Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Bộ môn Cơ Điện Tử
I.                  GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN:

-       Ngày 28/01/1999: Thành lập bộ môn Cơ Điện Tử

-       Ngày 11/11/2006: Sáp nhập nhân sự của hai bộ môn: Cơ Điện Tử và Kỹ thuật Điều khiển Tự động.

1.  Tầm nhìn:

·     Là đơn vị hàng đầu cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho các ngành nghề công nghiệp công nghệ cao.

2.  Sứ mạng:

·     Tạo cho sinh viên một môi trường giáo dục toàn diện thông qua các chương trình học tiên tiến cho ngành kỹ thuật cơ điện tử.

3.  Mục tiêu chiến lược

·     Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ.

·     Tái cấu trúc chương trình đào tạo để nâng cao dần năng lực các kỹ năng

·     Tổ chức sắp xếp lại các môn học để tích hợp kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trong việc nhận thức ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống  cơ điện tử

·     Sắp xếp lại cơ sở vật chất hiện có để thúc đẩy các hoạt động học tập, giảng dạy và hỗ trợ nghiên cứu.

Tranh thủ, tận dụng các cơ hội được hỗ trợ từ chương trình CDIO và HEEAP.

II.              NHÂN SỰ

1.     Nhân sự cơ hữu   

Hình chân dung

Họ tên

 

Học hàm

/Học vị

 

Trách nhiệm

Liên lạc (email, Điện thoại)

Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu


Nguyễn Duy Anh

Tiến sĩ

Giảng viên

Email: duyanhnguyen@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0938.083.479

 

 

- Robotics

- Logistics

- Green port

 


Phạm Công Bằng

Tiến sĩ

Chủ nhiệm bộ môn/ Phó trưởng khoa cơ khí

 

Email: cbpham@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0903.686.334

 

 

 

- Mechanism design  

- Flexible manufacturing systems

- Robotic systems

- Rapid prototyping techniques

 

 


Lê Ngọc Bích

Tiến sĩ

Phó chủ nhiệm bộ môn

 

Email: lngbichmt@hcmut.edu.vn

 lngbichmt@yahoo.com

Điện thoại: 0903.096.857

 

 

- Flexible manufacturing systems,

- PLC, SCADA and Industrial communication network,

- MEMS, Bio-MEMS, Microfluidics devices,

- Thermal electric and their applications,

- CNC machine for wood carving and laser cutting.

 

 


Nguyễn Quốc Chí

Tiến sĩ

Giảng viên

Email : nqchi@hcmut.edu.vn

 

Điện thoại: 0903.857.361

 

 

 

- Dynamics and control of microelectromechanical system

- Dynamics and control of distributed parameter systems

- Nonlinear vibration systems

- PLC, SCADA and Industrial communication network,

 


Phùng Trí CôngTiến sĩ

Giảng viên

Email: phungtricong2000@yahoo.com

Điện thoại: 0906.533.208

 

- Industrial robotics

- Real-time control

- Computer communication

 

 


Nguyễn Văn Giáp

Tiến sĩ

Giảng viên

Email: nvgiap@yahoo.com

Điện thoại: 0907.589.993

 

- Auto-Mechanical system

- Robotic systems

- Mechatronics system

 

 


Lê Thanh Hải

Tiến sĩ

Giảng viên

 

Email: lthai@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0942.987.087

 

 

- Computer vision / Image processing

- Robotics

- Automatic system using PLC, Microcontroller

 

 


Trần Việt Hồng

Tiến sĩ

Giảng viên

 

Email: tvhong@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0902.424.148

 

 

- Process control

- Mobile robot, UAV

- Automatic control

- Electrical, Electric devices

- Automation

 


Võ Anh Huy

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Email: vahuy@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0903.963.630

 

 

- Automation system

- Mechatronics system

 

 


Võ Tường Quân

Tiến sĩ

Giảng viên

 

Email: quanvt@yahoo.com

Điện thoại: 0933.327.078

 

 

- Underwater Robot

- Bio mimetic Robot

- Industrial Automation Systems

- Bio-Mechatronics Systems

- Mechatronics Systems

 


Nguyễn Đàm Tấn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Email: ndtan@hcmut.edu.vn

ngdtan55@yahoo.com

Điện thoại: 0903.841.710

 

 

- Automation system

- Mechatronics system

 

 


Đoàn Thế Thảo

Tiến sĩ

Giảng viên

 

Email: thaodt@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 012.16.55.88.54

 

 

- Automatic Welding

- Robotics

- Computer Vision

 

 


Nguyễn Tấn Tiến

PGS. TS

Giảng viên

 

Email: nttien@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0918.255.355

 

 

- Robtotics and automation system

- Design and manufacturing of industrial equiments

- Robust control theory and application

 


Trương Quốc Toàn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Email: tqtoan@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 012.84.49.95.70

 

 

- Mechanism design  

- Industrial Automation Systems

- Mechatronics Systems

- Control theory and application

 


Nguyễn Minh Tuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Email: minhtuandavi@yahoo.com

Điện thoại: 0918.414.489

 

 

- Auto-Mechanical system

- Robotic systems

- Mechatronics system

 


  III.           ĐÀO TẠO 

• Hệ cao học: Thạc sĩ chuyên ngành “Kỹ thuật cơ điện tử”.

• Hệ đại học chính qui: Việt Pháp, Kỹ sư tài năng, chính quy.

• Hệ đại học không chính qui:  Nha Trang, Bách Khoa.

 Các môn học do bộ môn quản lý và tham gia giảng dạy: 

 

 STT

Tên môn học 

Mã MH

Cao học

Đại học 

CQ

TC

1

Cấu trúc người máy lập trình được

207701

 

PFIEV

 

2

Kỹ thuật Robot

207703

 

PFIEV

 

3

Bộ chấp hành điện 1

207704

 

PFIEV

 

4

Bộ chấp hành điện 2

207705

 

PFIEV

 

5

ĐK các cơ cấu thừa hành thông minh

218701

 

PFIEV

 

6

Các cơ cấu thừa hành

218702

 

PFIEV

 

7

Thiết kế hệ thống CĐT

218703

 

PFIEV

 

8

Các hệ điều khiển 1

218704

 

PFIEV

 

9

Các hệ điều khiển 2

218705

 

PFIEV

 

10

Bộ chấp hành thông minh

218706

 

PFIEV

 

11

Kỹ thuật điều khiển tự động

218001

 

x

 

12

TT điều khiển hệ thống

218002

 

x

 

13

Thiết kế hệ thống CĐT

218014

 

x

 

14

Hệ thống thời gian thực

218015

 

x

 

15

Kỹ thuật giao tiếp với máy tính

218019

 

x

 

16

Hệ thống sản xuất tự động

218022

 

x

 

17

Động lực học và điều khiển

218023

 

x

 

18

Trang bị điện và điện tử

218024

 

x

 

19

TT Trang bị điện và điện tử

218025

 

x

 

20

Vi điều khiển

218026

 

x

 

21

ĐAMH Tự động hoá sx

218027

 

x

 

22

ĐAMH Thiết kế hệ thống CĐT

218028

 

x

 

23

Tự động hoá sản xuất

218031

 

x

 

24

Hệ thống PLC

218032

 

x

 

25

Robot công nghiệp

218033

 

x

 

26

Cơ điện tử trong dệt may

218034

 

x

 

27

Mạng truyền thông công nghiệp

218035

 

x

 

28

Nhập môn hệ thống đk hiện đại

218036

 

x

 

29

Nhập môn thị giác máy tính

218037

 

x

 

30

Thực tập tốt nghiệp

218302

 

x

 

31

Luận văn tốt nghiệp

218303

 

x

 

32

Mô hình hoá hệ thống CĐT

025042

x

 

 

33

Cảm biến và ứng dụng

025043

x

 

 

34

Hệ thống sx tiên tiến

 

x

 

 

35

Hệ thống đk hiện đại

025044

x

 

 

36

Hệ thống điều khiển phi tuyến

025045

x

 

 

37

Động lực học và điều khiển robot

 

x

 

 

38

Điều khiển quá trình

 

x

 

 

39

Hệ thống điều khiển thông minh

 

x

 

 

40

Thị giác máy tính

 

x

 

 

41

Điều khiển mặt trượt

 

x

 

 

42

Hệ tuyến tính và điều khiển

 

x

 

 

43

Thiết kế và phân tích cơ cấu nâng cao

 

x

 

 

44

Điện tử công suất

 

x

 

 

45

Hệ thống PLC

218832

 

 

x

46

Vi điều khiển

218826

 

 

x

47

Thiết kế hệ thống CĐT

218814

 

 

x

48

Động lực học và điều khiển

218823

 

 

x

49

Trang bị điện điện tử

218824

 

 

x

50

Thực tập tốt nghiệp

218302

 

 

x

51

Tự động hoá sản xuất

218831

 

 

x

52

ĐAMH Thiết kế hệ thống CĐT

218828

 

 

x

53

ĐAMH Tự động hoá sản xuất

218827

 

 

x

54

Robot công nghiệp

218833

 

 

x

55

Kỹ thuật giao tiếp với máy tính

218819

 

 

x

56

TT điều khiển hệ thống

218802

 

 

x

57

Kỹ thuật điều khiển tự động

218801

 

 

x

 

IV.              NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

  IV.1  Hướng nghiên cứu 

 IV.2. Các đề tài đã thực hiện

 - Cấp sở: 5 đề tài/năm.

- Cấp ĐHQG: 2 đề tài/năm 

V.               THÔNG TIN TRANG THIẾT BỊ:

 

1.      Mitsubishi PLC Demo Kit

Người quản lý:

Phạm Công Bằng


Mô tả thiết bị:

Thiết bị thực hành PLC Mitsubishi

Thông số kỹ thuật:

-          60 I/O

-          DI / DO

-          Xử lý được số BCD

Phục vụ cho các môn học:

-          218032

-          218002


 

2.      AB Micrologix 1000

Người quản lý:

Nguyễn Minh Tuấn


Mô tả thiết bị:

Thiết bị thực hành PLC ABB

Thông số kỹ thuật:

-          16 I/O

-          DI / DO

Phục vụ cho các môn học:

-          218032

-          218002

3.      Explorer 16 development board

Người quản lý:

Võ Tường Quân


Mô tả thiết bị:

Kít thí nghiệm vi điều khiển

Thông số kỹ thuật:

-          Microchip

Phục vụ cho các môn học:

-          218026

-          218002

4.      Picdem 2 plus

Người quản lý:

Võ Tường Quân


Mô tả thiết bị:

Kít thí nghiệm vi điều khiển

Thông số kỹ thuật:

-          Microchip

Phục vụ cho các môn học:

-          218026

-          218002

5.      Picdem mechatronics

Người quản lý:

Võ Tường Quân


Mô tả thiết bị:

Kít thí nghiệm vi điều khiển

Thông số kỹ thuật:

-          Microchip

Phục vụ cho các môn học:

-          218026

-          218002

 

6.      Mobilerobots p3-AT

Người quản lý:

Nguyễn Duy Anh


Mô tả thiết bị:

Thiết bị robot di động

Thông số kỹ thuật:

-          Cảm biến siêu âm

-          Cảm biến laser

-          Cảm biến hình ảnh

Phục vụ cho các môn học:

-          207703

-          202702

7.      Mô Hình thí nghiệm Trang Bị Điện

Người quản lý:

Lê Ngọc Bích


Mô tả thiết bị:

Thiết bị TH/TN các khí cụ điện cơ bản liên quan đến động cơ

Thông số kỹ thuật:

-          Đảo chiều động cơ

-          Khởi động động cơ

Phục vụ cho các môn học:

-          218024

-          218025

8.      Technology station Magazine

Người quản lý:

Lê Ngọc Bích


Mô tả thiết bị:

Thiết bị thực hành PLC Siemens

Thông số kỹ thuật:

-          Thiết bị SL

Phục vụ cho các môn học:

-          218032

-          218002

-          218031

9.      Technology station Storing in 3 tubes

Người quản lý:

Lê Ngọc Bích


Mô tả thiết bị:

Thiết bị thực hành PLC Siemens

Thông số kỹ thuật:

-          Thiết bị SL

Phục vụ cho các môn học:

-          218032

-          218002

-          218031

10.  Technology station Swivel gripper

Người quản lý:

Lê Ngọc Bích


Mô tả thiết bị:

Thiết bị thực hành PLC Siemens

Thông số kỹ thuật:

-          Thiết bị SL

Phục vụ cho các môn học:

-          218032

-          218002

-          218031

11.  Technology station Lifting device with measuring analog

Người quản lý:

Lê Ngọc Bích


Mô tả thiết bị:

Thiết bị thực hành PLC Siemens

Thông số kỹ thuật:

-          Thiết bị SL

Phục vụ cho các môn học:

-          218032

-          218002

-          218031

12.  Technology station Storage and retrieval system with 12 deposits

Người quản lý:

Lê Ngọc Bích


Mô tả thiết bị:

Thiết bị thực hành PLC Siemens

Thông số kỹ thuật:

-          Thiết bị SL

Phục vụ cho các môn học:

-          218032

-          218002

-          218031


 

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn