Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT (PV tháng 11/2023, lớp 12 tháng) Đối Tượng Tuyển Chọn: Sinh viên Trường đã Tốt Nghiệp hoặc sắp Tốt Nghiệp các chuyên ngành thuộc khoa Cơ Khí Chế Tạo, Bảo dưỡng công […]

Thống kê truy cập