Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Ban chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ

STT

Thời gian

Trưởng khoa

Phó khoa

1

4-11/1975

TS. Huỳnh Văn Hoàng

TS. Lê Ngọc Quý; TS. Nguyễn Thiện Tống

2

11/1975 - 1977

TS. Trần Hồng Quân

TS. Nguyễn Thiện Tống; TS. Lê Ngọc Quý

3

1977 - 1978

TS. Nguyễn Ngọc Cẩn

 KS. Hoàng Đình Tín; TS. Lê Ngọc Quý,

TS. Trần Hoàng Sơn; TS. Lê Minh Ngọc

4

1978 - 1979

KS. Lê Thanh Sính

TS. Lê Ngọc Quý; TS. Lê Minh Ngọc

TS. Trần Hoàng Sơn

5

1979 - 1980

TS. Bùi Song Cầu

TS. Lê Ngọc Quý; TS. Trần Hoàng Sơn

6

1981 - 1986

TS. Phạm Phố

TS. Lê Ngọc Quý; TS. Trần Hoàng Sơn;

TS. Lê Minh Ngọc

7

1987 – 1993

TS. Hồ Đắc Thọ

TS. Lê Minh Ngọc; TS. Lương Hồng Đức;

TS. Trần Hoàng Sơn

8

1993 - 1998

TS. Nguyễn Tuấn Kiệt

TS. Lê Minh Ngọc; TS. Đặng Văn Nghìn

TS. Phạm Ngọc Tuấn; KS. Phan Anh Vũ.

9

1998 – 2007

TS. Đặng Văn Nghìn

TS. Phạm Ngọc Tuấn; Ths. Văn Thị Bông;

TS. Lê Hoài Quốc; TS. Nguyễn Thanh Nam; Ths. Nguyễn Như Phong;

TS. Trần Thiên Phúc

10

2007 -2012

TS. Trần Thiên Phúc

PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc

TS. Từ Diệp Công Thành

TS. Bùi Trọng Hiếu

TS. Trương Quốc Thanh

PGS. TS. Nguyễn Tấn Tiến

 11 2012 - hiện nay   PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc  TS. Phạm Công Bằng
 
TS. Đỗ Ngọc Hiền

ThS. Trần Đại Nguyên 


 

 
Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn