Các môn học – Bộ môn Kỹ thuật Dệt may

TT TÊN MÔN HỌC MSMH
1 Cad cam trong dệt may 202084
2 PP nghiên cứu khoa học 200003
3 Cơ sở CN tạo sợi & vải 204001
4 Cơ sở công nghệ may 204002
5 Cơ sở công nghệ hoàn tất 204003
6 Công nghệ sợi 204004
7 Cấu trúc sợi 204005
8 CN sơ chế nguyên liệu dệt 204006
9 Thiết bị sợi dệt 204007
10 Công nghệ dệt thoi 204009
11 Công nghệ dệt kim 204010
12 Khoa học vật liệu dệt 204011
13 Kiểm tra & PT vật liệu dệt may 204012
14 Mỹ thuật công nghiệp trong dệt may 204017
15 Kỹ thuật đo lường trong dệt may 204019
16 Cấu trúc vải dệt thoi 204021
17 CN gia công xơ nhân tạo 204029
18 ĐAMH Công nghệ sợi 204030
19 ĐAMH Công nghệ dệt 204033
20 Công nghệ may 1 204034
21 Công nghệ may 2 204035
22 Cơ sở thiết kế trang phục 204036
23 Thiết kế chuyền may 204037
24 ĐAMH công nghệ may 204038
25 Mỹ thuật trang phục 204039
26 Hóa học thuốc nhuộm 204041
27 TN nhuộm – in bông 204042
28 ĐAMH thiết kế trang phục 204044
29 Lý thuyết thời trang 204045
30 Vẽ mỹ thuật trang phục 204046
31 TT kỹ thuật ngành May – Thời trang 204055
32 Thực tập kỹ thuật ngành Sợi – Dệt 204056
33 Thực tập kỹ thuật ngành In – Nhuộm 204057
34 Kỹ thuật thông gió công nghiệp 204102
35 Thiết kế trang phục 1 204103
36 Thiết bị may 204104
37 Thiết bị nhuộm 204105
38 CN chuẩn bị vật liệu in nhuộm 204106
39 QT & TB CN hóa học 204107
40 Công nghệ không dệt 204108
41 Cấu trúc vải dệt kim 204109
42 TK & CNSX trang phục hàng dệt kim 204110
43 Thiết kế trang phục 2 204111
44 Hoàn tất & kiểm tra sản phẩm 204112
45 ĐAMH công nghệ nhuộm 204113
46 Công nghệ in – nhuộm 204114
47 Kỹ thuật trang trí trang phục 204115
48 TK trang phục trẻ em 204116
49 Thiết kế trang phục nam 204117
50 Thực tập tốt nghiệp 204302
51 Luận văn tốt nghiệp 204303
52 Tổ chức sản xuất trong dệt may 214116
53 Quản lý chất lượng trong dệt may 701144