Labor union

CÔNG ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ NHIỆM KỲ 2014-2019

1. Tên đơn vị: KHOA CƠ KHÍ

2. Email liên lạc: congdoanck@hcmut.edu.vn

3. Ban chấp hành:

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Liên lạc
 1  

Ths Nguyễn Lê Quang

Chủ tịch  

 • Phụ trách chung.
 • Công tác tổ chức, tuyên huấn Công đoàn.
 • Tham gia các HĐ tuyển dụng,TĐ,KT,KL.
 • Công tác phát triển Đảng.

 

nlquang@hcmut.edu.vn

0903.983.119

 2  

TS Hồ Thị Minh Hương

 Ủy viên  

 

 • Công tác Nữ công.
 • Tổ chức các sự kiện.
 • Công tác thăm hỏi.

 

 huonghtm@gmail.com

0913.623.170

 3  

Ths Huỳnh Công Lớn

 Ủy viên  

 

 • Công tác ATVSLĐ-PCCN.
 • Công tác phong trào Văn, Thể, Mỹ.
 • Công tác thăm hỏi.

 

huynhlon@gmail.com

0932.694.200

 4  

TS Phùng Chí Công

 Ủy viên  

 

 •  Công tác phong trào Văn, Thể, Mỹ.
 • Công tác chuyên môn.
 • Công tác cập nhật thông tin,báo cáo.

 

phungtricong2000@yahoo.com

0906.533.208

 5  

CN Vương Tú Trân

 

Ủy viên

 

 

 •  Công tác Nữ công.
 • Công tác thông tin.
 • Quản lý sổ sách, Thu chi quỹ Công đoàn.
 • Công tác thăm hỏi.

 

 vuongtutran@yahoo.com

0988.

TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ NHIỆM KỲ 2014-2019

1. Tên đơn vị: KHOA CƠ KHÍ

2. Email liên lạc: congdoanck@hcmut.edu.vn

3. Danh sách Tổ trưởng tổ Công đoàn Bộ môn:

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Liên lạc
 1  

Ths Lê Khánh Điền

 TTCĐ  BM Thiết kế máy  lkdien@hcmut.edu.vn

0938.465.032

 2  

Ths Huỳnh Hữu Nghị

 TTCĐ  BM Chế tạo máy huynhhuunghi@gmail.com

0918.277.963

 3  

Ths Huỳnh Công Lớn

UVBCH

TTCĐ

 BM Cơ giới hóa Xí Nghiệp    và Máy xây dựng  

huynhlon@gmail.com

0932.694.200

 4  

TS Trần Việt Hồng

 TTCĐ  BM Cơ Điện tử  tvhong@hcmut.edu.vn

0902.424.148

 

 5  

Ths Nguyễn Thị Nghĩa

 TTCĐ  BM Kỹ thuật Dệt May ntnghia@hcmut.edu.vn

0908.649.896

 

 6  

Ths Hồ Thị Phương Dung

 TTCĐ  BM Hệ thống Công nghiệp  dung.ho@hcmut.edu.vn

0979.685.469

 

 7  

KS Trần Ngọc Phước Thạnh

 TTCĐ  BM Thiết bị và CNVL Cơ khí  

mrthanh1989@yahoo.com

0906.152.367

 8  

KS Nguyễn Văn Hạnh

 TTCĐ BM Công nghệ Nhiệt lạnh  nguyenvanhanh@hcmut.edu.vn
 9  

KS Lâm Đào Anh Vũ

 TTCĐ Ban Giảng dạy Thực hành lamdaoanhvu@hcmut.edu.vn

0903.844.812

 

 10  

KS Bùi Anh Quốc

 TTCĐ  

Phòng TN và Văn Phòng Khoa CK

 

anhquoc2802@gmail.com

0903.379.915

 

 11  

CN Bùi Thị Quỳnh Trang

 TTCĐ  Phòng TN Trọng điểm ĐHQG Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống  

bqtrang@dcselab.edu.vn

0905.669.755