Lịch sử hình thành Khoa Cơ Khí – Trường Đại Học Bách Khoa

Tiền thân khoa Cơ khí là Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ được thành lập vào năm 1956, Trường do Chính phủ Pháp hỗ trợ. Chương trình học ban đầu dựa theo chương trình của trường École Nationale D’Ingenieurs Des Arts Et Métiers (ENIAM) của Pháp (nay có tên là École Nationale Superieure D’Arts Et Metiers – ENSAM), sau đó hiệu chỉnh dần. Lúc đầu máy móc, dụng cụ, thiết bị giảng dạy được đưa từ Pháp sang, một số cán bộ giảng dạy là người Pháp. Tên trường dịch tiếng Pháp là Ecole Nationale D’Ingeneurs D’Arts Industrieles (ENIAL). Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ là trường đầu tiên Phía Nam đào tạo Kỹ sư với chương trình 4 năm.

Năm đầu tiên 1956 Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ có cơ sở tạm ở cuối đường Nguyễn Đình Chiểu (lúc đó mang tên Phan Đình Phùng), chung với Nha Kỹ thuật Học vụ (số 2 Mạc Thị Bưởi, ngày nay là trường Trung học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh).

Năm 1957 Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật (hay còn gọi là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ) được thành lập vào ngày 29/6/1957 gồm bốn trường thành viên là Cao đẳng Công chánh, Cao đẳng Điện lực, Quốc gia Kỹ sư Công nghệ và Việt Nam Hàng hải. Năm 1962 Trường Cao đẳng Hóa học được thành lập và cũng thuộc Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật. Và năm 1957 Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ chuyển đến địa điểm mới là tòa nhà B4 trường Đại học Bách khoa ngày nay.

Đến năm 1972, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật được đổi tên thành Học viện Quốc gia Kỹ thuật, là cơ sở duy nhất đào tạo kỹ sư và cán sự tại miền Nam lúc bấy giờ.

Ngày 11/1/1974 Học viện Quốc gia Kỹ thuật được sát nhập vào Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức và đổi tên thành Trường Đại học Kỹ thuật. Cùng năm 1974 tại Trường Cao đẳng Công chánh thành lập Ban Cao học Thanh hóa (Kỹ thuật môi trường hiện nay). Như vậy lần đầu tiên trường đào tạo sau Đại học.

Sau 30.04.1975 đổi tên các trường của Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức thành khoa. Nhập các khoa có chức năng đào tạo giống nhau của Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức và trường Bách khoa Trung cấp (Đại học chuyên nghiệp Bách Khoa trung cấp) thành một. Trên tinh thần đó, nhập Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ của Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức và Khoa Công nghệ của trường Bách khoa Trung cấp thành khoa Cơ khí trường Đại học Kỹ thuật Phú Thọ. Và đó chính là khoa Cơ khí ngày nay, có văn phòng mới tại tòa nhà B11, là trụ sở chính của Khoa hiện nay.

Theo quyết định số 426/Ttg ngày 26/10/1976 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trường Đại học Kỹ thuật Phú Thọ được mang tên Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Từ năm 1981, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM bắt đầu đào tạo Nghiên cứu sinh (sau Đại học). Năm 1990, Trường mở thêm hệ đào tạo Cao học. Như vậy việc đào tạo sau Đại học đã được Trường đặc biệt quan tâm từ 1981.

Theo Quyết định số 16/CP ngày 17/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Quốc gia TP.HCM được thành lập. Trường Đại học Bách khoa TP.HCM trở thành một trong 09 trường thành viên của ĐHQG TP.HCM với tên gọi là Trường Đại học Kỹ thuật.

Sau đó vào năm 2001 trường được đổi tên thành Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh (Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh) cho đến ngày nay.

Tuyển sinh và bằng cấp

Cho đến năm 1956, tại miền Nam Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ là trường Đại học đầu tiên đào tạo Kỹ sư với chương trình đào tạo 4 năm.

Trường Quốc gia Kỹ sư công nghệ tuyển sinh từ trình độ Tú tài 2 Ban Toán và Tú tài Kỹ thuật. Qua 19 năm 1956-1975, có 19 khóa, đón nhận hơn 700 sinh viên. Đến 1975, đã có tất cả 16 khóa, với 460 Kỹ sư Công nghệ tốt nghiệp. Ba khóa còn lại (mỗi khóa khoảng 80 người) sau 1975 có vài thay đổi trong chương trình dạy và học, khi tốt nghiệp mang tên Kỹ sư Cơ khí. Những khóa từ 1975 mới theo đầy đủ chương trình đào tạo của khoa Cơ khí.

Trước 1975 được đào tạo theo ngành rộng, người Kỹ sư Công nghệ khi ra trường nhanh chóng hòa mình vào nhiều ngành nghề sản xuất, công nghiệp, trong nước cả trước và sau 1975. Vào năm 1960 khóa đầu tiên Kỹ sư Công nghệ tốt nghiệp, và năm 1961 được cấp bằng Kỹ sư và đây là bằng Kỹ sư đầu tiên của miền Nam theo chương trình 4 năm. Trên bằng có 3 chữ ký:

 • Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục
 • Giám đốc Học viện Quốc gia Kỹ thuật
 • Giám đốc Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ

Hiện nay Bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và Kỹ sư là do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh ký.

Quy mô đào tạo hiện nay

 • Hơn 3000 sinh viên với chỉ tiêu hang năm là 650 Sinh viên Đại học, 120 Cao học và NCS
 • Tổng số SV năm học 2013-2014 là 3060, Trúng tuyển năm 2014: 844
 • Tổng số học viên Cao học 269, Nghiên cứu sinh 22
 • Năm học 2013-2014, tốt nghiệp 392 Kỹ sư, 92 Thạc sĩ, 2 Tiến sĩ

Thời gian chương trình đào tạo

 • 1956-1978: Chương trình đào tạo 4 năm, giai đoạn 1974-1975 đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
 • 1979: Chương trình đào tạo 4,5 năm
 • 1980: Chương trình đào tạo 4 năm
 • 1981-1992: Chương trình đào tạo 5 năm
 • 1993 đến 2014: Hệ thống tín chỉ Mỹ theo khung chương trình đào tạo 4,5 năm
 • Từ 2014: Hệ thống tín chỉ Mỹ theo khung chương trình đào tạo 140 tín chỉ

Cán bộ giảng dạy và tổ chức

Đầu tiên khi mới thành lập 1956 thì CBGD là GS Pháp và GS Việt Nam tốt nghiệp từ Pháp, đến giữa những năm năm 1960 đa số tốt nghiệp từ Mỹ. Năm 1974 trường áp dụng Hệ thống đào tạo tín chỉ của Mỹ. Sau 1975 chuyển sang niên chế. Từ 1993 chuyển sang đào tạo theo Hệ thống tín chỉ.

Nhân sự hiện nay

 • Tổng số VC và NV trong Khoa (tính đến ngày 30/8/2014): 106 cán bộ biên chế và hợp đồng hưởng lương Trường (có khoảng 40 cán bộ đang học tập và công tác nước ngoài):
 • Số CBGD: 78; trong đó: GS: 01, PGS: 09; GVC: 21; GV: 44, trong đó: TS: 42, ThS: 29, ĐH: 07 (không kể NCV và GDTH)
 • Tỷ lệ CBGD có trình độ sau đại học: 91 % CBGD (71/78), Tỉ lệ tiến sĩ: 53,8%.

Đến nay Khoa đã có 07 thầy cô là Nhà giáo Nhân dân: GS. TS Trần Hồng Quân, GS. TS Trương Minh Vệ, PGS. TS Huỳnh Văn Hoàng, GS. TS Bùi Song Cầu, GS. TS Phạm Phố, PGS. TS Hoàng Đình Tín, PGS. TS Hồ Đắc Thọ… và 14 thầy cô là Nhà giáo Ưu tú.

Kể từ ngày thành lập, Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ đã có nhiều đời Giám đốc:

 1. Ông Nguyễn Đăng Hoàng, là vị Giám đốc khi thành lập (1956)
 2. KS. Văn Đình Vinh, kỹ sư ENSAM, Giám đốc (1956 – 1964)
 3. KS. Nguyễn Tranh Điệp, Kỹ sư Hàng Không, Giám Đốc (1965 – 1966)
 4. TS. Đào Kim, Giám Đốc (1966 – 1967)
 5. GS.TS Bùi Tiến Rũng, Giám Đốc (1967-1968)
 6. TS Lê Mạnh Hùng. Thạc sĩ MIT, Giám đốc (1968-1971), Tiến sĩ Lịch sử 2000
 7. ThS. Trần Kim Cảnh, Khóa CN3, MSME, là vị Giám đốc cuối cùng trước Giải phóng (1971 – 1975).

Sau 1975 Khoa Cơ khí:

 • PGS.TS. Huỳnh Văn Hoàng năm 1975
 • GS.TS Trần Hồng Quân từ 1975-1976
 • GS. TS Nguyễn Ngọc Cẩn, từ 1976-1978
 • KS. Lê Thanh Sính 1978-1979
 • GS. TSKH. Bùi Song Cầu 1979 – 1981
 • GS. TSKH Phạm Phố từ 1981- 1986
 • PGS. TS Hồ Đắc Thọ từ 1986 – 1993
 • TS. Nguyễn Tuấn Kiệt từ 1993-1998
 • PGS. TS Đặng Văn Nghìn 1998 – 2007
 • PGS. TS. Trần Thiến Phúc 2007 – 02.2013
 • PGS. TS Nguyễn Hữu Lộc từ 02.2013 đến nay

Năm 1976, TS. Đặng Hữu được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp. Bộ Đại học quyết định bổ nhiệm TS. Trần Hồng Quân làm Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Ngọc Cẩn từ Trưởng Phòng Giáo vụ về làm Trưởng khoa. Liên tục từ 1976 – 1998 Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa từ Khoa Cơ khí: GS.TS. Trần Hồng Quân (1976-1982), PGS.TS. Huỳnh Văn Hoàng (1982- 1989), GS.TS Trương Minh Vệ (1989 – 1998). Sau đó GS. TS Trần Hồng Quân Bộ trưởng Bộ Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (1987-1990), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (1990-1997).

Khoa và các bộ môn

Sau 1975 các bộ môn trong khoa gồm: Bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Bộ môn Máy chính xác, Bộ môn Nguyên lý Chi tiết máy, Bộ môn Luyện kim…

Bộ môn Cơ Dệt thuộc Khoa Cơ Khí, được thành lập vào năm 1977, sau này đổi tên thành Bộ môn Kỹ thuật Dệt may cho đến ngày nay.

Cuối niên khóa 1977 – 1978, ba Bộ môn: Nhiệt, Ô tô, Máy bốc xếp được tách ra để thành lập khoa Động lực, TS. Trương Minh Vệ làm Trưởng khoa Động lực, KS. Hoàng Đình Tín và KS. Trần Văn Khang làm Phó khoa;

Sau năm 1981, khoa Động lực giải thể và nhập trở lại khoa Cơ khí do TS. Phạm Phố làm Trưởng khoa.

Năm 1994 thành lập Bộ môn Kỹ thuật điều khiển tự động. Năm 1999 thành lập Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp và Cơ điện tử. Mở 2 ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghệp và Cơ điện tử đầu tiên trong cả nước từ năm 2000.

Năm 2000, Bộ môn Ô tô và Bộ môn Tàu thủy tách ra khỏi khoa Cơ khí để thành lập khoa Kỹ thuật giao thông.

Năm 2001, Trung tâm Nghiên cứu vật liệu mới tách ra khỏi khoa Cơ khí để thành lập khoa Công nghệ vật liệu.

Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh được thành lập vào ngày 22/01/2002, cũng trong năm này khoá cao học Công Nghệ Nhiệt đầu tiên được đào tạo tại đây. Tiền thân của bộ môn hiện nay là Trung Tâm Nghiên Cứu Thiết Bị Nhiệt và Năng Lượng Mới.

Bộ môn Luyện kim năm 2006 đổi tên thành Bộ môn Thiết bị và Công nghệ vật liệu cơ khí.

Ngày 11/11/2006: Sáp nhập hai bộ môn: Cơ Điện Tử và Kỹ thuật Điều khiển Tự động thành Bộ môn Cơ điện tử.

Và hiện trạng khoa Cơ khí phát triển cho đến ngày nay, bao gồm:

 • 8 Bộ môn và 01 Ban giảng dạy thực hành
  • Bộ môn Thiết kế máy
  • Manufacturing Engineening
  • Bộ môn Thiết bị và Công nghệ vật liệu
  • Bộ môn Cơ điện tử
  • Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
  • Bộ môn Cơ giới hóa xí nghiệp và Máy xây dựng
  • Bộ môn Kỹ thuật dệt may
  • Bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh
  • Ban Giảng dạy thực hành
 • 4 phòng thí nghiệm và xưởng
  • PTN Đo lường
  • PTN CAD/CAM
  • PTN Điều khiển và tự động hóa
  • Xưởng C1

Các ngành đào tạo hiện nay

Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ đào tạo Kỹ sư công nghệ các ngành cơ khí, đúc luyện kim, kỹ nghệ sắt, ô tô …Sau 1975 đào tạo kỹ sư các ngành cơ khí. Từ những năm cuối 1990 có sự thay đổi danh mục và nội dung ngành nghề đào tạo, va hiện nay có các ngành đào tạo sau:

HỆ ĐẠI HỌC (650 chỉ tiêu/năm)

Bao gồm 6 ngành đào tạo, trong đó chương trình Kỹ thuật chế tạo đạt kiểm định AUN-QA năm 2011:

1. Ngành Kỹ Thuật Cơ khí (Kỹ sư Cơ khí) bao gồm 3 chuyên ngành:

 • Kỹ Thuật Chế Tạo
 • Kỹ thuật Thiết kế
 • Kỹ thuật Máy xây dựng và Nâng chuyển:

2. Ngành Kỹ thuật Cơ Ðiện Tử (Kỹ sư Cơ điện tử)

3. Ngành Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp có 2 chuyên ngành (80 Chỉ tiêu):

 • Kỹ Thuật Hệ Thống Công nghiệp
 • Quản lý và Kỹ thuật Logistic

4. Ngành Kỹ Thuật Dệt (Kỹ sư Dệt)

 • Kỹ thuật dệt
 • Kỹ thuật Hóa dệt

5. Ngành Công nghệ may (Kỹ sư Công nghệ may)

 • Công nghệ may
 • Công nghệ thiết kế thời trang

6. Ngành Kỹ Thuật Nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh, Kỹ sư Nhiệt)

SAU ĐẠI HỌC

Các ngành đào tạo cấp thạc sỹ (150 chỉ tiêu/năm):

1. Kỹ thuật Cơ khí, gồm các chuyên ngành:

 • Kỹ thuật chế tạo
 • Kỹ thuật tạo hình vật liệu
 • Kỹ thuật và quản lý thiết bị xây dựng, nâng chuyển .

2. Kỹ thuật nhiệt

3. Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

4. Kỹ thuật Cơ Điện Tử

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. Kỹ thuật Cơ khí, gồm các chuyên ngành:

 • Kỹ thuật chế tạo
 • Kỹ thuật tạo hình vật liệu
 • Kỹ thuật máy nâng, máy vận chuyển liên tục.
 • Kỹ thuật Cơ Điện Tử

2. Kỹ thuật nhiệt

NGOÀI RA HỆ ĐẠI HỌC CÓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

 • Chương trình PFIEV (Việt Pháp) ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (20 sinh viên/năm), đạt Kiểm định CTI năm 2011.
 • Chương trình Kỹ sư tài năng: ngành Kỹ thuật Cơ khí (30 sinh viên/năm) và Kỹ thuật Cơ điện tử (30 sinh viên/năm), Tuyển sau năm thứ nhất.
 • Chương trình liên kết Quốc tế ngành Cơ điện tử với trường UTS (University of Technology Sydney), Úc (20 sinh viên/năm)

Hệ tiến sĩ có Chương trình 911 liên kết với Griffith University ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Khoa được Nhà nước Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 02 lần được Thủ tướng Tặng bằng khen.

Đây là bảng tổng hợp nên không tránh khỏi những thiếu sót, mọi ý kiến trao đổi xin gửi về theo địa chỉ:

 • Văn phòng khoa Cơ Khí – Đại học Bách Khoa: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM;
 • Tel: + 84-8-38654.535 / + 84-8-38647.256 Ext 5886
 • Email: vpkck@hcmut.edu.vn
 • Website: www.fme.hcmut.edu.vn