Thông báo số 2 về việc tổ chức Ngày Hội Kỹ Thuật 2017

THÔNG BÁO SỐ 2

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2017

Kính gửi:

 • Quý Thầy Cô;
 • Các sinh viên Khoa Cơ khí.

Ban tổ chức Ngày hội Kỹ thuật 2017 xin gửi đến Quý Thầy Cô, các sinh viên Khoa Cơ khí thông báo số 2 về Ngày hội Kỹ thuật như sau:

1. Bổ sung thành phần Ban Tổ chức

Bổ sung các thành viên sau đây vào Ban Tổ chức Ngày hội kỹ thuật 2017:

 • TS. Hồ Thị Minh Hương

2. Thành phần Ban Giám khảo

 • PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn – Trưởng Ban Giám khảo
 • TS.Bành Quốc Nguyên
 • TS.Hà Anh Tùng
 • TS.Phạm Hồ Mai Anh
 • ThS.Trần Đại Nguyên
 • ThS.Nguyễn Văn Thành
 • PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam
 • ThS.Huỳnh Công Lớn
 • ThS.Huỳnh Hữu Nghị
 • ThS.Đặng Phi Vân Hài
 • TS.Trần Anh Sơn
 • ThS.Đỗ Thị Ngọc Khánh
 • PGS.TS Nguyễn Duy Anh
 • TS.Bùi Mai Hương
 • TS.Lê Thanh Danh
 • TS.Hồ Triết Hưng
 • PGS.TS Nguyễn Hồng Ngân
 • PGS.TS Lưu Thanh Tùng
 • TS.Phan Tấn Tùng
 • TS.Nguyễn Hữu Thọ (BM CGHXN và XD)
 • TS.Nguyễn Thanh Hải
 • TS.Nguyễn Minh Phú
 • ThS.Đào Duy Thái
 • ThS.Trương Quốc Toàn
 • ThS.Nguyễn Hữu Phúc
 • ThS.Lê Khánh Điền
 • TS.Tôn Thiện Phương
 • ThS.Lương Văn Tới
 • KS.Nguyễn Minh Dương
 • KS.Trần Ngọc Phước Thạnh
 • ThS.Thân Trọng Khánh Đạt
 • TS.Nguyễn Vũ Anh Duy
 • TS.Hồ Thị Minh Hương
 • TS.Nguyễn Quốc Chí
 • TS.Phùng Trí Công
 • PGS.TS Võ Tường Quân
 • CN.Trần Song Bảo Trúc (Thư ký BGK)

Trân trọng.

TM.BAN TỔ CHỨC