Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Kỹ thuật Máy xây dựng & nâng chuyển - 2008

Tên chương trình: Kỹ sư Cơ Khí - Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển. 

Trình độ đào tạo: Đại học (Kỹ sư).

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering).

Chuyên ngành: Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển 

Tên tiếng Anh: Material handling and Construction Machinery Engineering.

Loại hình đào tạo:Chính quy tập trung.

Mã ngành đào tạo: 52520103

(Ban hành theo quyết định số 406/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 16/4/2009 của Hiệu trưởng).

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo kỹ sư cơ khí chuyên ngành máy xây dựng và nâng chuyển nhằm nắm vững chuyên môn của ngành học về các nghiệp vụ quản lý, tổ chức, khai thác các thiết bị và máy xây dựng. Nắm vững các nguyên lý cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động tính năng kỹ thuật của các thiết bị và máy xây dựng, để có thể khai thác, sửa chữa, thiết kế mới và thiết kế cải tiến theo các yêu cầu trong thực tế sản xuất.

Nắm được xu hướng phát triển và tiến bộ khoa học kỹ thuật của chuyên ngành để có khả năng nghiên cứu sâu, giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật trong ngành, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước, theo kịp sự tiến bộ không ngừng của tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới.

 Khi tốt nghiệp, người kỹ sư ngành Máy xây dựng và nâng chuyển có thể công tác tại các cơ quản quản lý, cơ quan nghiên cứu thiết kế qui hoạch, các cơ sở đào tạo, các cơ quan giám sát và kiểm tra, các cơ quan đăng kiểm, kiểm định, các Sở, các phòng khoa học công nghệ, phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch điều độ, khai thác, tổ chức và điều hành sản xuất.....

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: Thời gian đào tạo toàn khóa: 4,5 năm

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC: Khối lượng kiến thức toàn khóa: 157 tín chỉ.

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

+ Quy trình đào tạo: Học lý thuyết các môn học cơ bản, cơ sở chuyên ngành ® Các đồ án môn học ® Thực tập công nhân; thực tập kỹ thuật; thuật tập tốt nghiệp ® Luận văn tốt nghiệp.

+ Điều kiện tốt nghiệp: hoàn thành 157 tín chỉ trong thời gian qui định của nhà trường.

 Hình thức đào tạo chính quy toàn thời gian, học tại trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM. Chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Việt. Sinh viên phải hoàn tất mọi tín chỉ môn học quy định trong chương trình đào tạo và làm luận văn cuối khóa để được công nhận tốt nghiệp.

6. THANG ĐIỂM 

 Thực hiện theo điều 10 Thang điểm đánh giá của Qui chế học vụ hệ đại học chính quy theo học chế tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 1871/QĐ-BKĐT ngày 31/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM).

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

KHỐI KIẾN THỨC

 

SỐ TC

Bắt buộc

( BB)

1

Kiến thức giáo dục đại cương

57

2

Kiến thức cơ sở ngành

51

3

Kiến thức ngành và chuyên ngành

26

4

Thực tập tốt nghiệp và Luận văn tốt nghiệp

13

Tự chọn (TC)

5

Kiến thức chuyên ngành

10

Tổng cộng

157

 

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn