Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Kỹ thuật chế tạo - 2008

Tên chương trình: KỸ SƯ CƠ KHÍ - KỸ THUẬT CHẾ TẠO 

Trình độ đào tạo:  Đại học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering)

Chuyên ngành: Kỹ thuật Chế tạo

Tiếng Anh: Manufacturing engineering

Loại hình đào tạo: Chính quy, Không chính quy (Trường và Địa phương)

Mã ngành đào tao: 52520103

(Ban hành theo quyết định số 406/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 16/4/2009 của Hiệu trưởng).

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

   Đào tạo kỹ sư cơ khí  chuyên ngành kỹ thuật chế tạo có năng lực giải quyết những vấn đề liên quan đến  thiết kế  và công nghệ chế tạo trong các hệ thống sản xuất công nghiệp, có khả năng thích nghi và áp dụng các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 156 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Hình thức đào tạo chính quy toàn thời gian, học tại trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM. Chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Việt.

SV phải hoàn tất mọi tín chỉ môn học quy định trong chương trình đào tạo và làm luận văn cuối khóa để được công nhận tốt nghiệp.

6. THANG ĐIỂM:

Thực hiện theo điều 10 Thang điểm đánh giá của Qui chế học vụ hệ đại học chính quy theo học chế tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 1871/QĐ-BKĐT ngày 31/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM).


7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

KHỐI KIẾN THỨC

SỐ TC

Bắt buộc

( TC)

1

Kiến thức giáo dục đại cương

57

2

Kiến thức cơ sở ngành

45

3

Kiến thức ngành và chuyên ngành

27

4

Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp

13

Tự chọn

( TC)

5

Kiến thức chuyên ngành

14

6

Kiến thức ngành thứ 2

6

Kiến thức bổ trợ tự do và nghiên cứu KH

Tổng cộng

156Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn