Xưởng cơ khí

 1. Giới thiệu chung

Xưởng Cơ khí C1 trực thuộc khoa Cơ khí trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ thập niên 60, nhằm đào tạo kỹ năng thực hành cho sinh viên đồng thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí.

 

 1. Danh sách cán bộ
Hình

chân dung

Họ tên Học hàm

Học vị

Trách nhiệm Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu Các môn

 giảng dạy

  Trần Anh Sơn Tiến sỹ Trưởng Xưởng Cơ khí Máy chế biến nông nghiệp

Thiết kế gia công khuôn

Internet of Thing (IoT)

Nhập môn Kỹ thuật

Các quá trình Chế tạo

Nguyễn Văn Minh Cán bộ phụ trách bảo trì thiết bị
Đặng Quang Kỳ Thạc sỹ Cán bộ phụ trách quản lý thiết bị
 1. Đào tạo
 • Phục vụ các môn thực hành:
 • Thực tập cơ khí đại cương
 • Thực tập công nhân
 • Thực tập tốt nghiệp
 • Thí nghiệm công nghệ chế tạo máy
 • Phục vụ nhiệm vụ Luận văn tốt nghiệp đại học và Luận văn Thạc sỹ
 1. Các hướng nghiên cứu
 • Phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học trong lĩnh vực cơ khí.
 • Phục vụ nghiên cứu và chế tạo các thiết bị, máy móc công nghiệp như máy cán xà gồ, máy cán tole, máy chấn… theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

 

 1. Cơ sở vật chất
TT TÊN THIẾT BỊ MÔ TẢ THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG
1 Máy bào cần L=500mm Pháp 2
2 Máy bào cần L=350mm hiệu VCHOMMIENNE Pháp 3
3 Máy bào giường L=1500mm hiệu LINE Pháp 1
4 Máy khoan bàn Æ Max 8mm Pháp 2
5 Máy khoan cần Æ Max 40mm Pháp 1
6 Máy mài có tâm hiệu GENDRON Pháp 1
7 Máy mài vô tâm hiệu MICROREX Pháp 1
8 Máy mài lổ hiệu CINCINATI Pháp 1
9 Máy mài phẳng hiệu CINCINATI Pháp 1
10 Máy mài 2 đá Æ Đá 150mm Pháp 3
11 Máy phay nằm ngang hiệu GRAFFENTADEN Pháp 1
12 Máy phay vạn năng hiệu ACERA Pháp 3
13 Máy phay vạn năng SOMUA Pháp 4
14 Máy cưa cần ULTRA Pháp 1
15 Máy tiện bán tự động hiệu RECONVER Pháp 1
16 Máy tiện nằm hiệu DEVALLIERE Pháp 3
17 Máy tiện hiệu RAMO Pháp 2
18 Máy tiện hiệu TITAN Pháp 1
19 Máy tiện hiệu SOMUA Pháp 3
20 Máy xọc then hiệu URV Pháp 1
21 Máy phay lăn răng Liên Xô 1
22 Máy xọc bánh răng Liên Xô 1

 

 1. Các môn học
STT Tên môn học Mã MH Bậc học
1

2

3

4

Thực tập cơ khí đại cương 1

Thực tập cơ khí đại cương 2

Thực tập kỹ thuật chế tạo

Cơ khí đại cương (TN)

ME1005

ME2001

ME2023

ME1004

Kỹ sư

 

Liên hệ

STT Họ tên Email Số điện thoại
1 Trần Anh Sơn tason@hcmut.edu.vn
2 Đặng Quang Kỳ dqky@hcmut.edu.vn 0938128054
3 Nguyễn Văn Minh 0902595490

Tải biểu mẫu đăng ký mượn, sử dụng thiết bị tại đây.