguyên, Thiết kế đảm bảo độ khả năng bảo trì. Tạp chí Phát triển KH&CN ĐHQG-Tp.HCM, số:5 tháng 7/2009

- Trần Đại Nguyên, Thiết kế đảm bảo độ tin cậy. Tạp chí Phát triển KH&CN ĐHQG-Tp.HCM, số:8 tháng 9/2009

-Trần Đại Nguyên, Tối ưu hóa hệ thống lưu kho và cấp phát tự động vật tư. Kỷ yếu hội nghị khoa học kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2009,

- Trần Đại Nguyên, Áp dụng hệ thống tự động nhận dạng linh kiện, vật tư tiên tiến trong hệ thống lưu xuất kho as/rs phục vụ dây chuyền sản xuất công nghiệp tự động hóa. Kỷ yếu hội nghị khoa học kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2009

Năm 2008

- Trần Đại Nguyên, Ứng dụng công nghệ tạo mẫu nhanh tạo chi tiết cấy ghép sọ não. Tạp chí Phát triển KH&CN ĐHQG-Tp.HCM, số: 11/2008 tháng 12/2008

  VI. TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH 

STT

Tên sách

Tên nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tên tác giả

Tên đồng tác giả (nếu có)

Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số)

Bút danh (nếu có)

Ngoài nước

Trong nước

1

Nhập môn hóa dệt 

 

NXB ĐHQG TpHCM

2008

Đào Duy Thái

 

 

 

2

Quá trình và thiết bị nhuộm hoàn tất vật liệu dệt

 

NXB ĐHQG TpHCM

2009

Đào Duy Thái

 

 

 

3

Hoàn tất sản phẩm dệt

 

NXB ĐHQG TpHCM

2010

Đào Duy Thái

 

 

 

4

Công nghệ nhuộm

 

NXB ĐHQG TpHCM

2012

Đào Duy Thái

 

 

 

5

Kỹ thuật in hoa

 

NXB ĐHQG TpHCM

2012

Đào Duy Thái

 

 

 

6

Công nghệ may

 

NXB ĐHQG TpHCM

2003

Hồ thị Minh Hương

Lê thị Kiều Liên, Dư văn Rê

 

 

7

Nhập môn kỹ thuật trang trí trang phục

 

NXB ĐHQG TpHCM

2013

Hồ thị Minh Hương

Nguyễn thị Như Lan

 

 

8

Thiết kế chuyền may công nghiệp

 

NXB ĐHQG TpHCM

2013

Hồ thị Minh Hương

Lê Song Thanh Quỳnh

 

 

9

Phương pháp tạo trang phục

 

NXB ĐHQG TpHCM

2013

Hồ thị Minh Hương

Lê Thị kiều Oanh

 

 

10

Làm thế nào để thiết kế rập với ứng dụng Lectra

 

NXB ĐHQG TpHCM

2014

Hồ thị Minh Hương

Trần Đại Nguyên, Nguyễn Ngọc Phương

 

 

11

Thiết kế mẫu thêu vi tính trên hệ thống Wilcom ES

 

NXB ĐHQG TpHCM

 

Nguyễn thị Như Lan

 

 

 

12

Nhập môn kỹ thuật trang phục

 

NXB ĐHQG TpHCM

2012

Nguyễn thị Nghĩa

 

 

 

 13  Đo lường trong dệt may    NXB ĐHQG TpHCM  2014  Đào Duy Thái      

 

VII. MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 Hình 1                                                                                      

 Xử lý xơ gòn (a) để làm vật liệu thấm dầu (b) (Bùi Mai Hương, Trịnh thị Kim Huệ, Nguyễn thị Kim Loan, Nguyễn Phi Thảo Linh)Hình 2

Bề mặt vải và xơ sau xử lý chống nhàu bằng Dimethyloldihydroxylethyleneurea (DMDHEU) và  Dicarboxylic acids: maleic acid và tartaric acid, xúc tác (NH4)2SO (Bùi Mai Hương, Trịnh thị Kim Huệ, T-CK-2012-08) 

 

  

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn