Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Kỹ thuật Dệt may - 2008

Tên chương trình:  KỸ SƯ KỸ THUẬT DỆT MAY

Tiếng Anh: Textile Engineering 

Trình độ đào tạo:  Đại học (Kỹ sư)

Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Dệt May 

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

Mã ngành đào tạo:  52540221

(Ban hành theo quyết định số 406/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 16/4/2009 của Hiệu trưởng).

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật dệt-may nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở vững vàng, có khả năng giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật, có khả năng phát triển nghiên cứu về chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của đất nước.

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng chương trình khung các chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến như: Hàn quốc, Nga, Đức, Anh, Pháp….

Các mục tiêu cụ thể như sau:

Kiến thức chiều sâu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản chuyên ngành trong lĩnh vực sợi-dệt-nhuộm-may, cần thiết cho nghề nghiệp hoặc phục vụ cho việc học ở bậc cao hơn. Kiến thức được xây dựng trên các nguyên lý khoa học, lập luận phân tích chặt chẽ và kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên.

Kiến thức chiều rộng: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng rộng, có thể áp dụng vào các kỹ thuật hiện đại nói chung, …. Đó là điều kiện cần thiết đế sinh viên phát huy tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu.

Tính chuyên nghiệp: Phát triển các kỹ năng giúp cho sinh viên có khả năng giao tiếp, tinh thần làm việc tập thể, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị khả năng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời.

Khả năng ngoại ngữ: Rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng về tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và giao tiếp.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO THEO THIẾT KẾ : 4,5 năm

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 157 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Tuyển học sinh phổ thông qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia tổ chức hàng năm.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Hình thức đào tạo chính quy toàn thời gian, học tại trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM. Chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Việt. SV phải hoàn tất mọi tín chỉ môn học quy định trong chương trình đào tạo và làm luận văn cuối khóa để được công nhận tốt nghiệp.

6. THANG ĐIỂM 

Thực hiện theo điều 10 Thang điểm đánh giá của Qui chế học vụ hệ đại học chính quy theo học chế tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 1871/QĐ-BKĐT ngày 31/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM).

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT

PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH

TC

1

Giáo dục Đại cương

55

2

Cơ Sở Ngành

30

3

Kỹ Thuật Ngành

21

4

Chuyên ngành

24

5

Thực tập & Đồ án TN

17

6

Tự chọn

10

 

Tổng cộng

157

 Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn