Sách xuất bản – Bộ môn Kỹ thuật Dệt may

STT Tên sách Năm xuất bản Tác giả Đồng tác giả
1 Nhập môn hóa dệt 2008 Đào Duy Thái
2 Quá trình và thiết bị nhuộm hoàn tất vật liệu dệt 2009 Đào Duy Thái
3 Hoàn tất sản phẩm dệt 2010 Đào Duy Thái
4 Công nghệ nhuộm 2012 Đào Duy Thái
5 Kỹ thuật in hoa 2012 Đào Duy Thái
6 Công nghệ may 2003 Hồ thị Minh Hương Lê thị Kiều Liên, Dư văn Rê
7 Nhập môn kỹ thuật trang trí trang phục 2013 Hồ thị Minh Hương Nguyễn thị Như Lan
8 Thiết kế chuyền may công nghiệp 2013 Hồ thị Minh Hương Lê Song Thanh Quỳnh
9 Phương pháp tạo trang phục 2013 Hồ thị Minh Hương Lê Thị kiều Oanh
10 Làm thế nào để thiết kế rập với ứng dụng Lectra 2014 Hồ thị Minh Hương Trần Đại Nguyên, Nguyễn Ngọc Phương
11 Thiết kế mẫu thêu vi tính trên hệ thống Wilcom ES Trần Đại Nguyên Nguyễn thị Như Lan
12 Nhập môn kỹ thuật trang phục 2012 Nguyễn thị Nghĩa
 13  Đo lường trong dệt may  2014  Đào Duy Thái