Giới thiệu chung – Bộ môn Chế tạo máy

  1. Giới thiệu chung

Tháng 11/1975, Thầy TS. Lê Minh Ngọc tham gia tiếp nhận và tổ chức hoạt động Khoa Cơ khí. Thầy Trương Quang Mùi tham gia tiếp quản nhà trường. Sau ngày thống nhất trường thành lập các bộ môn trong khoa Cơ khí bao gồm: Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy, Bộ môn Máy chính xác, Bộ môn Nguyên lý Chi tiết máy, Bộ môn Đúc – Luyện kim. Trong một thời gian dài, Bộ môn Chế tạo máy gồm ba nhóm chuyên môn: Công nghệ chế tạo máy, Máy Công cụ, Dụng cụ cắt. Đồng thời, Bộ môn Chế tạo máy bao gổm cả Ban giảng dạy thực hành, Xưởng C1 và C5.

Năm 1986, sát nhập Bộ môn Cơ khí chính xác và Quang học vào Bộ môn Chế tạo máy. Kể từ ngày thành lập đến nay, Bộ môn Chế tạo máy luôn là bộ môn nòng cốt Khoa Cơ khí. Đã đào tạo nhiều Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư,… các ngành Công nghệ Chế tạo máy, Kỹ thuật Cơ khí,… và nhiều cán bộ tốt nghiệp từ Bộ môn này đang là những nhà Khoa học, Nhà giáo, Nhà doanh nghiệp, nhà Quản lý nhà nước nổi tiếng,…

Bộ môn Chế tạo máy phụ trách đào tào chuyên ngành Kỹ thuật Chế tạo thuộc nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí cho bậc học Đại học và Sau đại học. Ngoài đào tạo, đơn vị còn đảm nhiệm vai trò định hướng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: chế tạo, đổi mới sáng tạo, thực hiện rất nhiều đề tài, dự án các cấp, gắng liền với thực tế, thực tiễn và nhu cầu xã hội.

  1. Thành tựu đạt được

Thành tích tập thể

Do đạt được nhiều thành tích trong Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ,… Bộ môn Chế tạo máy nhiều lần được Nhà nước khen thưởng và trao tặng Huân chương:

  • 02 lần đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (1985, 2004)
  • 03 lần được Thủ Tướng tặng Bằng khen (1982, 2000, 2009),
  • Nhiều Bằng khen Giám đốc Đại học Quốc gia và các cấp khác,…
  • Từ năm 1997 đến 2014 (18 năm): 14 năm lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 4 năm Tập thể Lao động tiên tiến.

Thành tích cá nhân

  • 02 Huân chương Lao động Hạng ba.
  • 06 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Đại học Quốc Gia TP.HCM.
  • Địa điểm

Văn phòng Bộ môn Chế tạo máy tại Phòng 108, Nhà B11, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM.

Google map: https://goo.gl/maps/rbDsbuAc9UL2