Practical training unit

I. GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN, PTN

Ban Giảng dạy thực hành tọa lạc trong nhà C1 là một đơn vị tương đương một Bộ môn thuộc khoa Cơ khí – Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Do yêu cầu của các môn học thực tập Cơ khí, năm 1985 một bộ phận của Manufacturing Engineening tách ra kết hợp với các xưởng liên quan thành lập nên Ban Giảng dạy thực hành. Hiện nay Ban

Giảng dạy thực hành gồm có:

 • Một Ban cơ hữu ( Ban Giảng dạy thực hành) có 12 Cán bộ giảng dạy + 01 Nhân viên
 • Xưởng Cơ khí C1: Phục vụ công tác thiết bị cho các phần thực hành. Gồm các phân xưởng:
  • Phân xưởng cắt gọt: Thực hành những phần: Nguội, Tiện, Phay, Bào.
  • Phân xưởng Gia công áp lực: Thực hành gia công áp lực.
  • Phân xưởng Hàn: Thực hành Hàn.
  • Phân xưởng Đúc: Thực hành Đúc.
 • Phòng thí nghiệm Cad/Cam – CNC – Khoa Cơ khí: Thực hành Kỹ thuật CNC

Ban Giảng Dạy thực hành là một đơn vị không quản lý ngành đào tạo, chỉ phụ trách các môn học ghép do nhiều đơn vị cùng thực hiện, phục vụ cho các chương trình đào có môn học Thực tập cơ khí.

+ Website: http://thuchanhcokhibk.synthasite.com/http://bangdth.zohosites.com/

+ E-mail: bgdthuchanh@hcmut.edu.vn

II. NHÂN SỰ

1. Nhân sự cơ hữu

Họ tên Học hàm/
Học vị
Trách nhiệm Liên lạc (email, Điện thoại) Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu
Dư văn Rê Giảng viên- Kỹ sư Trưởng Ban GDTH  duvanre@hcmut.edu.vn

Website: http://thayre.yolasite.com

+ Công nghệ Chế tạo máy.

+ Thủy lực ứng dụng.

+ Thiết bị may – Đồ gá Cử gá.

Huỳnh Quang Thành Giảng viên- Kỹ sư Huynhquangthanh@hcmut.edu.vn + Công nghệ Chế tạo máy.
Trần Ngọc Hải Giảng viên- Kỹ sư tranngochai@.hcmut.edu.vn + Công nghệ Chế tạo máy.
Văn Ngọc Hiệp Kt.viên-

Kỹ sư

Vanngochiep@hcmut.edu.vn + Công nghệ Chế tạo máy.
Lâm Đào Anh Vũ Kt.viên-

Kỹ sư

Trưởng xưởng cắt gọt Tổ trưởng Công Đoàn  lamdaoanhvu@hcmut.edu.vn + Công nghệ Chế tạo máy.
Huỳnh Cảnh Thành Kt.viên-

Kỹ sư

Thông tin truyền thông  huynhcanhthanh@hcmut.edu.vn + Điện – điện tử.
Hồ văn Thân Kt.viên-

Kỹ sư 

Vật tư – Dụng cụ  hovanthan@hcmut.edu.vn + Công nghệ Chế tạo máy.
Nguyễn Hữu Cương Kỹ sư + Công nghệ Chế tạo máy.
Phạm Trọng Nhân Cử nhân –

Kt.Viên

Trưởng phân xưởng Hàn  ptnhan@hcmut.edu.vn + Kỹ thuật Hàn.
Đặng Thành Luân  Kỹ sư. Trưởng phân xưởng Đúc   thanhluan_ict@yahoo.com + Kỹ thuật gia công áp lực.
Lâm Gia Huấn  Kt.Viên- Cử nhân huanlamgia@gmail.com
Đỗ Huỳnh Nhật Kỹ sư. Phó Ban GDTH   nhat04299@gmail.com
Nguyễn Văn Minh   Nhân viên bảo trì   nguyenvanminh@hcmut.edu.vn

III. ĐÀO TẠO

Bộ môn đang đảm trách giảng dạy những môn học thực hành cơ khí cho các chương trình đào tạo ở các Khoa: Khoa Cơ khí, Khoa Kỹ thuật Giao Thông, Khoa Khoa Học Ứng dụng, Khoa Kỹ Thuật Môi trường.

 • Hệ đại học chính quy
 • Hệ đại học tại chức
 • Hệ cao đẳng

Lectures do bộ môn quản lý và tham gia giảng dạy:

Lectures thực hành đang giảng dạy:

 • Thực tập cơ khí đại cương
  • Cho các ngành học Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật giao thông, Khoa học ứng dụng, Khoa Kỹ thuật Môi trường.
 • Thực tập Kỹ thuật.
  • Cho ngành học Kỹ thuật chế tạo.

STT

Tên môn học

Mã MH

Cao học

Đại học

CQ

TC

1

Thực tập Cơ khí Đại cương 1

211008

X

 

2

Thực tập Cơ khí Đại cương 1

211808

 

X

3

Thực tập Cơ khí Đại cương 2

211009

X

 

4

Thực tập Cơ khí Đại cương 2

211809

 

X

5

Thực tập Cơ khí Đại cương

206110

X

 

6

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

200064

X

 

7

Thực tập Kỹ thuật chế tạo

200864

 

X

8

Thực tập Công nhân

X

 

IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng nghiên cứu

 • Các đề tài đã thực hiện

– Cấp Nhà nước : …………. – Cấp Thành phố: …01…….. – Cấp Bộ : …………………. – Cấp Trường :

 • Danh sách các đề tài:
Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý Kinh phí duyệt (Triệu đồng) Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ngày nghiệm thu Xếp loại Gia hạn Ghi chú
Tự động hóa máy dệt kim đan ngang phẳng. Huỳnh văn Trí – Dư văn Rê Thành phố 50     2002 Khá    
 • Bài báo – Hội nghị
DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TOÀN VĂN TRÊN KỶ YẾU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
             
Năm Thông tin Hội nghị Tên bài báo Tên các tác giả Tác giả thuộc VNU Bài báo là sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số đề tài/dự án) Thuộc lĩnh vực
Tên Hội nghị Thời gian, nơi tổ chức
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
II. Hội nghị trong nước
2002 Hội nghị khoa học Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM lần thứ 8 25-26/4/2002 Cơ cấu thủy lực phỏng sinh học Dư văn Rê Dư văn Rê Nghiên cứu tự do Cơ sinh

(Biomechanics)

V. TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH

TT Tên sách Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả Tên đồng tác giả (nếu có) Sản phẩm của đề tài/ dự án (chỉ ghi mã số) Bút danh (nếu có)
Ngoài nước Trong nước
1 Tài liệu Kỹ thuật học thực tập Cơ khí đại cương   NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2008 Dư văn Rê