Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Kỹ thuật Cơ điện tử - 2008


Tên chương trình: KỸ SƯ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

Trình độ đào tạo: Đại học (Kỹ sư)

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử

Tên tiếng anh: Mechatronics Engineering

Loại hình đào tạo: Chính quy, không chính qui

Mã ngành đào tạo: 52520121

(Ban hành theo quyết định số 406/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 16/4/2009 của Hiệu trưởng).

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Cơ điện tử nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, giỏi về cơ khí, điện, điện tử, có kiến thức về công nghệ thông tin để người kỹ sư có khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành, cải tiến và bảo trì các hệ thống máy móc thiết bị cơ điện tử trong các qui trình sản xuất và chế tạo của các nhà máy và xí nghiệp, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao về cơ điện tử của đất nước.

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến như: Hàn quốc, Singapore, Mỹ, Đức..., kết hợp với những đặc thù của kinh tế xã hội Việt Nam.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

Đào tạo kỹ sư Cơ điện tử có phẩm chất đạo đức và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về kiến thức cơ sở: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở của ngành trong lĩnh vực cơ điện tử, cần thiết cho nghề nghiệp hoặc phục vụ cho việc học ở bậc cao hơn. Kiến thức được cung cấp có hệ thống, liên kết chặt chẽ, cơ bản và toàn diện nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và khả năng tư duy để tìm hiểu, nghiên cứu và tự học các kiên thức chuyên sâu của ngành cơ điện tử.

Về kiến thức chuyên ngành: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành và một phần kinh nghiệm thực tế thông qua thí nghiệm, thực tập chuyên ngành tại trường và tại các nhà máy sản xuất… tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu.

Tính chuyên nghiệp: Phát triển các kỹ năng giúp cho sinh viên có khả năng giao tiếp, tinh thần làm việc tập thể, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị khả năng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời.

Khả năng ngoại ngữ: Rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng về tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và giao tiếp.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Thời gian đào tạo toàn khóa: 4,5 năm

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC:

 Khối lượng kiến thức toàn khóa: 156 tín chỉ

 4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

 Tuyển học sinh phổ thông qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia tổ chức hàng năm

 5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Hình thức đào tạo chính quy toàn thời gian, học tại trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM. Chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Việt. Sinh viên phải hoàn tất mọi tín chỉ môn học quy định trong chương trình đào tạo và làm luận văn cuối khóa để được công nhận tốt nghiệp.

 

6. THANG ĐIỂM:

  Thực hiện theo điều 10 Thang điểm đánh giá của Qui chế học vụ hệ đại học chính quy theo học chế tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 1871/QĐ-BKĐT ngày 31/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM)

 

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 

KHỐI KIẾN THỨC

SỐ TÍN CHỈ

Bắt buộc

1

Kiến thức giáo dục đại cương

57

2

Kiến thức cơ sở ngành

45

3

Kiến thức ngành và chuyên ngành

35

4

Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp

13

Tự chọn

5

Kiến thức chuyên ngành

6

6

Kiến thức bổ trợ tự do và nghiên cứu KH

Tổng cộng

156

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn