Mechatronics

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN

Ngày 28/01/1999: Thành lập bộ môn Cơ Điện Tử

Ngày 11/11/2006: Sáp nhập nhân sự của hai bộ môn: Cơ Điện Tử và Kỹ thuật Điều khiển Tự động.

1. Tầm nhìn:

 • ·Là đơn vị hàng đầu cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho các ngành nghề công nghiệp công nghệ cao.

2. Sứ mạng:

 • ·Tạo cho sinh viên một môi trường giáo dục toàn diện thông qua các chương trình học tiên tiến cho ngành kỹ thuật cơ điện tử.

3. Mục tiêu chiến lược

 • Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ.
 • Tái cấu trúc chương trình đào tạo để nâng cao dần năng lực các kỹ năng
 • Tổ chức sắp xếp lại các môn học để tích hợp kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trong việc nhận thức ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống cơ điện tử
 • Sắp xếp lại cơ sở vật chất hiện có để thúc đẩy các hoạt động học tập, giảng dạy và hỗ trợ nghiên cứu.
 • Tranh thủ, tận dụng các cơ hội được hỗ trợ từ chương trình CDIO và HEEAP.

NHÂN SỰ

1. Nhân sự cơ hữu

Họ tên Học hàm / Học vị

 

Trách nhiệm Liên lạc (email, Điện thoại) Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu
Nguyễn Duy Anh Tiến sĩ Giảng viên Email: duyanhnguyen@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0938.083.479

 

 

– Robotics

– Logistics

– Green port

 

Phạm Công Bằng Tiến sĩ Chủ nhiệm bộ môn/ Phó trưởng khoa cơ khí  

Email: cbpham@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0903.686.334

 

 

 

– Mechanism design

– Flexible manufacturing systems

– Robotic systems

– Rapid prototyping techniques

 

 

Lê Ngọc Bích Tiến sĩ Phó chủ nhiệm bộ môn  

Email: lngbichmt@hcmut.edu.vn

lngbichmt@yahoo.com

Điện thoại: 0903.096.857

 

 

– Flexible manufacturing systems,

– PLC, SCADA and Industrial communication network,

– MEMS, Bio-MEMS, Microfluidics devices,

– Thermal electric and their applications,

– CNC machine for wood carving and laser cutting.

 

 

Nguyễn Quốc Chí Tiến sĩ Giảng viên Email : nqchi@hcmut.edu.vn

 

Điện thoại: 0903.857.361

 

 

 

– Dynamics and control of microelectromechanical system

– Dynamics and control of distributed parameter systems

– Nonlinear vibration systems

– PLC, SCADA and Industrial communication network,

 

Phùng Trí Công Tiến sĩ Giảng viên Email: phungtricong2000@yahoo.com

Điện thoại: 0906.533.208

 

– Industrial robotics

– Real-time control

– Computer communication

 

 

Nguyễn Văn Giáp Tiến sĩ Giảng viên Email: nvgiap@yahoo.com

Điện thoại: 0907.589.993

 

– Auto-Mechanical system

– Robotic systems

– Mechatronics system

 

 

Lê Thanh Hải Tiến sĩ Giảng viên  

Email: lthai@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0942.987.087

 

 

– Computer vision / Image processing

– Robotics

– Automatic system using PLC, Microcontroller

 

 

Trần Việt Hồng Tiến sĩ Giảng viên  

Email: tvhong@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0902.424.148

 

 

– Process control

– Mobile robot, UAV

– Automatic control

– Electrical, Electric devices

– Automation

 

Võ Anh Huy Thạc sĩ Giảng viên  

Email: vahuy@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0903.963.630

 

 

– Automation system

– Mechatronics system

 

 

Võ Tường Quân Tiến sĩ Giảng viên  

Email: quanvt@yahoo.com

Điện thoại: 0933.327.078

 

 

– Underwater Robot

– Bio mimetic Robot

– Industrial Automation Systems

– Bio-Mechatronics Systems

– Mechatronics Systems

 

Nguyễn Đàm Tấn Thạc sĩ Giảng viên  

Email: ndtan@hcmut.edu.vn

ngdtan55@yahoo.com

Điện thoại: 0903.841.710

 

 

– Automation system

– Mechatronics system

 

 

Đoàn Thế Thảo Tiến sĩ Giảng viên  

Email: thaodt@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 012.16.55.88.54

 

 

– Automatic Welding

– Robotics

– Computer Vision

 

 

Nguyễn Tấn Tiến PGS. TS Giảng viên  

Email: nttien@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0918.255.355

 

 

– Robtotics and automation system

– Design and manufacturing of industrial equiments

– Robust control theory and application

 

Trương Quốc Toàn Thạc sĩ Giảng viên  

Email: tqtoan@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 012.84.49.95.70

 

 

– Mechanism design

– Industrial Automation Systems

– Mechatronics Systems

– Control theory and application

 

Nguyễn Minh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên  

Email: minhtuandavi@yahoo.com

Điện thoại: 0918.414.489

 

 

– Auto-Mechanical system

– Robotic systems

– Mechatronics system

ĐÀO TẠO

 • Hệ cao học: Thạc sĩ chuyên ngành “Kỹ thuật cơ điện tử”.
 • Hệ đại học chính qui: Việt Pháp, Kỹ sư tài năng, chính quy.
 • Hệ đại học không chính qui: Nha Trang, Bách Khoa.

Lectures do bộ môn quản lý và tham gia giảng dạy:

STT Tên môn học Mã MH Cao học Đại học
CQ TC
1 Cấu trúc người máy lập trình được 207701 PFIEV
2 Kỹ thuật Robot 207703 PFIEV
3 Bộ chấp hành điện 1 207704 PFIEV
4 Bộ chấp hành điện 2 207705 PFIEV
5 ĐK các cơ cấu thừa hành thông minh 218701 PFIEV
6 Các cơ cấu thừa hành 218702 PFIEV
7 Thiết kế hệ thống CĐT 218703 PFIEV
8 Các hệ điều khiển 1 218704 PFIEV
9 Các hệ điều khiển 2 218705 PFIEV
10 Bộ chấp hành thông minh 218706 PFIEV
11 Kỹ thuật điều khiển tự động 218001 x
12 TT điều khiển hệ thống 218002 x
13 Thiết kế hệ thống CĐT 218014 x
14 Hệ thống thời gian thực 218015 x
15 Kỹ thuật giao tiếp với máy tính 218019 x
16 Hệ thống sản xuất tự động 218022 x
17 Động lực học và điều khiển 218023 x
18 Trang bị điện và điện tử 218024 x
19 TT Trang bị điện và điện tử 218025 x
20 Vi điều khiển 218026 x
21 ĐAMH Tự động hoá sx 218027 x
22 ĐAMH Thiết kế hệ thống CĐT 218028 x
23 Tự động hoá sản xuất 218031 x
24 Hệ thống PLC 218032 x
25 Robot công nghiệp 218033 x
26 Cơ điện tử trong dệt may 218034 x
27 Mạng truyền thông công nghiệp 218035 x
28 Nhập môn hệ thống đk hiện đại 218036 x
29 Nhập môn thị giác máy tính 218037 x
30 Thực tập tốt nghiệp 218302 x
31 Luận văn tốt nghiệp 218303 x
32 Mô hình hoá hệ thống CĐT 025042 x
33 Cảm biến và ứng dụng 025043 x
34 Hệ thống sx tiên tiến x
35 Hệ thống đk hiện đại 025044 x
36 Hệ thống điều khiển phi tuyến 025045 x
37 Động lực học và điều khiển robot x
38 Điều khiển quá trình x
39 Hệ thống điều khiển thông minh x
40 Thị giác máy tính x
41 Điều khiển mặt trượt x
42 Hệ tuyến tính và điều khiển x
43 Thiết kế và phân tích cơ cấu nâng cao x
44 Điện tử công suất x
45 Hệ thống PLC 218832 x
46 Vi điều khiển 218826 x
47 Thiết kế hệ thống CĐT 218814 x
48 Động lực học và điều khiển 218823 x
49 Trang bị điện điện tử 218824 x
50 Thực tập tốt nghiệp 218302 x
51 Tự động hoá sản xuất 218831 x
52 ĐAMH Thiết kế hệ thống CĐT 218828 x
53 ĐAMH Tự động hoá sản xuất 218827 x
54 Robot công nghiệp 218833 x
55 Kỹ thuật giao tiếp với máy tính 218819 x
56 TT điều khiển hệ thống 218802 x
57 Kỹ thuật điều khiển tự động 218801 x

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Hướng nghiên cứu

2. Các đề tài đã thực hiện

 • Cấp sở: 5 đề tài/năm.
 • Cấp ĐHQG: 2 đề tài/năm

THÔNG TIN TRANG THIẾT BỊ

1.      Mitsubishi PLC Demo Kit Người quản lý: Phạm Công Bằng
Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Mitsubishi
Thông số kỹ thuật: –          60 I/O

–          DI / DO

–          Xử lý được số BCD

Phục vụ cho các môn học: –          218032

–          218002

 

2.      AB Micrologix 1000 Người quản lý: Nguyễn Minh Tuấn
Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC ABB
Thông số kỹ thuật: –          16 I/O

–          DI / DO

Phục vụ cho các môn học: –          218032

–          218002

3.      Explorer 16 development board Người quản lý: Võ Tường Quân
Mô tả thiết bị: Kít thí nghiệm vi điều khiển
Thông số kỹ thuật: –          Microchip
Phục vụ cho các môn học: –          218026

–          218002

4.      Picdem 2 plus Người quản lý: Võ Tường Quân
Mô tả thiết bị: Kít thí nghiệm vi điều khiển
Thông số kỹ thuật: –          Microchip
Phục vụ cho các môn học: –          218026

–          218002

5.      Picdem mechatronics Người quản lý: Võ Tường Quân
Mô tả thiết bị: Kít thí nghiệm vi điều khiển
Thông số kỹ thuật: –          Microchip
Phục vụ cho các môn học: –          218026

–          218002

 

6.      Mobilerobots p3-AT Người quản lý: Nguyễn Duy Anh
Mô tả thiết bị: Thiết bị robot di động
Thông số kỹ thuật: –          Cảm biến siêu âm

–          Cảm biến laser

–          Cảm biến hình ảnh

Phục vụ cho các môn học: –          207703

–          202702

7.      Mô Hình thí nghiệm Trang Bị Điện Người quản lý: Lê Ngọc Bích
Mô tả thiết bị: Thiết bị TH/TN các khí cụ điện cơ bản liên quan đến động cơ
Thông số kỹ thuật: –          Đảo chiều động cơ

–          Khởi động động cơ

Phục vụ cho các môn học: –          218024

–          218025

8.      Technology station Magazine Người quản lý: Lê Ngọc Bích
Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Siemens
Thông số kỹ thuật: –          Thiết bị SL
Phục vụ cho các môn học: –          218032

–          218002

–          218031

9.      Technology station Storing in 3 tubes Người quản lý: Lê Ngọc Bích
Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Siemens
Thông số kỹ thuật: –          Thiết bị SL
Phục vụ cho các môn học: –          218032

–          218002

–          218031

10.  Technology station Swivel gripper Người quản lý: Lê Ngọc Bích
Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Siemens
Thông số kỹ thuật: –          Thiết bị SL
Phục vụ cho các môn học: –          218032

–          218002

–          218031

11.  Technology station Lifting device with measuring analog Người quản lý: Lê Ngọc Bích
Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Siemens
Thông số kỹ thuật: –          Thiết bị SL
Phục vụ cho các môn học: –          218032

–          218002

–          218031

12.  Technology station Storage and retrieval system with 12 deposits Người quản lý: Lê Ngọc Bích
Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Siemens
Thông số kỹ thuật: –          Thiết bị SL
Phục vụ cho các môn học: –          218032

–          218002

–          218031