Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Khoa Cơ Khí giữ vững vị thế là khoa mạnh của trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, là khoa hàng đầu trong lãnh vực Cơ Khí của cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ:

 • Có chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng đào tạo ngang tầm khu vực.
 • Nghiên cứu liên ngành, triển khai những công nghệ mang tính đột phá cho các ngành công nghiệp.
 • Có môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu đạt chuẩn các nước tiên tiến trong khu vực.

Sứ mệnh

 • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Cơ Khí và các ngành liên quan.
 • Kết hợp hiệu quả giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ.
 • Đóng vai trò tích cực trong công tác sáng tạo tri thức và công nghệ cao của khu vực phía Nam và cả nước.

Các giá trị cơ bản

 • Năng lực và tâm huyết của đội ngũ quản lý, giảng viên và sinh viên.
 • Môi trường sáng tạo và đổi mới.
 • Chất lượng xuất sắc.
 • Trách nhiệm xã hội cao.

Chính sách chất lượng

 1. Đa dạng hóa các phương thức hoạt động đào tạo, NCKH-CGCN, đối ngoại nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, duy trì chuẩn mực về đạo đức và chất lượng trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
 2. Mở rộng có chọn lọc các chương trình hợp tác trong và ngoài nước.
 3. Chọn lọc và phát triển một số ngành mũi nhọn của khoa đi kèm với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.
 4. Không ngừng cải tiến công tác quản lý. Duy trì và không ngừng phát triển hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Mục tiêu chất lượng

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỈ TIÊU ĐẠT NĂM 2018-2019
I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
A. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
1. Rà soát và hiệu chỉnh hàng năm toàn bộ các chương trình đào tạo đại học các hệ và đề cương môn học chi tiết trong khoa. 100%
2. Triển khai giảng dạy và đánh giá môn học theo đề án CDIO cho các ngành trong khoa theo kế hoạch nhà trường. 100%
3. Triển khai công tác giảng dạy để đạt chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình cho tất cả các môn học. 100%
4. Mở 01 Chương trình chất lượng cao Đại học dạy bằng tiếng Anh 100%
5. Tuyển sinh đại học, cao học theo kế hoạch nhà trường 100% chỉ tiêu ĐH; Cao học 50
B. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1. Triển khai công tác kiểm định theo kế hoạch nhà trường Theo kế hoạch chung của trường
2. Triển khai đề án Đào tạo 4.0 trên nền tảng CDIO cho 2 chương trình cao học 2 chương trình
II. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
     1.           Số giảng viên tham gia hoạt động NCKH-CGCN, viết tài liệu tham khảo, giáo trình (theo định mức) 13/85 100%
     2.           Số giảng viên đạt giờ chuẩn NCKH-CGCN theo quy định trường 45%
     3.           Số giảng viên có bài báo đăng tạp chí, kỷ yếu hội nghị trong danh mục hội đồng học hàm 50%
     4.           Hội nghị, hội thảo 01
III. CÔNG TÁC QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
1. Tìm kiếm nguồn tài trợ để duy trì học bổng trong sinh viên 600 triệu
2. Hội thảo doanh nghiệp và sinh viên tốt nghiệp 02 lần/năm
1 Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ 70%
V. CƠ SỞ VẬT CHẤT
1 Tìm kiếm nguồn tài trợ từ Doanh nghiệp nhằm nâng cao cơ sở vật chất của Khoa và môi trường làm việc trong Khoa  500 triệu
2 Vận hành và khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm, xưởng trong Khoa
VI. CÔNG TÁC KHÁC
A CÔNG TÁC SINH VIÊN  
  1. Khuyến khích sinh viên tham gia NCKH, thi Olympic Kết quả cao
  2. Tổ chức các em sinh viên tham quan các công ty (Kiến tập, Nâng cao Kỹ năng, Coteccons), các cuộc thi, Global Projects… 500tr
B CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ  
  1. Tạo điều kiện và hỗ trợ các hoạt động của Công đoàn Khoa, Đoàn Khoa, Chi đoàn cán bộ Khoa hoạt động. Hỗ trợ