Đào tạo – Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

Đào tạo

 • Sau đại học:

 • Quản lý đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật nhiệt và đào tạo tiến sĩ ngành Công nghệ và thiết bị nhiệt từ năm 2002 đến nay.
 • Giảng dạy mỗi năm 15 môn học chuyên ngành.
 • Hướng dẫn luận văn thạc sĩ đều đặn mỗi học kỳ.
 • Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS): hiện đang có 04 NCS, trong đó có 2 NCS đã hoàn tất luận án (đã bảo vệ Luận án TS cấp Khoa – 7/2017, đang hoàn thành thủ tục bảo vệ Luận án TS cấp Trường).
 • Đại học:

 • Quản lý đào tạo đại học chính quy ngành Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh).
 • Giảng dạy mỗi năm 23 môn học chuyên ngành.
 • Giảng dạy môn học cơ sở Nhiệt động lực học & truyền nhiệt cho sinh viên đại học chính quy toàn khoa Cơ Khí, khoa Kỹ thuật giao thông, khoa Khoa học ứng dụng.
 • Giảng dạy môn học cơ sở Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt cho sinh viên đại học chính quy toàn khoa Công nghệ vật liệu.
 • Giảng dạy môn học Truyền nhiệt cho chương trình Việt-Pháp – PFIEV
 • Giảng dạy bằng tiếng Anh các môn học Thermal Physics, Thermodynamics và Thermodynamics and Heat Transfer cho các chương trình đào tạo quốc tế (Tiên tiến, Chất lượng cao, vv…) của Văn phòng đào tạo quốc tế – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (OISP – Office for International Study Programs).
 • Giảng viên của bộ môn tham gia giảng dạy môn học Nhập môn kỹ thuật (cho sinh viên năm nhất khoa Cơ khí) và môn học Soft Skills (cho sinh viên OISP học kỳ Pre-University).
 • Giảng dạy môn học Nhiệt động lực học & truyền nhiệt cho hệ Vừa làm vừa học và môn học Nhiệt động lực học cho hệ Cao đẳng Bảo dưỡng công nghiệp của trường.