Sách xuất bản – Bộ môn Thiết bị và Công nghệ Vật liệu

 

Stt Tên sách Nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả
1 Thiết kế kỹ thuật cơ bản ĐHQG – Tp. HCM 2017 TS. Nguyễn Thanh Hải