Manufacturing engineening

THÔNG TIN TRANG WEB BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY

Tên tiếng Việt: BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY

Tên tiếng Anh: DEPARTMENT OF MANUFACTURING ENGINEERING

Tầm Nhìn:

Bộ Môn Chế Tạo Máy có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại Học, Sau Đại Học về lĩnh vực Cơ Khí Chế Tạo cũng như tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, đặc biệt phục vụ các tỉnh phía Nam.

Sứ Mạng :

Bộ Môn Chế Tạo Máy là Bộ Môn mạnh của Khoa Cơ Khí và là Bộ Môn hàng đầu trong lãnh vực Cơ Khí của các tỉnh phía Nam về Academics, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đặc điểm như sau:

  • Chương trình đào tạo cập nhật, thích ứng được với các hoạt động sản xuất.
  • Nơi tiến hành nhiều hướng nghiên cứu.
  • Đơn vị có uy tín trong các hoạt động đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Mục tiêu chiến lược:

Đóng góp đáng kể cho xã hội trong các hoạt động giáo dục đào tạo kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Cán Bộ / Nhân Viên:

Cán Bộ và Nhân Viên Bộ môn

CÁN BỘ / NHÂN VIÊN HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH EMAIL
1 ThS.TRẦN VŨ AN
2 ThS.TRẦN TUẤN ĐẠT
3 ThS.LÊ QUÝ ĐỨC
4 PGS.TS THÁI THỊ THU
5 ThS.HUỲNH NGỌC HIỆP
6 KS. HOÀNG LANH
7 ThS.PHAN HOÀNG LONG
8 ThS.HUỲNH HỮU NGHỊ
9 TS. TÔN THIỆN PHƯƠNG
10 TS. TRẦN NGUYÊN DUY PHƯƠNG
11 ThS.NGUYỄN THÀNH QUẢ
12 ThS.NGUYỄN LÊ QUANG
13 PGS.TS TRẦN DOÃN SƠN
14 TS. TRẦN ANH SƠN
15 TS. TRƯƠNG QUỐC THANH
16 ThS.NGUYỄN VĂN THÀNH
17 ThS.PHÙNG CHÂN THÀNH
18 PGS.TS PHẠM NGỌC TUẤN
19 TC. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Đào Tạo Đại Học:

Lectures Đại Học

TÊN MÔN HỌC NỘI DUNG TÓM TẮT MÔN HỌC
1 Môi trường và con người  
2 Kỹ thuật thủy lực và khí nén  
3 Dung sai và kỹ thuật đo  
4 Các phương pháp gia công  
5 Nhập môn về kỹ thuật  
6 Cơ khí đại cương  
7 Kỹ thuật chế tạo 1  
8 Kỹ thuật chế tạo 2  
9 Kỹ thuật chế tạo 3  
10 CAD/CAM  
11 Đồ án kỹ thuật chế tạo  
12 Các phương pháp gia công đặc biệt  
13 Máy công cụ  
14 Thiết kế dụng cụ cắt kim loại  
15 Quản lý bảo trì công nghiệp  
16 Công nghệ vật liệu nhựa và gia công khuôn mẫu  
17 Tạo mẫu nhanh  
18 Đảm bảo chất lượng  
19 Các cảm biến
20 Kỹ thuật ma sát
21 Kỹ thuật mô phỏng
22 Kỹ thuật xử lý ảnh
23 Thiết kế đảm bảo khả năng chế tạo và lắp ráp
24 Kỹ thuật CNC
25 Kiểm tra không phá hủy
26 Công nghệ PLC và SCADA
27 Công nghệ và thiết bị gia công chính xác
28 Tự động hóa sản xuất
29 Phương pháp phần tử hữu hạn
30 MEMS
31 Kỹ thuật an toàn
32 Kỹ thuật đúc kim loại
33 Kỹ thuật cán kim loại
34 Lựa chọn vật liệu trong kỹ thuật cơ khí
35 Cơ sở kỹ thuật khuôn trong tạo hình kim loại
36 Kỹ thuật hàn

Đào Tạo Sau Đại Học:

Lectures Sau Đại Học

TÊN MÔN HỌC NỘI DUNG TÓM TẮT MÔN HỌC
1 Đo lường nâng cao  
2 Công nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu  
3 Các phương pháp gia công tiên tiến  
4 Kỹ thuật chuẩn đoán và giám sát tình trạng  
5 Sản xuất tinh gọn  
6 Hệ thống thông minh  
7 Hệ thống sản xuất tiên tiến  
8 Kỹ thuật mô phỏng  
9 Kỹ thuật mô phỏng các quá trình chế tạo  
10 Hệ thống thủy lực và khí nén nâng cao  
11 Kỹ thuật mô phỏng các hệ thống sản xuất  
12 Ma sát học  
13 Hệ thống micro và nano  
14 Kỹ thuật chế tạo micro và nano  
15 Kỹ thuật ngược  
16 CAD/CAM nâng cao  
17 Động lực học lưu chất nâng cao  
18 Lý thuyết gia công kim loại  
19 Kỹ thuật dao động nâng cao
20 Vật liệu composite nâng cao
21 Thiết kế và phân tích theo độ tin cậy
22 Phương pháp tính nâng cao