Các hướng nghiên cứu – Bộ môn Chế tạo máy

 • Các định hướng nghiên cứu chính.
  • Các phương pháp gia công tiên tiến
  • Chế tạo cơ cấu chấp hành thông minh
  • 3D printing
  • Chế tạo máy tự động thông minh
  • Chế tạo khuôn mẫu
  • Cơ khí y sinh
 • Các nhóm nghiên cứu
  • Nhóm nghiên cứu phát triển thiết bị ngành thủy sản
  • Nhóm nghiên cứu phát triển thiết bị ngành thực phẩm
  • Nhóm nghiên cứu công nghệ in 3D
  • Nhóm nghiên cứu cơ khí y sinh
  • Nhóm nghiên cứu phát triển máy nông nghiệp sau thu hoạch
  • Nhóm nghiên cứu giải pháp tự động nhà máy xí nghiệp
  • Nhóm hợp tác quốc tế