Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp - 2008


Tên chương trình:  KỸ SƯ KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

Tên tiếng anh: Industrial System Engineering

Trình độ đào tạo:  ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

Loại hình đào tạo: KỸ SƯ

Mã ngành đào tạo: 52520122

(Ban hành theo quyết định số 406/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 16/4/2009 của Hiệu trưởng).

 

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đại học ngành KTHTCN đào tạo ra các kỹ sư có kiến thức và kỹ năng để thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất dịch vụ, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng.

Nhằm thỏa mục tiêu trên, Kỹ sư KTHTCN được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm thực hiện các chức năng: Hoạch định vị trí & mặt bằng, Thiết kế sản phẩm & dịch vụ, Hoạch định quy trình sản xuất, Hoạch định & điều độ sản xuất; Quản lý vật tư tồn kho, Quản lý chất lượng, Quản lý bảo trì, Quản lý dự án.

Để thực hiện các chức năng trên, Kỹ sư KTHTCN được trang bị các công cụ: Xác suất thống kê , Kinh tế kỹ thuật, Dự báo, Vận trù, Kỹ thuật hệ thống, Phân tích hệ thống thông tin, Mô hình hóa và mô phỏng, Ra quyết định, Trí tuệ nhân tạo, Logic mờ

2. Thời gian đào tạo: 4,5 năm (9 học kỳ)

3. Khối lượng đào tạo kiến thức toàn khóa:  157 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh tốt nghiệp qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia tổ chức hàng năm

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Hình thức đào tạo chính quy toàn thời gian, học tại trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM. Chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Việt.

Sinh viên phải hoàn thành tất cả tín chỉ môn học của chương trình đào tạo và luận văn cuối khóa để được công nhận tốt nghiệp

6. Thang điểm:

Thực hiện theo điều 10 Thang điểm đánh giá của Qui chế học vụ hệ đại học chính quy theo học chế tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 1871/QĐ-BK-ĐT ngày 31/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM)

7. Nội dung chương trình

KHỐI KIẾN THỨC

SỐ TC

BẮT BUỘC (TC)

1

Kiến thức giáo dục đại cương

53

2

Kiến thức cơ sở

42

3

Kiến thức ngành và chuyên ngành

37

4

Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp

13

TỰ CHỌN (TC)

5

Kiến thức chuyên ngành

12

 


Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn