Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Kỹ thuật Nhiệt lạnh - 2008

Tên chương trình: KỸ SƯ KỸ THUẬT NHIỆT - KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH

Trình độ đào tạo:  Đại học kỹ thuật

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT NHIỆT (thermal engineering).

Chuyên ngành: KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH

Tên tiếng Anh: HEAT AND REFRIGERATION Engineering

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Mã ngành đào tạo:52520104

(Ban hành theo quyết định số 406/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 16/4/2009 của Hiệu trưởng).

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật Nhiệt - Lạnh trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành đại cương, cơ sở và chuyên ngành Nhiệt - Lạnh và luôn được cập nhật về các lĩnh vực liên quan, có khả năng ứng dụng kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả năng được đào tạo thêm để công tác tại các trường đại học và các viện nghiên cứu chuyên ngành Nhiệt - Lạnh.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4,5 năm

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 157 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Hình thức đào tạo chính quy toàn thời gian, học tại trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM. Chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Việt.

Sinh viên phải hoàn tất mọi tín chỉ môn học quy định trong chương trình đào tạo và làm luận văn cuối khóa để được công nhận tốt nghiệp.

6. THANG ĐIỂM

Thực hiện theo điều 10 (thang điểm đánh giá) của Qui chế học vụ hệ đại học chính quy theo học chế tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 1871/QĐ-BKĐT ngày 31/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM).

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

KHỐI KIẾN THỨC

SỐ TC

Bắt buộc

(TC)

1

Kiến thức giáo dục đại cương

57

2

Kiến thức cơ sở ngành

47

3

Kiến thức ngành và chuyên ngành

34

4

Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp

13

Tự chọn

(TC)

5

Kiến thức chuyên ngành

6

6

Kiến thức ngành thứ 2

7

Kiến thức bổ trợ tự do và nghiên cứu KH

Tổng cộng

157

 

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn