Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Các biểu mẫu (24/10/2010)
HỌC VỤ

          Mẫu đơn xác nhận ngành Dệt-May (Miễn giảm học phí)

          Mẫu đơn xác nhận ngành  KTCT-CDT-HTCN-CXN-NH (Miễn giảm học phí)

          

QUY TRÌNH ISO
A. QUY TRÌNH ISO ÁP DỤNG CHO KHOA 


Công văn liên quan đến đào tạo truy cập website: www.cokhi.hcmut.edu.vn

B. QUY TRÌNH CỦA TRƯỜNG

Tài liệu tham khảo Sổ tay chất lượng 


Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn