Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

TUYỂN SINH 2016 (25/02/2016)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2016

1.     KHOA CƠ KHÍ

Là một trong những Khoa lớn nhất và lâu đời nhất của Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM, được thành lập từ năm 1957, đi đầu trong công tác đào tạo và nghiên cứu cơ khí ở Phía Nam, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực cơ khí để đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, hội nhập vào môi trường làm việc toàn cầu cũng như tiến hành nghiên cứu đổi mới công nghệ áp dụng vào sản xuất. 

2.     NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO


3.      CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO


Mã ngành 
QSB

Nhóm ngành/Ngành

Chỉ tiêu
2016

(dự kiến)

Tổ hợp
môn thi

Điểm chuẩn
2015

Chuyên ngành

109

Nhóm ngành cơ khí-cơ điện tử

410

A00, A01

24.5

 

 

Kỹ thuật cơ - điện tử

 

 

 

Cơ điện tử

 

Kỹ thuật cơ khí

 

 

 

KT máy xây dựng và nâng chuyển; KT chế tạo; KT thiết kế

 

Kỹ thuật nhiệt

 

 

 

Kỹ thuật nhiệt lạnh

112

Nhóm ngành dệt-may

70

A00, A01

22.5

 

 

Kỹ thuật dệt

 

 

 

Kỹ thuật dệt; Kỹ thuật hóa dệt

 

Công nghệ may

 

 

 

Công nghệ may; Công nghệ thiết kế thời trang

127

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

80

A00, A01

23

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; KT và quản trị logistics

209

Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao)

45

A00, A01

18.75

 

210

Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao)

45

A00, A01

22.5

 

310

Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình Quốc tế)

45

A00, A01

 

 

----------------------------------------

TỔ HỢP MÔN THI

A00

Toán - Lý - Hóa

A01

Toán - Lý - Anh


4.     MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

v  Ngành Kỹ thuật Cơ khí

·        Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

·        Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: các quá trình vật lý của kỹ thuật cơ khí, hệ thống sản xuất và bảo trì, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo trong các hệ thống sản xuất công nghiệp.

·        Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

·        Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

v  Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

·     Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

·     Nắm vững kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

·     Nắm vững các kiến thức cơ sở và chuyên ngành của lĩnh vực cơ điện tử; có trải nghiệm thực tế nhằm vận dụng hiệu quả và từ đó phát huy tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu.

·      Phát triển các kỹ năng về tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và giao tiếp; có tinh thần làm việc tập thể và thái độ chuyên nghiệp, chuẩn bị khả năng làm việc trong môi trường hiện đại và hội nhập.

v  Ngành Kỹ thuật Nhiệt

·        Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

·        Có các kiến thức cơ sở về kỹ thuật và ngành cần thiết để có đủ năng lực tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến các quá trình phân tích, đánh giá, thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo trì, khắc phục sự cố, nghiên cứu, phát triển sản phẩm trong các hệ thống nhiệt lạnh.

·        Có các kỹ năng cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường công việc liên ngành, đa văn hóa.

·        Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

v  Ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

·        Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

·        Có kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành cần thiết về tối ưu hóa, quản lý hệ thống sản xuất và dịch vụ, kinh tế, và kỹ thuật – kiến thức tổng quan các ngành khác như cơ khí, điện, và vận tải – nhằm phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai và vận hành hiệu quả hệ thống sản xuất và dịch vụ.

·        Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, phẩm chất, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt, năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành trong tương tác bối cảnh doanh nghiệp và xã hội nhằm tạo tiền đề cho việc phối hợp các ngành khác để giải quyết các vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực cũng như nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao.

·        Có hiểu biết về kinh tế, chính trị và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để phục vụ sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

v  Ngành Kỹ thuật Dệt

·        Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

·        Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: các quá trình gia công chế biến từ xơ dệt đến vải hoàn tất và các sản phẩm dệt kỹ thuật, hệ thống sản xuất và bảo trì, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế và sản xuất trong các hệ thống sản xuất công nghiệp dệt, có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật sợi dệt nhuộm bằng kiến thức chuyên môn và các công cụ tin học hiện đại.

·        Có kỹ năng cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa và môi trường quốc tế.

·        Có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành đủ để trao đổi và làm việc chuyên môn

·        Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

v  Ngành Công nghệ May

·     Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

·     Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: nắm rõ các bước trong quy trình sản xuất sản phẩm may công nghiệp, các nguyên lý thiết kế thời trang cũng như việc ứng dụng các kỹ thuật thiết kế trong sản phẩm may công nghiệp, nắm rõ quy trình tổ chức sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm may công nghiệp v. v.

·     Có kỹ năng cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa và môi trường quốc tế.

·     Có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành đủ để trao đổi và làm việc chuyên môn.

·     Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

Để được giao lưu, đặt câu hỏi và tư vấn tuyển sinh trực tuyến, xin mời vào địa chỉ:

https://www.facebook.com/groups/tuvantuyensinh2016/CÁC TIN KHÁC

٠ TUYỂN SINH 2016 - NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ (25/02/2016)
٠ TUYỂN SINH 2016 - NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (25/02/2016)
٠ TUYỂN SINH 2016 - NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT (25/02/2016)
٠ TUYỂN SINH 2016 - NGÀNH KỸ THUẬT DỆT (25/02/2016)
٠ TUYỂN SINH 2016 - NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY (25/02/2016)
٠ TUYỂN SINH 2016 - NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP (25/02/2016)
٠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2015 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO (10/08/2015)
٠ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2015 (29/07/2015)
٠ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY (27/05/2014)
٠ Giới thiệu BM Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (19/05/2014)

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn