Sách xuất bản – Bộ môn Cơ Điện Tử

 

TT Tên sách Nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả
1. Lý thuyết điều khiển hiện đại NXB Khoa học và Kỹ thuật 2016 Nguyễn Duy Anh
2. Tự động hóa quá trình sản xuất NXB Khoa học và Kỹ thuật 2016 Nguyễn Duy Anh
3. Vi điều khiển ứng dụng trong cơ điện tử và Robot NXB ĐH Quốc gia TP.HCM 2015 Võ Tường Quân
4. Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Trang bị điện & điện tử trong máy công nghiệp NXB ĐH Quốc gia TP.HCM 2016 Trần Việt Hồng (Chủ biên)
5. Lập trình Vi điều khiển họ PIC và Ứng dụng NXB ĐH Quốc gia TP.HCM 2017 Lê Đức Hạnh
6. Kỹ thuật điều khiển tự động trong cơ điện tử NXB ĐH Quốc gia TP.HCM 2018 Lê Đức Hạnh