Hợp tác – Bộ môn Chế tạo máy

Bộ môn đang hợp tác với nhiều trường đại học trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực: Sunmoon University, École de technologie supérieure (ÉTS), Công ty Công ty Cổ phần Sản xuất nhựaDuy Tân, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Yuwa Việt Nam,…