Danh sách cán bộ – Bộ môn Chế tạo máy

Danh sách cán bộ

  1. Danh sách cán bộ cơ hữu: 
Hình

chân dung

Họ tên Học hàm

Học vị

Trách nhiệm Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu Các môn

 giảng dạy

  Trần Vũ An Ths Tổ Trưởng công đoàn Chế tạo thiết bị tự động Kỹ thuật đo lường

Kỹ thuật chế tạo3

Các quá trình chế tạo

  Hồ Triết Hưng TS Trưởng bộ môn Thủy lực khí nén

Chế tạo sản phẩm cơ điện tử

Kỹ thuật thủy lực khí nén

Các quá trình chế tạo

  Phan Hoàng Long Ths Giảng viên Chế tạo máy nông nghiệp Môi trường và con người

Kỹ thuật chế tạo 2

Kỹ thuật lắp ráp

  Trần Hải Nam TS Giảng viên Kỹ thuật chế tạo 3

Kỹ thuật đo lường

  Huỳnh Hữu Nghị Ths Giảng viên CAD/CAM/CAE

In 3D

CAD/CAM

Kỹ thuật bồi đắp vật liệu

Môi trường và con người

  Bành Quốc Nguyên TS Giảng viên Ball Burnishing Process (Gia công lăn ép)

Metrology (Đo lường)

Design of Experiment (Thiết kế thực nghiệm)

Kỹ thuật đo lường

Các quá trình chế tạo

Trần Nguyên Duy Phương TS Giảng viên Cơ y sinh

Thủy lực khí nén

Máy CNC

Nhập môn kỹ thuật

Kỹ thuật đo lường

Kỹ thuật thủy lực khí nén

  Tôn Thiện Phương TS Giảng viên Thủy lực khí nén

Biến dạng kim loại

Kỹ thuật thủy lực khí nén

Kỹ thuật chế tạo 3

CAD/CAM

  Nguyễn Lê Quang Ths Giảng viên Chế tạo chi tiết

Đo lường

Chế tạo máy chế biến nông nghiệp

Kỹ thuật đo lường

Kỹ thuật chế tạo 2

Môi trường và con người

  Trần Anh Sơn PGS.TS Giảng viên Chế tạo máy chế biến nông nghiệp Nhập môn kỹ thuật

Kỹ thuật chế tạo 2

Các quá trình chế tạo

  Trần Doãn Sơn GS.TS Giảng viên Máy chế biến lương thực, thực phẩm Kỹ thuật chế tạo 2

Kỹ thuật chế tạo 3

  Nguyễn Văn Thành Ths Giảng viên CAD/CAM/CAE CAD/CAM

Môi trường và con người

  Trương Quốc Thanh TS Giảng viên Cơ cấu chấp hành

Dao động

Năng lượng mới, Năng lượng tái tạo

Kỹ thuật chế tạo 2

Kỹ thuật thủy lực khí nén

Các quá trình chế tạo

  Phạm Ngọc Tuấn PGS.TS Giảng viên CAD/CAM/CAE

Tự động hóa trong công nghiệp và nông nghiệp

Cơ khí y sinh

IoTs

 

Nhập môn kỹ thuật

Môi trường và con người

Bảo trì công nghiệp

  Võ Ngọc Anh Tuấn TS Giảng viên Chế tạo máy Các môn học thí nghiệm
Dương Huyền Lynh TS Giảng viên Gia công, chế tạo trên các vật liệu nhựa nhiệt dẻo

• Thiết kế và chế tạo các kết cấu microns

• Thiết kế, phát triển chip vi lỏng

• Các phương pháp liên kết vật liệu nhựa nhiệt dẻo

Nhập môn kỹ thuật

Các quá trình chế tạo

Môi trường con ngưòi

2. Danh sách cán bộ đã từng công tác 

PGS. TS. Đặng Văn Nghìn
PGS. TS. Thái Thị Thu Hà
ThS. Lê Quý Đức
ThS. Huỳnh Ngọc Hiệp
KS. Hoàng Lanh
ThS. Đỗ Thị Ngọc Khánh
ThS. Phùng Chân Thành
GS. TS. Trần Hồng Quân
GS. TSKH. Bùi Song Cầu
Thầy Lê Đăng Nguyên
TS. Lê Minh Ngọc
PGS.TS. Đoàn Thi Minh Trinh
TS. Nguyễn Văn Giáp
TS. Hồ Thị Thu Nga
ThS Nguyễn Đàm Tấn
TS. Nguyễn Văn Chung
ThS Bùi Th. Kim Dung
TS. Hồ Minh Tuấn
ThS. Lê Quang Bình
GS. TSKH. Nguyễn Ngọc Cẩn
PGS. TS Hồ Đắc Thọ
Thầy Tạ Bá Phụng
ThS. Lê Trung Thực