Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Khoa Cơ Khí giữ vững vị thế là khoa mạnh của trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, là khoa hàng đầu trong lãnh vực Cơ Khí của cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ:

 • Có chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng đào tạo ngang tầm khu vực.
 • Nghiên cứu liên ngành, triển khai những công nghệ mang tính đột phá cho các ngành công nghiệp.
 • Có môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu đạt chuẩn các nước tiên tiến trong khu vực.

Sứ mệnh

 • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Cơ Khí và các ngành liên quan.
 • Kết hợp hiệu quả giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ.
 • Đóng vai trò tích cực trong công tác sáng tạo tri thức và công nghệ cao của khu vực phía Nam và cả nước.

Các giá trị cơ bản

 • Năng lực và tâm huyết của đội ngũ quản lý, giảng viên và sinh viên.
 • Môi trường sáng tạo và đổi mới.
 • Chất lượng xuất sắc.
 • Trách nhiệm xã hội cao.

Chính sách chất lượng

 1. Đa dạng hóa các phương thức hoạt động đào tạo, NCKH-CGCN, đối ngoại nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, duy trì chuẩn mực về đạo đức và chất lượng trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
 2. Mở rộng có chọn lọc các chương trình hợp tác trong và ngoài nước.
 3. Chọn lọc và phát triển một số ngành mũi nhọn của khoa đi kèm với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.
 4. Không ngừng cải tiến công tác quản lý. Duy trì và không ngừng phát triển hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Mục tiêu chất lượng

 1. 100% các học phần (bậc đại học và sau đại học) có đề cương chi tiết được phê duyệt và có giáo trình, tài liệu tham khảo.
 2. 100% môn học có chuẩn đầu ra và công bố công khai đề thi, đáp án được nộp về khoa.
 3. 100% các bài thực hành đều có các trang thiết bị thực hành, thí nghiệm tương ứng
 4. 90% cán bộ giảng dạy tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
 5. 40% cán bộ giảng dạy có các công tŕinh đượccông bố trên kỷ yếu hội nghị, tạp chí trong và ngoài nước.
 6. Tập huấn, hướng dẫn cán bộ trẻ đăng ký đề tài 1 lần/năm.
 7. Tổ chức các hội nghị / hội thảo / seminar liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực của đơn vị 3 lần/năm.
 8. Tổ chức giao lưu, gặp mặt sinh viên 1 lần/năm.
 9. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan giữa các khóa, các lớp trong cùng khóa 2 lần/năm.
 10. Tổ chức Phát học bổng định kỳ do cựu sinh viên và các doanh nghiệp đóng góp 1 lần/năm.
 11. Tổ chức tham quan, thực tập cho sinh viên 2 lần/năm.
 12. Tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp 1 lần/năm để tìm hiểu yêu cầu đối với sinh viên, thu thập ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về nguồn lực của Trường nói chung và cơ khí nói riêng.
 13. 100% cán bộ quản lý cấp Bộ môn trở lên được đào tạo nghiệp vụ.
 14. Xây dựng chương trình chất lượng cao cho các ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí.
 15. Tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo liên kết quốc tế: chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt Pháp, chương trình Kỹ sư Tài năng.
 16. Duy trì chất lượng các chương trình đã được kiểm định: AUN-QA cho ngành Kỹ thuật Chế tạo, CTI cho ngành Cơ Điện tử, hướng đến kiểm định AUN-QA cho ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp năm 2015, kiểm định ABET cho chương trình Cơ Điện tử và Kỹ thuật Cơ Khí năm học 2019-2020.
 17. Tiếp tục triển khai đề án CDIO, thí điểm cho ngành Kỹ thuật Chế tạo, nhân rộng cho các ngành đào tạo khác trong Khoa theo kế hoạch đã công bố
 18. Áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008 cho Khoa.