Bộ môn Chế tạo máy

  • Giới thiệu chung ngắn gọn về đơn vị.

Đây là bộ môn có truyền thống hơn 40 năm. Đội ngủ giảng viên hiện tại hơn 20 thầy cô có kinh nghiệm và có học hàm, học vị cao tham gia giảng dạy và các hoạt động nghiên cứu chuyển giao. Bộ môn Chế tạo máy phụ trách đào tào chuyên ngành kỹ thuật chế tạo thuộc nhóm ngành kỹ thuật cơ khí cho bậc học đại học và sau đại học cho hơn 100 sinh viên hàng năm. Là đơn vị đảm nhiệm vai trò định hướng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: chế tạo, đổi mới sáng tạo với rất nhiều đề tài các cấp.

  • Hình ảnh tiêu biểu của đơn vị.