Nguồn lực

Nhân sự

Khoa hiện nay có khoảng 95 cán bộ – công nhân viên, bao gồm giảng viên, giảng viên chính, Phó giáo sư, Giáo sư.
Ngoài ra Khoa cũng có những cộng tác viên tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn, các nghiên cứu sinh làm việc theo các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi chính phủ và công nghiệp.

Cơ sở vật chất

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Khoa Cơ khí được trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, xuởng, thư viện, các phòng hỗ trợ như các phòng máy tính, phòng chuyên đề.

Phòng thí nghiệm trực thuộc các bộ môn

 • Phòng thí nghiệm CADCAM
 • Phòng thí nghiệm Đo lường
 • Thư viện Khoa
 • Các xưởng cơ khí
 • Phòng hỗ trợ
 • Phòng chuyên đề
 • Phòng máy tính
 • Phòng thí nghiệm tự động hóa và sản xuất

Phòng thí nghiệm trực thuộc bộ môn

 • Phòng thí nghiệm Thiết Kế Máy
 • Phòng thí nghiệm Chế Tạo Máy
 • Phòng thí nghiệm Thiết Bị & Công Nghệ Vật Liệu Cơ khí
 • Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Dệt May
 • Phòng thí nghiệm Công Nghệ Nhiệt Lạnh
 • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật máy xây dựng & Nâng chuyển
 • Phòng thí nghiệm Cơ Điện Tử
 • Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp

Chứng nhận chất lượng