Thông báo số 1 về việc tổ chức Ngày Hội Kỹ Thuật 2017

THÔNG BÁO SỐ 1

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2017

Kính gửi:

 • Quý Thầy Cô;
 • Các sinh viên Khoa Cơ khí;

Khoa Cơ Khí xin trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô, các sinh viên Khoa Cơ khí và các nhóm dự thi về việc triển khai những hoạt động của Ngày hội Kỹ thuật năm 2017 như sau:

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

 • Thời gian: 7 giờ 30, thứ bảy, ngày 18/2/2017
 • Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM – 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TPHCM
 • Thành phần tham gia: tất cả các sinh viên đang học môn Nhập môn về kỹ thuật, sinh viên tham gia các đồ án môn học và luận án tốt nghiệp trong khuôn khổ đào tạo theo mô hình CDIO.

2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Công tác tổ chức Ngày hội kỹ thuật 2017 được thực hiện bởi các Ban và các thành viên như sau:

 • BAN CHỈ ĐẠO
  • PGS.TS Trần Thiên Phúc (Trưởng Ban)
  • PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc (Phó Trưởng Ban)
 • BAN THƯỜNG TRỰC
  • ThS. Trần Đại Nguyên
  • ThS Thân Trọng Khánh Đạt
  • Cô Trần Song Bảo Trúc
 • BAN TỔ CHỨC:
  • ThS. Trần Đại Nguyên (Trưởng Ban)
  • ThS Thân Trọng Khánh Đạt (Phó Trưởng Ban)
  • TS Nguyễn Minh Phú
  • KS. Trần Ngọc Phước Thạnh
  • KS. Nguyễn Minh Dương
  • Quý Thầy Cô giảng dạy

4. HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU, QUẢNG BÁ KHOA VÀ CÁC BỘ MÔN

Hoạt động trọng tâm trong Ngày hội Kỹ thuật là quảng bá hình ảnh của Khoa và của từng đơn vị thuộc Khoa đến với các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị ngoài Khoa và ngoài Trường, các sinh viên, đặc biệt là sinh viên các khóa đang chuẩn bị phân ngành. Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện các nội dung trưng bày sản phẩm gồm:

 • Các đơn vị thực hiện luận án tốt nghiệp theo CDIO giới thiệu kết quả của luận án (dưới dạng mô hình hoặc poster);
 • Lựa chọn tham gia các sản phẩm mô hình từ các đồ án môn học và đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên do đơn vị quản lý;
 • Tham gia trưng bày các sản phẩm các để quảng bá, giới thiệu về đơn vị.

Các đơn vị lập danh sách sản phẩm tham gia trưng bày gửi về Ban Tổ chức (theo địa chỉ cuối văn bản này) trước ngày 10/01/2017, gửi file gốc poster trước ngày 15/01/2017.

5. NỘI DUNG THI:

 • Nội dung thi bao gồm các mô hình sản phẩm, không có phần thi đua xe bằng lò xo bẫy chuột như trước đây.
 • Nội dung chi tiết về hình thức thi, cơ cầu giải thưởng và các thông tin liên quan sẽ được chuyển đến Quý Thầy Cô trong thông báo tiếp theo.

Các đội tham gia phải nộp cho về cho giáo viên hướng dẫn để gửi về cho Ban Tổ chức các nội dung sau:

 • a. Danh sách các đội thi, tên đề tài dự thi, yêu cầu sử dụng điện để vận hành sản phẩm (nếu có), số điện thoại và email của đội trưởng cùng các thành viên trong đội. Những nhóm có yêu cầu nhưng không đăng ký sẽ không được phép vào khu vực này;
 • b. 01 file giới thiệu (theo mẫu A0 trong phụ lục 1) bao gồm nội dung và hình ảnh giới thiệu về nhóm thi và sản phẩm dự thi. Gửi file theo mẫu A0 qua email, không in;
 • c. 01 quyển thuyết minh dự thi gồm: bản giới thiệu theo mẫu phụ lục 1 (in và đóng quyển theo khổ A4), tập thuyết minh trình bày về nội dung dự thi, nhật ký kỹ thuật (nếu đã ghi chép bằng tay thì photo và đóng vào quyển thuyết minh), cùng các tài liệu minh họa khác;
 • d. 01 đĩa CD hoặc DVD bao gồm file thuyết minh, file thuyết trình powerpoint, các bản vẽ, các tài liệu tham khảo, các file dữ liệu tra cứu,…
 • e. 01 sản phẩm hoặc mô hình sản phẩm;

Giảng viên phụ trách lớp tập trung các tài liệu và gửi về cho cô Trần Song Bảo Trúc trước ngày 19/01/2017. Riêng mô hình sản phẩm dự thi nộp trong ngày 18/02/2017.

Các đội tham gia Ngày hội kỹ thuật 2017 phải tập trung vào đúng 7g00 ngày thứ bảy 18/2/2017 để tập kết mô hình đúng vị trí quy định của Ban tổ chức. Thời gian và địa điểm cụ thể để tập kết mô hình sẽ được quy định trong thông báo tiếp theo.

Các nhóm phải thường xuyên liên hệ với giáo viên phụ trách để được hướng dẫn đầy đủ và chi tiết.

6. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

 • 01 giải nhất
 • 02 giải nhì
 • 03 giải ba
 • 04 giải tư
 • 05 giải khuyến khích