Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Ban giảng dạy thực hành

BAN GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

I.  GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN, PTN

Ban Giảng dạy thực hành tọa lạc trong nhà C1 là một đơn vị tương đương một Bộ môn thuộc khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Do yêu cầu của các môn học thực tập Cơ khí, năm 1985 một bộ phận của Bộ môn Chế tạo máy tách ra kết hợp với các xưởng liên quan thành lập nên Ban Giảng dạy thực hành. Hiện nay Ban Giảng dạy thực hành gồm có:
- Một Ban cơ hữu ( Ban Giảng dạy thực hành) có 12 Cán bộ giảng dạy + 01 Nhân viên
- Xưởng Cơ khí C1: Phục vụ công tác thiết bị cho các phần thực hành. Gồm các phân xưởng:

            + Phân xưởng cắt gọt: Thực hành những phần: Nguội, Tiện, Phay, Bào.

            + Phân xưởng Gia công áp lực: Thực hành gia công áp lực.

            + Phân xưởng Hàn: Thực hành Hàn.

            + Phân xưởng Đúc: Thực hành Đúc.
- Phòng thí nghiệm Cad/Cam – CNC – Khoa Cơ khí: Thực hành Kỹ thuật CNC 

Ban Giảng Dạy thực hành là một đơn vị không quản lý ngành đào tạo, chỉ phụ trách các môn học ghép do nhiều đơn vị cùng thực hiện, phục vụ cho các chương trình đào có môn học Thực tập cơ khí.

+ Website:  http://thuchanhcokhibk.synthasite.com/ 

                       http://bangdth.zohosites.com/

+ E-mail: bgdthuchanh@hcmut.edu.vn

II.                NHÂN SỰ

1.     Nhân sự cơ hữu

 

Hình chân dung

Họ tên

Học hàm/Học vị

Trách nhiệm

Liên lạc (email, Điện thoại)

Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu


Dư văn Rê

Giảng viên- Kỹ sư

Trưởng Ban GDTH 

duvanre@hcmut.edu.vn

Website: http://thayre.yolasite.com

+ Công nghệ Chế tạo máy.

+ Thủy lực ứng dụng.

+ Thiết bị may – Đồ gá Cử gá.


 

Huỳnh Quang Thành

Giảng viên- Kỹ sư

 

Huynhquangthanh@hcmut.edu.vn

+ Công nghệ Chế tạo máy.


 

Trần Ngọc Hải

Giảng viên- Kỹ sư

 

tranngochai@.hcmut.edu.vn

+ Công nghệ Chế tạo máy.


 

Văn Ngọc Hiệp

Kt.viên-

Kỹ sư

 

Vanngochiep@hcmut.edu.vn

+ Công nghệ Chế tạo máy.

Lâm Đào Anh Vũ

Kt.viên-

Kỹ sư

Trưởng xưởng cắt gọt Tổ trưởng Công Đoàn 

lamdaoanhvu@hcmut.edu.vn

+ Công nghệ Chế tạo máy.


 

Huỳnh Cảnh Thành

Kt.viên-

Kỹ sư

Thông tin truyền thông 

huynhcanhthanh@hcmut.edu.vn

+ Điện – điện tử.


 

Hồ văn Thân

Kt.viên-

Kỹ sư 

Vật tư – Dụng cụ 

hovanthan@hcmut.edu.vn

+ Công nghệ Chế tạo máy.

Nguyễn Hữu Cương

Kỹ sư

 

 

+ Công nghệ Chế tạo máy.


Phạm Trọng Nhân

Cử nhân -

Kt.Viên

Trưởng phân xưởng Hàn 

ptnhan@hcmut.edu.vn

+ Kỹ thuật Hàn.


Đặng Thành Luân

 Kỹ sư.

Trưởng phân xưởng Đúc 

 thanhluan_ict@yahoo.com

+ Kỹ thuật gia công áp lực.


Lâm Gia Huấn 

Kt.Viên- Cử nhân

 

huanlamgia@gmail.com

 


Đỗ Huỳnh Nhật

Kỹ sư.

Phó Ban GDTH 

 nhat04299@gmail.com

 


Nguyễn văn Minh

 

Nhân viên bảo trì 

 nguyenvanminh@hcmut.edu.vn

 

 
III.    ĐÀO TẠO 

Bộ môn đang đảm trách giảng dạy những môn học thực hành cơ khí cho các chương trình đào tạo ở các Khoa: Khoa Cơ khí, Khoa Kỹ thuật Giao Thông, Khoa Khoa Học Ứng dụng, Khoa Kỹ Thuật Môi trường.

Hệ đại học chính quy 
• Hệ đại học tại chức 
• Hệ cao đẳng

Các môn học do bộ môn quản lý và tham gia giảng dạy: 

Các môn học thực hành đang giảng dạy:
+ Thực tập cơ khí đại cương
Cho các ngành học Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật giao thông, Khoa học ứng dụng, Khoa Kỹ thuật Môi trường. 
+ Thực tập Kỹ thuật.
Cho ngành học Kỹ thuật chế tạo.
 

 STT

Tên môn học 

Mã MH

Cao học

Đại học 

CQ

TC

1

Thực tập Cơ khí Đại cương 1

211008

 

X

 

2

Thực tập Cơ khí Đại cương 1

211808

 

 

X

3

Thực tập Cơ khí Đại cương 2

211009

 

X

 

4

Thực tập Cơ khí Đại cương 2

211809

 

 

X

5

Thực tập Cơ khí Đại cương

206110

 

X

 

6

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

200064

 

X

 

7

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

200864

 

 

X

8

Thực tập Công nhân

 

 

X

 

 

 
 IV.  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

  IV.1  Hướng nghiên cứu 

 IV.2. Các đề tài đã thực hiện

 - Cấp Nhà nước : ………….  - Cấp Thành phố: …01……..  - Cấp Bộ : ………………….  - Cấp Trường : 

Danh sách các đề tài:

 

TT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Cấp quản lý

Kinh phí duyệt (Triệu đồng)

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ngày nghiệm thu

Xếp loại

Gia hạn

Ghi chú

01

 

Tự động hóa máy dệt kim đan ngang phẳng.

Huỳnh văn Trí – Dư văn Rê

Thành phố

50

 

 

2002

Khá

 

 

 IV.3. Bài báo – Hội nghị  

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TOÀN VĂN TRÊN KỶ YẾU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Năm

Thông tin Hội nghị

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tác giả thuộc VNU

Bài báo là sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số đề tài/dự án)

Thuộc lĩnh vực

 

Tên Hội nghị

Thời gian, nơi tổ chức

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

II. Hội nghị trong nước

 

1

2002

Hội nghị khoa học Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM lần thứ 8

25-26/4/2002

Cơ cấu thủy lực phỏng sinh học

Dư văn Rê

Dư văn Rê

Nghiên cứu tự do

Cơ sinh

(Biomechanics)

 

 V.     TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH  

TT

Tên sách

Tên nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tên tác giả

Tên đồng tác giả (nếu có)

Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số)

Bút danh (nếu có)

Ngoài nước

Trong nước

1

Tài liệu Kỹ thuật học thực tập Cơ khí đại cương

 

NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2008

Dư văn Rê

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn