Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

PTN Đo lường
 I. GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐO LƯỜNG 

1. Nhiệm vụ PTN Đo lường:

 

- Phục vụ công tác hướng dẫn sinh viên Đại học và sau Đại học các môn học:

            +Kỹ thuật đo lường

            +Kỹ thuật cảm biến

            +Kiểm tra không phá hủy

- Phục vụ công tác nghiên cứu của nghiên cứu sinh, cán bộ trong và ngoài trường.

- Mở những khóa học ngắn hạn về các lĩnh vực Đo lường, Quản lí chất lượng, Quản lí bảo trì, Hệ thống tiêu chuẩn ISO

 

2.      Công tác chuyên môn:

 

Với đội ngũ cán bộ chuyên về Đo lường, chất lượng, tiêu chuẩn… phòng thí nghiệm có khả năng:

            + Đánh giá dụng cụ đo và thí nghiệm.

            +  Đào tạo, tư vấn về các lĩnh vực Đo lường, Tiêu chuẩn, Quản lý chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn và đo lường công nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao)

            + Kiểm tra hình học, tái tạo mô hình CAD các sản phẩm bằng các thiết bị đo chuyên dụng.

            + Hướng dẫn công tác vận hành, bảo trì các thiết bị đo.

            + Thiết kế chế tạo các hệ thống đo lường tự động điều khiển trong công nghiệp

 

  II. NHÂN SỰ  

1.     Nhân sự cơ hữu :

 

Hình chân dung

Họ tên

Học hàm/Học vị

Trách nhiệm

Liên lạc (email, Điện thoại)

Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu


Võ Tường Quân

Tiến sĩ

Trưởng Phòng TN

 

Email : vtquan@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0933327078

 

 

 

Chuyên môn: Cơ Điện Tử

Định hướng nghiên cứu:

-  Robot phỏng sinh học.

-   Robot công nghiệp.

- Cơ điện tử y sinh.

- Hệ thống tự động hóa sản xuất.

 


Trần Quang Phước

Kỹ sư

KTV

 

Email : tqphuoc@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0908738113

 

 

Chuyên môn :

-  Bảo dưỡng công nghiệp

-  Kỹ Thuật Chế tạo

Định hướng nghiên cứu:

-  Cơ khí - tự động hoá

-Robot công nghiệp

 

 


Nguyễn Minh Dương

Kỹ sư

Cán bộ PTN

 

Email:duongnguyen842@yahoo.com

Điện thoại: 0984.044.842

 

 Chuyên môn :

-Kỹ thuật chế tạo.

-  Tự động hóa công nghiệp.

-Dung sai kỹ thuật đo.

Định hướng nghiên cứu:

-Cơ khí - tự động hoá

-  Robot công nghiệp

 

2.     Nhân sự  thỉnh giảng

Hình chân dung

Họ tên

Học hàm/Học vị

Trách nhiệm

Liên lạc (email, Điện thoại)

Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

III.           ĐÀO TẠO 

• Hệ cao học

-         Định hướng phát triển một số bài thực hành cho một số môn học thuộc chương trình đào tạo cao học của ngành Cơ Điện Tử và Chế Tạo Máy.

• Hệ đại học chính qui:

-         ­Giảng dạy thí nghiệm môn học “Dung sai đo lường”.

• Hệ đại học không chính qui 

-         ­Giảng dạy thí nghiệm môn học “Dung sai đo lường”.

 Các môn học do bộ môn quản lý và tham gia giảng dạy: 

 

 STT

Tên môn học 

Mã MH

Cao học

Đại học 

CQ

TC

TX

1

Thí nghiệm dung sai đo lường

 

 

x

x

x

 IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 IV.1  Hướng nghiên cứu 

 IV.2. Các đề tài đã thực hiện

 - Cấp Nhà nước : ………….  - Cấp Thành phố: ……………..  - Cấp Bộ : 01  - Cấp Trường : 02

IV.3. Bài báo – Hội nghị

Danh sách các đề tài:

TT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Cấp quản lý

Kinh phí duyệt (Triệu đồng)

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ngày nghiệm thu

Xếp loại

Gia hạn

Ghi chú

1

T-CK-2012-02

Nghiên cứu phân tích động lực học và phương pháp tối ưu hóa vận tốc di chuyển của robot cá 3 khớp dạng carangiform

TS. Võ Tường Quân

Trường

30

01/2012

01/2013

02/2013

Tốt

 

 

2

T-CK-2013-04

Nghiên cứu phân tích động lực học và thiết kế chế tạo mô hình robot rắn

TS. Võ Tường Quân

Trường

30

05/2013

05/2014

 

 

 

Đang thực hiện

3

B2013-20-01

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và điều khiển Robot cá dạng Carangiform 3 khớp hoạt động trong môi trường nước ngọt

TS. Võ Tường Quân

Trọng điểm ĐHQG

350

06/2013

06/2015

 

 

 

Đang thực hiện

V.3. Bài báo – Hội nghị

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH
TT

Năm

Thông tin tạp chí

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tác giả chính
(corresponding or first author)

Tác giả thuộc VNU

Bài báo là sản phẩm của đề tài/ dự án*
(ghi mã số đề tài/dự án cấp ĐHQG)

Thuộc lĩnh vực

Điểm IF

Tạp chí có

Link bài báo (nếu có)

Tên tạp chí

Vol, No, pp

ISSN

ISBN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

I. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI-Expanded (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D)

1

 2012

Robotica 

Journal

Vol. 30, pp. 257-278

 Smooth Gait Optimization of a Fish Robot Using The Genetic-Hill Climbing Algorithm

 Tuong Quan Vo, Hyoung Seok Kim, Byung Ryong Lee

 Tuong Quan Vo

 Tuong Quan Vo

 

 

 0.88

 0263-5747

 

 

2

 2009

 Journal of Bionic Engineering

Vol. 6, pp. 415-429 

Propulsive Velocity Optimization of 3-Joint Fish Robot Using Genetic-Hill Climbing Algorithm 

 Tuong Quan Vo, Hyoung Seok Kim, Byung Ryong Lee

 Tuong Quan Vo

 Tuong Quan Vo

 

 

1.144 

 1672-6529

 

 

III. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SSCI (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J )

 

1

2013 

 Springer, Lecture Notes in Electrical Engineering

Vol 282, pp.545 - 554

A Study On Controllers Design Based On Centroid Displacements For Depth Motion Of A 3-Joint Carangiform Fish Robot

 Khac Anh Hoang, Tuong Quan Vo

 Tuong Quan Vo

 Tuong Quan Vo

B2013-20-01

 

1.539 

 

 978-3-642-41967-6

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Bài báo trên tạp chí Quốc tế NGOÀI ISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 2009

KSME Journal 

Vol. 33, Number 10, pp. 1029-1037 

A Study on Optimization of Motion Parameters and Dynamic Analysis for 3-DOF Fish Robot 

Kim Hyoung Seok, Tuong Quan Vo and Byung Ryong Lee 

 Byung Ryong Lee

 Tuong Quan Vo

 

 

 

 2250-2459

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Bài báo trên tạp chí Trong nước (ghi rõ ISSN)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TOÀN VĂN TRÊN KỶ YẾU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

 


 

TT

Năm

Thông tin Hội nghị

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tác giả thuộc VNU

Bài báo là sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số đề tài/dự án)

Thuộc lĩnh vực

 

Tên Hội nghị

Thời gian, nơi tổ chức

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

I. Hội nghị Quốc tế

 

1

 2013

The International Conference On Advanced Engineering – Theory And Application 

11–13, December,

HCMC, Viet Nam

 A Study On Controllers Design Based On Centroid Displacements For Depth Motion Of A 3-Joint Carangiform Fish Robot

Khac Anh Hoang, Tuong Quan Vo

Tuong Quan Vo

B2013-20-01

Robotics

 

2

 2013

International Conferecne on Control, Automation & Information Sciences

 25-28, November,

2013, Nha Trang, Viet Nam

 A Study on Fuzzy Based Controllers Design for Depth Control of a 3-Joint Carangiform Fish Robot

Khac Anh Hoang, Tuong Quan Vo

Tuong Quan Vo

B2013-20-01

Robotics

 

 

2010

The 11st Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference

Melaka Malaysia, 7 – 10 December 2010.

Turning Motion Control of a 3-Joint Carangiform Fish Robot Using Sliding Mode and Fuzzy Sliding Controllers

Tuong Quan Vo and Tan Tien Nguyen, Thien Phuc Tran, Byung Ryong Lee

Tuong Quan Vo and Tan Tien Nguyen, Thien Phuc Tran

 

Robotics

 

 

2010

The 11st Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference

Melaka Malaysia, 7 – 10 December 2010.

Control of The Automatic System for Ship Welding Applying FSW (Friction Stir Welding)

Tuong Quan Vo and The Thao Doan, Thien Phuc Tran

Tuong Quan Vo and The Thao Doan, Thien Phuc Tran

 

Robotics

 

 

2010

The 11st Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference

Melaka Malaysia, 7 – 10 December 2010.

Finite Element Predictions of Residual Stresses and Distortions in T Joint Fillet Welds

The Thao Doan and Thien Phuc Tran, Tuong Quan Vo, ILL Soo Kim

The Thao Doan and Thien Phuc Tran, Tuong Quan Vo

 

Robotics

 

 

2010

International Conference on Control Automation and Systems

October 27 – 30, 2010 in KINTEX, Gyeonggi-do, Korea.

A Study on Turning Motion of a 3-Joint Fish Robot Using Sliding Mode Based Controllers

Tuong Quan Vo, Hyoung Seok Kim, Byung Ryong Lee

Tuong Quan Vo

 

Robotics

 

 

2009

ICROS – SCIE International Joint Conference

August 18 – 21, 2009, Fukuoka International Congress Center, Japan

A Study on Optimization of Fish Robot Maximum Velocity Using The Combination of Genetic – Hill Climbing Algorithm

Tuong Quan Vo, Hyoung Seok Kim, Hyo Seung Cho, Doan Nuoi Dang, Byung Ryong Lee

Tuong Quan Vo

 

Robotics

 

 

2008

International Conference on Control, Automation and System

October 14 – 17, 2008 in COEX, Seoul, Korea.

Parameter Optimization of Fish Robot’s Smooth Gaiting Using Hill Climbing – Genetic Algorithm

Tuong Quan Vo, Hyoung Seok Kim, Byung Ryong Lee

Tuong Quan Vo

 

Robotics

 

 

2008

10th International Conference on Control, Automation, Robotics & Vision

17 – 20 December 2008, Hanoi, VietNam.

Optimizing Maximum Velocity of Fish Robot Using Hill Climbing Algorithm and Genetic Algorithm

Tuong Quan Vo, Byung Ryong Lee, Hyoung Seok Kim and Hyo Seung Cho

Tuong Quan Vo

 

Robotics

 

 

2008

International Conference on Smart Manufacturing Application

April 9 – 11, 2008 in KINTEX, Gyeonggi-do, Korea.

A Study on Optimization of Fish Robot Velocity Using Genetic Algorithm

Hyoung-Seok Kim, Byung-Ryong Lee, Tuong-Quan Vo and Quoc-Bao Truong

Tuong Quan Vo

 

Robotics

 

 

2007

The 11th International Conference on Mechatronics Technology

November 5 – 9, Ulsan, Korea

A Study on 3-Joint Fishlike Propulsion Mechanism

HyoungSeok Kim, ByungRyong Lee, Tuong Quan Vo and JeongHwa Choi

Tuong Quan Vo

 

Robotics

 

II. Hội nghị trong nước

 

1

 2013

Hội Nghị Toàn Quốc Lần Thứ 2 về Điều Khiển và Tự Động Hóa

22-23/11/2013, Đà Nẵng  

A Study on Controllers Design for Depth Motion of a 3-Joint

Carangiform Fish Robot

Khac Anh Hoang, Tuong Quan Vo

 Tuong Quan Vo

 B2013-20-01

Robotics

 

2

 2013

Hội Nghị Toàn Quốc Lần Thứ 2 về Điều Khiển và Tự Động Hóa

22-23/11/2013, Đà Nẵng  

 A Study on Image Processing to Control Moving Directions of a 3-Joint Carangiform Fish Robot

 Quoc Phuong Hoang, Tuong Quan Vo

 Tuong Quan Vo

 B2013-20-01

Robotics

 

3

2013

Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Lần Thứ 13, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

10-11/10/2013,

HCMC, Viet Nam

A Study on Depth Control of a 3-Joint Carangiform Fish Robot

 

Hoang Hiep Ly, Phu Duc Huynh, Thanh Lap Dang, Thanh Phat Vo, Tuong Quan Vo

 

Tuong Quan Vo

B2013-20-01

Robotics

 

4

2013

Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Lần Thứ 13, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

10-11/10/2013,

HCMC, Viet Nam

An Application of Genetic Algorithm to Optimize The Linkage System and Consumed Power of a 3–Joint Carangiform Fish Robot

 

Phu Duc Huynh, Hoang Hiep Ly, Thanh Lap Dang, Thanh Phat Vo, Tuong Quan Vo

 

Tuong Quan Vo

B2013-20-01

Robotics

 

5

2013

Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Lần Thứ 13, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

10-11/10/2013,

HCMC, Viet Nam

An Application of Image Processing to Control The Straight Motion of a 3-Joint Carangiform Fish Robot

 

 

Thanh Lap Dang, Hoang Hiep Ly, Phu Duc Huynh, Thanh Phat Vo, Quoc Phuong Hoang, Tuong Quan Vo

Tuong Quan Vo

B2013-20-01

Robotics

 

6

2013

Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Lần Thứ 13, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

10-11/10/2013,

HCMC, Viet Nam

A Study on PID  Controller Design for Moving Direction of a Snake Robot

 

Tran Thanh Cong Vu, Thuong Quan Truong, Van Giap Nguyen, Tuong Quan Vo

Van Giap Nguyen, Tuong Quan Vo

T-CK-2013-04

Robotics

 

7

2013

Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Lần Thứ 13, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

10-11/10/2013,

HCMC, Viet Nam

A Study on Dynamics Analysis, Friction Coefficient and Control Frequencies Survey of a Snake Robot

 

 

Thuong Quan Truong, Tran Thanh Cong Vu, Van Giap Nguyen, Tuong Quan Vo

Van Giap Nguyen, Tuong Quan Vo

T-CK-2013-04

Robotics

 

8

2012

Hội Nghị Toàn Quốc Lần Thứ 6 về Cơ Điện Tử

14 – 15/12/2012, Ha noi, Viet Nam.

A Study on Dynamic Analysis and Straight Velocity Optimization of 3-Joint Carangiform Fish Robot Using Genetic-Hill Climbing Algorithm

Tuong Quan Vo

Tuong Quan Vo

T-CK-2012-02

Robotics

 

9

2011

VietNam Conference on Control and Automation

25-26/11/2011, Ha Noi, Viet Nam.

A Study on PID and Fuzzy Based Controllers Design for Controlling Motion and Direction of a 5-Link Carangiform Fish Robot

Van Anh Pham and Tuong Quan Vo

Tuong Quan Vo

 

Robotics

 

V.                 QUAN HỆ HỢP TÁC

VI.              TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH 

TT

Tên sách

Tên nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tên tác giả

Tên đồng tác giả (nếu có)

Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số)

Bút danh (nếu có)

Ngoài nước

Trong nước

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII.        THÔNG TIN TRANG THIẾT BỊ :

STT

TÊN THIẾT BỊ

MÔ TẢ THIẾT BỊ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1

MÁY CMM (COORDINATE MEASURING MACHINE)


Khả năng: Đo kích thướt ( đo trục, lỗ, biên dạng ) xác định sai số vị trí, scan các bề mặt phức tạp đặc biệt là các bề mặt khuôn mẫu và chuyển dữ liệu vào các phần mềm CAD/CAM/CNC như Cimatron, Pro/E, CAD...

+ Phương pháp đo: Tiếp xúc

+ Phạm vi đo: 500 x 400 x 400 (mm)

+ Độ chính xác: 5/10.000 mm

 

2

MÁY ĐO PROFILE PROJECTOR

Máy chiếu biên dạng quang học: là một trong những máy đo biên dạng đường profile của chi tiết gia công chính xác nhất.

Máy chiếu biên dạng quang học của hãng Mitutoyo dễ dàng sử dụng và vận hành đối với sinh viên.

Với phương pháp chiếu thẳng đứng và chiếu ngang chi tiết gia công sẽ dễ dàng quan sát, đo kích thướt của chi tiết.

. Người dùng có thể điều chỉnh hình ảnh quan sát chi tiết trên màn hình của máy chiếu biên dạng quang học một cách dễ dàng và nhanh chóng.

+ độ chích xác 1/100mm

+ Độ phóng đại: 10x, 20x, 50x, 100x….


 

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn